Anarchistická federace

Free all anarchist prisoners!

23. až 30. srpen patřil solidaritě s anarchistickými vězni.

transparent

Letos se anarchisté a anarchistky už posedmé zapojili do Mezinárodního týdne anarchistických vězňů. Tentokrát se solidární akce konaly v týdnu od 23. do 30. srpna pod heslem „Za společnost bez států a věznic!“. Upozorňovaly na skutečnost, že v mnoha zemích stále dochází k politicky motivovanému pronásledování osob z anarchistických či antifašistických kruhů. Stále máme vězně svědomí a stále máme vězeňský systém, který nikoho nenapravuje a je v současnosti využíván především k otrocké práci.

Navíc se ukazuje, že policie se cítí všemocná a nad zákony, protože bez skrupulí používá při tzv. vyšetřování i fyzické mučení. Takhle dnes chrání fízlové právo a pořádek před anarchisty a antifašisty v Polsku, takhle v Rusku.

V solidaritě s perzekvovanými kamarády vyvěsili transparent také členové a členky východočeské pobočky Anarchistické federace. V Hradci Králové na mostě nad Gočárovým okruhem tak byl k vidění nápis „Free all anarchist prisoners“. V tiskové zprávě k tomu mimo jiné uvedli: „Soudy v Itálii, Francii, Německu, Rusku a mnoha dalších místech posílají další anarchistky a anarchisty do soukolí vězeňského systému. Je povinností nás všech, kteří zůstávají mimo věznice, pomáhat vězněným během výkonu jejich trestů a v udržování jejich vědomí, že ve svém boji nejsou sami.“ Nešetřili ani kritikou vězeňského systému a pojetí spravedlnosti v systému buržoazní demokracie: „Zapomínat nesmíme ani na to, že samotná povaha kapitalistické společnosti vytváří předpoklady k mnoha zlým činům. Sociální nerovnost, chudoba, odcizení, marginalizace, důraz kladený na bezohledný individualismus, výchova v duchu konkurenčního boje. To vše je současnému systému vlastní a motivuje to mnohé, aby dělali nepěkné věci. Právě proto usilujeme o revoluční proměnu společenských poměrů. Kde mizí motiv, tam nevzniká zločin.“

Info o dalších akcích v rámci solidárního týdne hledejte na stránkách Anarchist black cross.

Připomeňme, že začátek Mezinárodního týdne anarchistických vězňů byl stanoven na 23. srpna na památku obětí justiční vraždy dvou anarchistů z roku 1927. Jejich osud připomeneme textem, který se na našem webu objeví v následujících dnech.


Verze pro tisk 4.9.2019 AF-Východ

Píšou jinde

Podporujeme