Anarchistická federace

FNB Ostrava čelí represím

Kolektiv Food not Bombs Ostrava je vystaven úřední šikaně, která se naplno projevila 7. července během pravidelného rozdávání jídla potřebným.

Ostrava

Již neděli předtím se na místo rozdávání dostavila městská úřednice Vladimíra Plecháčková, která se představila coby „tajemník vítkovické radnice“, ačkoli je ve skutečnosti z odboru financí, rozpočtu a školství na obvodním úřadě Ostrava-Vítkovice a na starosti má účetnictví a místní poplatky. Členové kolektivu se k její návštěvě vyjádřili: „Chtěla se s námi domluvit na povolení, abychom tuto iniciativu mohli provozovat i nadále, jen pod patronací majitele pozemku a zároveň i radnice. Řekli jsme, že jsme pracující a že máme sotva čas na to ve svém vlastním volnu rozdávat každou neděli, natož ještě k tomu chodit na nějakou radnici.“

Další neděli už milá paní Plecháčková dorazila v doprovodu asi deseti četníků od městské policie, kteří obklíčili auto s jídlem, bránili rozdávání jídla a tvrdili, že si místní lidé stěžují a že přítomní nemají povolení. Ve své úřední omezenosti nikdo z nich nedokázal pochopit, že FNB není žádná organizace a že nemá žádného lídra. Nakonec jeden z hladovějících zavolal státní policii. Naivita toho kroku se projevila vzápětí, když se uniformované postavičky vzájemně pozdravily, pokecaly a pustily se do ještě větší buzerace. Přítomné aktivisty FNB donutily k ukázání občanek. V duchu solidarity se ostravského FNB zastali i lidé bez domova, pořvávali na fízly a popřáli jim zažít život na ulici a přímou zkušenost s bezdomovectvím.

Kolektiv FNB Ostrava následně vydal k tomuto incidentu veřejné prohlášení, v němž popsal principy svého fungování a mj. konstatoval: „Jsme přesvědčeni o tom, že jídlo je právo, nikoli privilegium, a je to právo všech, bez rozdílu. Toto právo chceme naplňovat v prostředí, které bude bezpečné nejen pro nás, nýbrž především pro lidi bez přístřeší, kteří k nám každý týden s důvěrou přicházejí. Domníváme se, že naše aktivita neodpovídá činnosti vyžadující zábor a že nečiníme nic, co by bylo v rozporu s místní vyhláškou. Jsme odhodláni ve svém konání vytrvat a přesvědčeni o tom, že činíme správně. Vyzýváme Magistrát města Ostravy, aby nedopustil útlak občanské iniciativy a svobody. Současně tímto vyzýváme MČ Ostrava-Vítkovice, aby nekriminalizovala naši neformální solidaritu s lidmi bez přístřeší a nenálepkovala naši činnost jako nežádoucí.“

Výzva ale zjevně nebyla vyslyšena. V neděli 28. července došlo k další represivní buzeraci, k níž se členové kolektivu vyjádřili: „Ačkoli nám minulý týden strážníci Městské policie do očí tvrdili, že dokud neprojde přestupek řízením, nebudou nikoho z nás legitimovat, opak se stal pravdou. Verbálně agresivní strážníci členku našeho kolektivu přinutili k legitimování s tím, že pokládáním várnice s jídlem na zídku zabírá veřejné prostranství.“ Ostravská skupina FNB chce v následujících dnech oslovit primátora města Ostrava a ombudsmanku, a zveřejní petici, ve které bude možnost podpořit jejich aktivitu podpisem.

Pokud vás štve úřední šikana aktivit na pomoc lidem bez domova a bez prostředků, můžete podniknout celou řadu kroků: šířit informace o probíhající buzeraci (na svých webech, na sociálních sítích, vylepováním letáků…), psát maily a dopisy na ostravský magistrát a na městskou část Ostrava-Vítkovice, posílat kolektivu FNB Ostrava projevy solidarity (např. demonstrativní kolektivní fotografie…), realizovat nějakou formu veřejného protestu, uspořádat přednášku o Food not Bombs a represích proti této iniciativě, které se táhnou od jejího vzniku v USA, atd.

Aktualizace: V pondělí 5.8. se uskuteční benefiční burgery v infocentru Salé v Praze. Na místě vytváření společné fotografie, petice k podpisu a promítání krátkého dokumentu o FNB.


Verze pro tisk 31.7.2019 1.8.2019 -bj-
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Chraňme životy – zastavme průmysl

9. 3. 2021, Praha

Za uzavření zbytných průmyslových podniků a spravedlivé sdílení sociálních důsledků pandemie. Od 17.00. Úřad vlády ČR (Nábřeží Edvarda Beneše 4).

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme