Anarchistická federace

Libanon: Prohlášení hnutí KAFEH!

Anarchisté a anarchistky žijící na území Libanonu vydali prohlášení k aktuálnímu dění v zemi.

KAFEH!

Asi už každý zaznamenal revoluční události, které se právě odehrávají v Libanonu. Jde o globalizované hnutí, informují o něm mezinárodní média a oceňují jeho jedinečnost a úspěch.

Hnutí KAFEH![1] je hrdé, že se může účastnit dění během této revoluce a být ve středu tohoto hnutí. Ať už jde o výzvy a agitaci, sit-in akce, infostánky, konfrontace, prohlášení nebo o permanentní přítomnost a plnou připravenost, je KAFEH! v první linii.

Tyto protesty v mnoha ohledech korespondují s myšlenkami KAFEH!:

V první řadě tato revoluce nemá vůdce ani hierarchii, která by ji ovládala, a automaticky odmítá každého, kdo by si chtěl něco takového nárokovat nebo mluvit a rozhodovat jménem ostatních. To je ve shodě s filozofií anarchistického a antiautoritářského hnutí KAFEH! – lidmi prosazovaná přímá rozhodnutí.

Rovněž se ukázalo, že rebelové stojí v opozici vůči celému systému a všem, kdo jej zastupují a obhajují jeho legitimitu. Protestující trvají na tom, že nepoleví, dokud nebudou zničeny všechny symboly současného režimu. Takový postoj je jedním z nejdůležitějších pilířů anarchismu.

Kromě toho lidé zjevně odmítají náboženské sektářství,[2] rasismus a byrokracii, a podporují myšlenky absolutní svobody a odstranění veškerých řetězů, které nás spoutávají. A právě takové způsoby myšlení odpovídají ideám hnutí KAFEH!.

Na základě toho KAFEH! vyhlašuje, že bude nadále podporovat tuto revoluci až do úplného vítězství. Nepolevíme a neskončíme, dokud režim kompletně nepadne. A k dosažení lidových cílů použijeme všechny dostupné metody.

Na závěr KAFEH! zdraví všechny aktivisty v ulicích a na náměstích, je lidem plně k dispozici při všech aktivitách a vyzývá je, aby necouvli ani se nevzdali, nýbrž aby pokračovali, dokud nebude dosaženo vítězství.

KAFEH!
22. listopadu 2019

 

Zdroj: http://blog.cnt-ait.info/post/2019/11/23/KAFEH

Poznámky:
[1] KAFEH! – volná organizace aktivních anarchistů a anarchistek z Libanonu
[2] V Libanonu jsou jednotlivci institucionálně rozděleni do identitních komunit (šiítští muslimové, sunnitští muslimové, maronitští křesťané, arménští křesťané atd.), kteří žijí odděleně. Tyto události poprvé spojují jednotlivce tím, že jdou za hranice vytvořené identitami komunity.


Verze pro tisk 28.11.2019 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: The Battle of Algiers

19. 8. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Social Screenings: Children of the Revolution

25. 8. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)

Neposlušné Brno

24. 10. 2020, Brno

První ročník Knižního festivalu radikální imaginace …(více)