Anarchistická federace

Hluková olympiáda

Pozdě, ale přece. Report z demonstrace proti setkání evropských ultrapravičáků.

Praha

Sejde se Japonec, Holanďan, Francouzka a Tomáš Ortel na demonstraci za český národ… ne, to není začátek vtipu. To byla demonstrace SPD „proti diktátu Evropské unie“, která se konala ve čtvrtek 25. dubna v Praze na Václavském náměstí.

Tato akce samo sebou neunikla pozornosti místních antifašistických kolektivů, takže zatímco pod koněm nacionalistům za zvuku Ortelovy Mešity odumíraly zbytky mozkových buněk, v dolní polovině Václaváku to žilo hlukovou olympiádou v režii Kolektivu 115.

Přestože espéďáci měli výraznou početní převahu a naše zvuky se k nim ani přes sebevětší snahu nedonesly, byla nálada na akci Kolektivu 115 obzvlášť díky koncertu Oi Oi Piratoi veselá a… hlučná.

Zhruba po půl hodině se odpojila první skupina odvážlivců a šla se podívat nahoru. Později se přesunula většina osazenstva, takže přímo vedle pravičácké sebranky najednou pokřikovalo a rámusilo okolo stovky antifašistů. Okamurovci evidentně nebyli zrovna nadšení, že místo koncertu Ortelu musí poslouchat pískání a bušení do hrnců, a tak se po chvíli začaly na jejich straně barikády zdvihat nejen pravice, ale i prostředníčky. Pár plešek se nás dokonce pokusilo napadnout, ale měli smůlu.

Něco přes hodinu jsme tedy nacionalistické shromáždění úspěšně přehlušovali, nicméně atmosféra (spíše mezi námi a těžkooděnci) postupně houstla, až se nás okolostojící fízlové rozhodli násilím vytlačit. Pozorováním zblízka jsme zjistili, že mezi oblíbené policejní taktiky se řadí i škrcení nebo ošahávání poprsí.

„Chcete mě zabít?“ ptám se fízla, který mi usilovně svírá hrdlo.

„To jste si měla, slečno, rozmyslet dřív, než jste neuposlechla tu výzvu,“ zní odpověď.

Takže jsme se po nějaké půlhodině strkání a přetlačování s fízly rozhodli vyklidit pole, počkat na zadržené kamarády a zchladit si nervy a čerstvě utržené rány v nedaleké hospodě.


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme