Anarchistická federace

Fridays for future

Anarchistická federace podporuje studentskou stávku za klima.

Další stávka středoškoláků u nás proběhne v pátek 3. května. Když se zapojili do světových stávek za klima, požadovali od politiků činy namísto slibů. Hned ve svém druhém prohlášení byla studentská iniciativa nucena konstatovat, že se jim politici vysmívají nebo je v lepším případě ignorují. Že prostě jako obvykle nevidí dál než do vlastního koryta a k nejbližší volební urně. Takže studentský protest pokračuje a doufáme, že bude dost sebevědomý, aby se nenechal zlomit štvaním a přezíravostí mocenských klik a jejich poskoků.

Svou podporu studentskému boji za klima a vlastní budoucnost jsme vyjádřili v březnovém čísle nástěnných novin A3, kde mimo jiné konstatujeme: „Současné politické a ekonomické elity žijí v zajetí neoliberální ideologie, jež je mimo jiné charakteristická takovými nesmysly, jako je neomezený ekonomický růst (rozuměj jejich vlastní zisky) a nedotknutelné právo soukromého vlastnictví (tzn. vlastnit části Země a vykořisťovat ji, stejně zvířata a lidi, kteří nemají k dispozici nic jiného než svou pracovní sílu). Nejenže žijí a své bohatství budují (rozuměj kradou) na úkor ostatních, dělají to i na úkor budoucích generací. To, že korporace vydělávající v uhelném, ropném, masném, vojenském či automobilovém průmyslu a maximalizují své zisky, znamená, že okrádají o budoucnost další generaci.“

Jako anarchisté a anarchistky jsme si vědomi, jak důležitá je solidarita a vzájemná provázanost a podpora jednotlivých bojů. Je tedy evidentní, že naše místo je na straně středoškoláků bojujících za záchranu planety proti ignorantským politikům a kořistnickým zájmům korporací. Každý se musí rozhodnout, zda se zapojí do zápasu o záchranu klimatu a budoucnosti dalších generací, nebo zda svým mlčením a zpátečnictvím bude umožňovat kapitalistické mašinerii generovat zisky na úkor všech ostatních.


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)