Anarchistická federace

Existence č. 1/2019: Zapatistické povstání

Zimní číslo anarchistické revue Existence reflektuje 25 let od zahájení povstání původních obyvatel v jihomexickém Chiapasu.

Existence č. 1/2019

Anarchistická revue Existence načíná svým zimním číslem další ročník. Stejně jako loni máme i letos v plánu vydat jen dvě čísla. Ačkoli jde v dnešní době vlastně o jediný anarchistický časopis, který by nebyl subkulturně zaměřený, co se týče poptávky, žádné velké terno to není. Existence s jednou opravdu dlouhou přestávkou vychází od roku 1998. Máme tedy za sebou dvacet let podvratné publicistiky. A je pravda, že se za tu dobu nic moc převratně nezměnilo, a dokonce se místy zdá, že se svět zbláznil, v čele států se objevují čím dál šílenější postavy a odpovědí na katastrofální změny klimatu, které probíhají za oknem, je stažení rolet. To nás však nijak neodrazuje od našeho snažení, které se odvíjí jak od našich schopností, zájmů a nasazení, tak časových a personálních kapacit. Jsme tady a nehodláme na tom nic měnit. Snaha bojovat za svobodný svět, třeba právě osvětou prostřednictvím anarchistických tiskovin, je podle nás mnohem přínosnější než rezignovat a zařadit se tam, kde nás systém chce mít – mezi přizpůsobivé, na vrchnost nereptající konzumenty a lidské zdroje.

Ale teď už k hlavnímu tématu tohoto čísla. Když jsme se rozhodovali, jestli má být opět historické, jako bylo to k 100. výročí Říjnové revoluce v Rusku nebo to k 50. výročí bouřlivého roku 1968, nebo aktuální, vzpomněli jsme si na klasiku Boženy Němcové – chytrou horákyni. A tak si teď připomínáme 25. výročí zapatistického povstání, jehož počátek je datován 1. lednem 1994, tedy okamžikem, kdy Zapatova armáda národního osvobození (EZLN) vystoupila z Chiapaské džungle, aby se po dobrém či po zlém domáhala autonomie původních obyvatel tohoto regionu. Jenže tentokrát nekončíme u výročí, jelikož zapatistické hnutí nebylo poraženo, i když se o to vládnoucí vrstvy v Mexiku snažily a ve svém úsilí nepřestávají. Věnujeme se tedy na našich stránkách živému hnutí, které prodělalo dynamický vývoj a v boji nepolevuje. Navíc prosazuje principy, které jsou anarchistům a anarchistkám vlastní či velmi blízké.

S přípravou tématu nám zásadně pomohl družstevní kolektiv Black Seeds, který se zaměřuje na distribuci kávy pocházející ze zapatistických kooperativ. Právě kávě a s ní spojeným družstvům, ať jde o ta produkční v Chiapasu nebo zpracovatelská a distribuční v Evropě, se věnuje jeden z textů. Dále Black Seeds připravili překlad článku od Leonidase Oikonomakise, redaktora ROAR magazínu. Ten se v něm věnuje vzniku EZLN, odpovídá na kritiku zejména ze strany staré levice, poukazuje jak na úspěchy zapatistů, tak na jejich ideová východiska. Nedalo nám to, a s našimi družstevníky jsme rovnou pořídili také velmi zajímavý rozhovor. Jestli nic jiného, tak právě ten doporučujeme k přečtení. Dotazovaní se nesoustředí jen na vlastní aktivity, líčí také své dojmy z návštěv zapatistických oblastí a kávovníkových družstev, mluví o současných problémech zapatistického povstání a čemu musí čelit, komentují revoluční turistiku. Jeden ze zpovídaných s námi mluvil přímo z Chiapasu, takže vězte, že jde o jedny z nejaktuálnějších informací z dané oblasti, které jsou u nás k mání.

Pro snadnou orientaci jsme připravili stručný přehled historie nejdůležitějších událostí spojených s vojenskými i civilními kroky zapatistů, stejně jako s útoky vlády a paramilitárních jednotek proti nim. „Pomalu, ale kupředu“ je výstižný název článku, který čerpá z knihy Compañeras Hilary Kleinové a zaměřuje se na boj žen za rovnoprávnost, který se stal jedním z nejvýraznějších vnějších znaků zapatistického hnutí. I když jde o revoluční krok kupředu, je stále na čem pracovat. Článek bohatě prokládaný citacemi vede zároveň k zamyšlení nad našimi vlastními rezervami a je doplněn medailonky čtyř významných zapatistek. Hlavní téma čísla pak uzavírá přehled informačních, protestních a solidárních aktivit, které se na podporu zapatistického povstání udály od roku 1994 v české kotlině.

Mimo téma pak přinášíme úryvek českého překladu knihy Petera Gelderloose Anarchie funguje, kterou připravuje k vydání Nakladatelství AF. Vybraný text se zabývá pojmem spravedlnosti tak, jak se k němu přistupuje ve státní společnosti a jak je tomu, nebo by mohlo být ve společnostech bezstátních. Praxí je pak prodchnut článek o organizaci CRIBS, která zajišťuje v Řecku dočasné ubytování pro uprchlice, jež jsou buď těhotné, nebo mají čerstvě narozené dítě. V rubrice „Historie hnutí“ nás zavede Vadim Damier do roku 1919, aby nás seznámil nejprve s Maďarskou republikou rad, a pak s revolučně syndikalistickými boji v Peru. Na pozadí příběhu buddhistického duchovního Gudóa Učijamy si přiblížíme, jak se v Japonsku na začátku 20. století setkalo „náboženství“ a anarchismus. U náboženství ale ještě chvilku zůstaneme, jednak prostřednictvím osobní zpovědi anarchisty opouštějícího lůno římskokatolické církve a pak v zamyšlení oprašujícím anarchistický antiklerikalismus. A nechybí ani trocha kultury, jak jinak než angažované, v rozhovoru s členy multiumělecké platformy BIMB. Dál v Existenci tradičně najdete přehled aktivit domácího antiautoritářského hnutí, zprávy o dění v AF, texty nástěnných novin A3 a množství recenzí na knihy, komiksy a ziny.

Přejeme inspirativní čtení.

 

60 stran A4, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 50 Kč.
PDF ke stažení ZDE.
Verze pro čtečky e-knih a podobná zařízení: EPUB nebo MOBI.

K zakoupení na některých akcích antiautoritářského hnutí, koncertech a festivalech a na distribučních místech:
Infocentrum Salé (Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov),
Rekomando (Trojanova 9, Praha 2),
ALERtattoo (Zámecká 22, Pardubice),
Antikvariát Černý pes (Sedláčkova 20, Plzeň),
Družstevní kavárna Inkognito (Husova 24, Plzeň),
Tři ocásci (kpt. Jaroše 18, Brno)
Klub Lúč (Kniežaťa Pribinu 197/3, Trenčín).

Internetové distribuce: xBASTAx, Papagájův hlasatel, Chyba crew, Miruus Levyt

Pro zájemce ze Slovenska doporučujeme objednávat na: Salto Mortale (sust[a]riseup.net).

Na jednotlivých distribučních místech se objevují publikace Nakladatelství AF zpravidla se zpožděním. Děkujeme za pochopení.


Verze pro tisk 12.3.2019 Nakladatelství AF
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy