Anarchistická federace

Proč jsou vězni političtí vězni?

Recenze na brožuru od Anarchistického černého kříže

obalka

Vždycky jsem bral podporu lidí stíhaných za jejich činnost v rámci různých emancipačních hnutí jako samozřejmost. Po přečtení brožurky od skupiny Anarchist Black Cross (ABC) jsem si však musel položit pár otázek. Jmenuje se Proč jsou všichni vězni političtí vězni / Casey Brezik a jeho podpora a její přečtení nezabere mnoho času. V mém případě to byly dvě jízdy tramvají.

Jak už název napoví, skládá se ze dvou částí. První je od Xosé Tarrii, který šel do španělského vězení kvůli drobné krádeži, aby tam nakonec po 16 letech zemřel. Ten zde krátce rozebírá původ moderního vězení, který lze vysledovat v 17. století, kdy rozvíjející se buržoazní mentalita kázala, že za přečiny by mělo být zaplaceno časem odsouzeného. Jenže instituce vězení není v historii nic tak běžného, jak by si dnešní člověk mohl myslet. Tarrio upozorňuje na vykonstruovanost definice zločinu a zločince a na pokrytecké fungování samotných věznic, které nesplňují žádnou ze svých rádoby resocializačních funkcí.

Odpověď na „otázku“ z názvu brožury tedy patrně zní, že všichni vězni jsou političtí jen proto, že jsou zadržováni na základě (popravdě pochybné) zákonnosti, jejíž podobu a výklad určuje stávající režim. Nejde tedy o chápání politického vězně coby vědomého oponenta režimu. Je ale dobré takové matení pojmů? A je vězněný oponent režimu skutečně stejně politický jako jeho spoluvězeň sedící za znásilnění?

Druhou část tvoří příběh Caseyho Brezika, mladého příznivce anarchismu s psychickými problémy, který se v drogovém rauši rozhodl napadnout nožem guvernéra státu Missouri. Jelikož ten ale na místě nebyl, pobodal alespoň toho, kdo utíkal nejpomaleji, rektora univerzity v Kansas City.

Jeho popis událostí je vskutku čtivý a zjevně nic nezakrývá. V závěru se pozastavuje nad tím, že u soudu, který ho poslal na 12 let do vězení, nebyl žádný anarchista, který by ho svou přítomností podpořil.

V brožuře najdete adresu, kam můžete Caseymu napsat, uvedená webová stránka na jeho podporu je ale nedostupná. Na stránkách ABC k vydání brožury stojí dovětek: „Činy, za které je Casey odsouzen, nepovažujeme za správné, nicméně stojíme si za tím, že by neměl trávit čas ve vězení. Věříme, že by tam neměl být nikdo a všechna vězení je třeba zrušit. Proto tuto publikaci vydáváme. Proto podporujeme Caseyho.“ Jenže…

Logika tohoto politického postoje říká, že každý vězeň si zasluhuje naši podporu (a brožurku), jelikož ve vězení by neměl být nikdo. Bez ohledu na to, že instituce vězení je jen dílkem soukolí sociální kontroly a útlaku, je tu také postoj osobní. Je na každém, koho se rozhodne podpořit. Ač se to neustále tvrdí, není ve skutečnosti povinností žádného anarchisty či anarchistky podpořit někoho, kdo se hlásí také k anarchismu, pokud k tomu má osobní, morální či ideové důvody. V případě Caseyho nejde ani tak o to, že se hlásí k anarchistickému hnutí, jako spíš o to, že by mu měla být poskytnuta odborná pomoc namísto toho, aby hnil za mřížemi. Těžko se divit, že se mu záhy nedostalo podpory od hnutí, které svým činem a mluvením s vyšetřovateli dost možná poškodil.

Podporovat stíhané anarchisty by pro hnutí mělo být samozřejmostí, stejně jako možnost každého volit si, koho a jakým způsobem podpoří. Abychom nebyli ale jen do sebe uzavřená bublina, neuškodí občas se poohlédnout ve svém bezprostředním okolí, jestli zde není někdo, komu by přišla vhod aktivní podpora, ať už by se jednalo o osobu stíhanou či její blízké.

Proč jsou všichni vězni političtí vězni / Casey Brezik a jeho podpora. 2018. 16 stran A5. Ke stažení na https://abcnews.noblogs.org/files/2018/08/casey-2.pdf.


Verze pro tisk 21.8.2019 -bj-

Píšou jinde

Podporujeme