Anarchistická federace

Společně proti útlaku

Osmého března se tradičně pořádají pochody za práva žen. A ani letos tomu nebylo jinak.

MDŽ 2019

V Praze na náměstí Republiky se v pět hodin odpoledne sešlo několik stovek lidí na demonstraci „Feministky*é společně proti útlaku“. Na začátku přednesly ženy z pořádající Koalice 8. března projev, ve kterém zdůraznily problémy plynoucí z kapitalistického a patriarchálního systému a vznesly požadavky na opatření, která by měla vést k jejich nápravě. Poté následovalo ještě několik projevů. Po proslovech a performanci vyrazil početný průvod centrem Prahy za doprovodu samba bandu, reprodukované hudby a skandování. Nechybělo také množství transparentů a piketů v různých jazycích, což se hodilo při průchodu centrem města, které je plné turistů z mnoha zemí.

I přes nepřízeň počasí a technické potíže v podobě nefunkčních megafonů byla nálada dobrá. Na Žofíně, kde průvod končil, čekalo na účastníky pochodu ještě několik proslovů: od SocSolu, klimatického bloku nebo skupiny Alt*pride, jejíž členové připravili pro demonstranty občerstvení v podobě teplé polévky. V projevu Kolektivu 115 mimo jiné zaznělo: „Společností stále více prostupuje autoritářství. Jedním z jeho příznaků je sílící antifeminismus. Ten se projevuje třeba snahami zdiskreditovat, nebo rovnou zakázat, genderová studia, jak jsme mohli vidět na příkladu Maďarska. Nebo různými snahami o omezování potratových zákonů, nebo homofobními referendy o rodině. I u nás se najdou vlivní politici a církevní představitelé, co mají podobné choutky, jako ti v Polsku nebo na Slovensku. Osmý březen se tak stává připomínkou, že za svá práva musíme bojovat i dnes.“

Večer se také konalo několik akcí, mezi nimi například feministická a queer párty v Bike Jesusu nebo benefice na Autonomní sociální centrum Klinika v Osvobozené domácnosti.

Na sexismus, který z naší společnosti naneštěstí stále ještě nezmizel, je bezesporu potřeba upozorňovat, stejně jako na jeho propojení s ostatními aspekty kapitalistického a hierarchického systému. Přestože Koalice 8. března mezi svými požadavky uvádí zavedení zákonných opatření na ochranu žen nebo kvóty do parlamentu a na vedoucí pozice, nesmí tyto požadavky být definitivní. Musíme bojovat nejen za odstranění patriarchátu a kapitalismu, ale proti útlaku a hierarchii celkově. Protože problémem není muž v čele státu. Problémem je stát.

Další reporty:
http://denikreferendum.cz/clanek/29231-za-rovnost-proti-nacionalismu-i-niceni-planety-v-praze-se-na-mdz-demonstrovalo
https://a2larm.cz/2019/03/fotoreport-mdz-nejen-proti-utlaku-ale-i-za-socialni-spravedlnost/


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme