Anarchistická federace

Podzimní sjezd AF

Zpráva o pravidelném setkání členů a členek Anarchistické federace

AF

Druhý listopadový víkend se na východě Čech konal podzimní řádný sjezd Anarchistické federace. První účastnice a účastníci dorazili již v pátek, což bylo využito k poznávání místních pohostinství a v jejich teple k diskusím a nezávaznému klábosení nejen o různých aktivistických tématech, ale i o životě. Tyto neformální části federačních sjezdů jsou důležité zejména pro vzájemné poznávání se, nacházení společných zájmů, a tím pádem i větší stmelení kolektivu, jehož části jsou po zbytek času roztroušeny po celé republice a mnohdy i za jejími hranicemi.

Po dopolední dávce perníku (s čoko polevou a iniciálami federace), čaji na zahřátí a přivítání se s těmi, kteří dorazili až v tento den, se mohlo začít s klasickou agendou. Nevlídné mrholení jsme nechali za oknem a po obligátním představovacím kolečku mohlo dojít na referáty z regionů, které zpravidla tvoří začátek každého sjezdu. Míra a podoba aktivit odpovídá možnostem, které jsou v tom kterém místě, zejména těm personálním. Přetrvává trend aktivit, které nutně nepotřebují nálepku naší organizace – podpora revoluce v Rojavě, zapojení do hnutí za klimatickou spravedlnost, Food not Bombs, benefiční akce, antifašistické aktivity atd. Vedle toho vylepování nástěnných novin A3, rozdávání anarchistického zpravodaje Zdola, graffiti, vyvěšování transparentů, distribuce anarchistických publikací, nabídka zapatistické kávy…

Domluvili jsme se na termínu a místě dalšího sjezdu, vybraly se členské příspěvky (kdo to neví, tak se vybírá minimálně 50 Kč měsíčně, takže každý dává podle svých možností a v případě, že nemáte, můžete požádat o prominutí a i o cestovné). Členové Zahraničního sekretariátu AF referovali o dění v rámci Internacionály anarchistických federací (IFA) a o průběhu kongresu, který se letos konal v Lublani. Debatovalo se o sociálních sítích, jejichž velkými příznivci obecně nejsme, a to zejména z pohledu bezpečnosti, sociální kontroly a možností marketingové manipulace. Federace má svůj profil na Facebooku, Twitteru a Mastodonu, nyní uvažujeme také o průnik na Instagram. Bylo kvitováno, že se nám velmi rychle podařilo připravit a vydat klimatické číslo Zdola, a padlo několik návrhů na téma dalšího čísla, které by mělo odpovídat účelu tohoto zpravodaje, jímž je zejména rozdávání na veřejných akcích souvisejících s tématem. Co se týče anarchistické revue Existence, je nutné o něco odložit vydání nejbližšího čísla, a to jak z technických důvodů, tak kvůli přípravě textů k hlavnímu tématu, jímž budou hausprojekty. Pro další číslo se pomalu rýsuje téma klimatického hnutí s anarchistickým pohledem na různé přístupy. Kolektiv Nakladatelství AF pak informoval o turné, na němž Peter Gelderloos v Brně, Liberci a Táboře hovořil o knize Anarchie funguje. Dále kolektiv představil plány na propagaci nejnovější knihy Vzpomínky anarchistky, která si bezesporu zaslouží pozornost širší čtenářské obce, a návrh edičního plánu, zejména co se týče oblíbených kapesních brožur.

Živě se diskutovalo o práci se sympatizanty, o finanční podpoře stíhaných členů a členek federace či o dalších solidárních aktivitách ohledně ohrožené sociální revoluce v Rojavě. Díky nově příchozím jsme mohli debatovat o plánech na osvětu ohledně specifických genderových témat, jelikož většina z nás zjistila, že mnoho z řečeného je pro ně samotné velkou neznámou. V průběhu sjezdu pak byla zcela spontánně a mimo program spuštěna minikampaň „Díky, že můžem. Jako fakt?“, která je reakcí na nekritické oslavování polistopadového vývoje. Přítomní si mezi sebe rozdělili jednotlivé úkoly, jako vydat tematické listopadové číslo nástěnných novin A3, navrhnout samolepky a zajistit jejich výrobu.

A zatímco se někteří po oficiální části sjezdu rozjeli do svých domovů, další se zdrželi v družném hovoru až do neděle.


Verze pro tisk 16.11.2019 AF

Píšou jinde

Podporujeme