Anarchistická federace

Přestřelka kvůli volební urně

Napínavý historický střípek o jedné velké iluzi svobody

Athény po riotu

V roce 1946 se veteráni druhé světové rozhodli v okrese McMinn v americkém státě Tennessee kandidovat v komunálních volbách. Když se schylovalo k falšování volebních výsledků, pozvedli zbraně a rozhodli se bránit svá práva bez ohledu na autoritu státu. Malé městečko Athény v Tennessee se proměnilo v bitevní pole. Městské vězení bylo v obležení davu, který se rozhodl vzít spravedlnost do vlastních rukou, jelikož zdejší radnice byla zamořena korupcí, policejní zvůlí a u moci se držela díky volebním podvodům.

Politické napětí bylo cítit už před válkou, kdy vlivný politik z Memphisu Edward Hull „Boss“ Crump oznámil v roce 1936 kandidaturu Paula Cantrella na funkci šerifa, který volby s přehledem vyhrál. Kancelář šerifa zavedla nový systém odměn za spolupráci. Za každé zatčení byla nově vyplácena odměna. Systém se brzo ukázal jako nefunkční, jelikož docházelo k pochybnému zatýkání, často bez přesvědčivých důkazů. Cestující a turisté byli častováni pokutami za cokoliv. Během deseti let vybral šerif na pokutách zhruba 300 000 dolarů. Cantrell se mezitím prodral do senátu a svou funkci ponechal důvěrníkovi Patu Mansfieldovi. Atmosféra v městečku ještě zhoustla. Místní byli fakt naštvaní. Poté co vyšetřování zvůle ministerstvem spravedlnosti přišlo vniveč, dosáhla situace bodu varu.

Během války se mnoho obyvatel okresu McMinn zapojilo do boje proti fašismu za velkou louží. Nedostatek schopných lidí vedl k nízkým kritériím při zaměstnávání úředníků pro vymáhání práva. Mezi šerify se začali objevovat bývalí kriminálníci. V roce 1945 válka skončila a vojáci se začali vracet domů do okresu McMinn, aby zjistili, že zkorumpovaná radnice je silnější než kdykoliv předtím. Kromě kanceláře šerifa, ovládala Crumpova zkorumpovaná klika místní média, školy a většinu institucí. Veteráni se rozhodli jednat. V roce 1946 před volbami do zastupitelstva představili svou kandidátku složenou z nestraníků. Strana pěšáků (GI party) si jako volebního lídra zvolila vyznamenaného veterána ze severoafrického bojiště Henryho Knoxe. Jelikož pěšáci nebyli naivní a pochybovali o regulérnosti předchozích voleb, jejich slogan zněl: „Váš hlas se bude počítat jako obsazení.“

Po předchozích zkušenostech byla učiněna předběžná opatření. Veterán Bill White zformoval milici, která měla pozorovat průběh voleb a odhalit případné podvody Cantrella a Mansfielda. Milice se pojmenovala „Bojující parta“ (The Fighting Bunch) a přidalo se k ní asi šedesát ozbrojených mužů. Volby naplánované na 1. dubna 1946 provázelo množství incidentů. Do jedné z volebních místností v Athénách zakázal Afroameričanovi v důchodovém věku Tomovi Gillespiemu vstoupit Mansfieldův pochůzkář Windy Wise. Navzdory přítomnosti milicionářů Wise Gillespiemu rasisticky nadával a odpíral mu jeho volební právo. Potom ho udeřil boxerem. Farmář upustil hlasovací lístek a snažil se utéct. Wise vytáhl zbraň a střelil ho do zad. Událost situaci vyhrotila. Po několika střetech mezi zástupci šerifa a milicionáři se shromáždil dav na protest proti očividnému porušení regulérního průběhu voleb s cílem udržet moc i přes vůli lidu.

Poslední kapkou bylo zatčení a mučení milicionáře Boba Hairrella. Hairrell se ohradil, když zástupci šerifa přivedli do volební místnosti přespolní dívku, která nebyla uvedena v seznamu oprávněných voličů. Potom byl zatčen, volební místnost uzavřena a urna odnesena do věznice v Athénách. Když se o incidentu dozvěděl Bill White, nařídil milicionářům, aby se zmocnili zbrojnice národní gardy. Milicionáři získali šedesát pušek Enfield, dva samopaly Thompson a dostek munice k zjednání spravedlnosti. Po oficiálním ukončení voleb byly všechny volební urny převezeny do oné věznice. V té chvíli White údajně prohlásil: „Hoši, něco se chystá. Jsem rád, že to udělali. Teď se jen musíme dostat do věznice.“

Věznice se velmi brzo ocitla v obležení. Paul Cantrell, Pat Mansfield a asi dalších padesát mužů zákona byli přistiženi při přepočítávaní hlasů bez přítomnosti oficiálního svědka. Pěšáci zaujali strategickou pozici v druhém patře banky naproti věznici. Kdyby kdokoliv z věznice začal střílet, mohli ho odtud zasypat kulkami. Cantrellovi hoši byli v pasti. Pěšáci věděli, že situaci musí rychle vyřešit, než autority vyšlou posily a utopí rebelující veterány v krvi. Několik zástupců zákona, kteří se zrovna nenacházeli ve věznici, se pokusilo bezvýsledně prolomit obležení. Brzy se několika pochůzkářům podařilo uniknout zadním vchodem věznice. Zbraně nechali uvnitř. White nakázal milicionářům, aby utíkající nechali na pokoji. Několik zástupců včetně Cantrella a Mansfielda se však odmítlo vzdát. Věznice byla bez vážnějšího poškození zasypána molotovy. Na ulici se objevila sanitka. Milicionáři přestali s házením moloťáků, jelikož se domnívali, že jede pro raněné. Nastalo příměří. Jenže sanitka podle vyzvedla pohlaváry Cantrella a Mansfielda, zatímco jejich muži tam byli ponecháni osudu.

Whiteovou prioritou byly volební urny. Čas se krátil, mezi veterány se začala šířit panika. Vrata věznice byla prolomena dynamitem a zbytek pochůzkářů se vzdal. Před budovou se objevil naštvaný dav a pár mansfieldovců to schytalo. Včetně Wise, který dopoledne zastřelil Toma Gillespieho. Dav se vydal dál ulicemi města. Sešrotoval policejní auta a soukromá auta korupčníků. Poté co nepokoje ustaly, byly spočítány hlasy. Veterán Henry Knox se stal novým šerifem okresu McMinn. Události v Athénách iniciovaly celostátní hnutí proti korupční klice Edwarda Hulla Crumpa. Ačkoli se zastupitelstvo pěšáků také potýkalo s korupčními kauzami, nikdy nebyly tak vážné jako u předešlé administrativy. Někteří členové strany jasně vyjádřili své zklamání ze systému v otevřeném dopise: „Svrhli jsme jeden stroj, abychom ho nahradili jiným, ještě mocnějším.“ Jejich zastupitelstvo o rok později nahradila klika podobná té, proti níž bojovali.

 

Zdroj:
http://libcom.org/history/battle-athens-when-wwii-veterans-took-arms-against-corrupt-local-government-athens-tenne


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy