Anarchistická federace

V Brně za Rojavu

Zpráva o demonstraci proti turecké agresi v severní Sýrii

Brno

Na úterý 10. listopadu svolaly nezisková organizace NESEHNUTÍ, Kurdské občanské sdružení v ČR a kolektivy Solidarity with Rojava Brno a Food not Bombs Brno demonstraci, která měla být jak oslavou Mezinárodního dne lidských práv, tak s odkazem na něj vyjádřením solidarity s obyvateli severní Sýrie. Již v pozvánce zdůraznili, že „válečná operace Pramen míru je kromě válečného teroru založena na ničení kulturního dědictví a přírody, nucené správě, de facto zrušení volebního práva, etnickém čištění a enormním politickém věznění“.

Demonstrace nazvaná jednoduše „Solidarita s Rojavou“ začala v pět večer před Janáčkovým divadlem v Brně, kde se při té příležitosti sešlo několik desítek lidí. Po proslovech přišel na řadu pochod centrem města, během nějž byly k vidění transparenty s nápisy „Stop war. Defend Rojava“, „Genocida Kurdů = návrat terorismu“, „Zastavme bezpečnou zónu pro terorismus“ nebo „Sik tir git Erdoğan“. Děti pomáhaly nést velkou kurdskou vlajku a mávaly prapory milic YPG. Rytmus udával samba band složený z několika bubeníků a bubenic.

Organizátoři vyjádřili odhodlání, že i přes vlažný přístup EU a OSN a přes nezájem médií vytrvají ve své snaze a budou opakovaně upozorňovat na to, co se děje v severní Sýrii. Vytrvat v podpoře rojavské autonomie je potřeba už proto, že turecká agrese vůči obyvatelům severní Sýrie postupně víceméně zmizela z médií a turecká armáda a Tureckem vycvičení a placení džihádisté se v oblasti stále dopouštějí válečných zločinů a realizují projekt násilné změny demografického složení oblasti.


Píšou jinde

Podporujeme