Anarchistická federace

Nahlas pro Hambach

Zpráva o klimatickém protestu před německým velvyslanectvím v Praze

Praha

Na čtvrtek 4. října svolaly Kolektiv 115 a iniciativa Limity jsme my demonstraci před sídlo německé ambasády v Praze, aby zde vyjádřili svůj nesouhlas se záměrem společnosti RWE rozšířit těžbu hnědého uhlí v německém Porýní na úkor Hambašského pralesa a s postupem německé policie, která této korporaci dělá de facto soukromou ochranu a násilně postupuje proti obráncům lesa.

Datum protestu nebylo vybráno náhodně, právě v ten den se na ambasádě konala oslava výročí znovusjednocení země, tzv. Dne německé jednoty. Byla to tedy vhodná příležitost ukázat i před očima diplomatů, kteří na oslavu dorazili, že ačkoli se Německo ve své energetické politice navenek tváří velmi pokrokově, skutečnost poněkud pokulhává.

Akce začala o půl páté odpoledne a dorazilo na ni asi šest desítek lidí, kterým vévodil obrovský transparent „Hambi bleibt“. Účastníci za kovovou bariérou třímali v rukách cedule s nápisy jako „Solidarity with Hambach forest occupation“, „Fuck RWE“, „Uhlí patří pod zem“, „RWE v Hambachu nechceme“ či „Hamba(ch) Německa“.

Podařilo se na deset minut veřejně promluvit se zástupcem ambasády, vysvětlit mu důvody protestu a požádat o jejich přetlumočení směrem k německé vládě. Následně na akci prokládané skandováním a pouštěním zvuků velkorypadla zazněly proslovy. Zástupce pořadatelů seznámili se stavem boje za Hambašský prales a odmítl dogma, že uhlí pod lesem je nedotknutelné soukromé vlastnictví, už vzhledem k tomu, že jsou následně jeho spálením postiženy miliony lidí po celém světě. Členka Kolektivu 115 zmínila, že záchrana pralesa má podporu asi 70 % obyvatel Německa. Za organizaci Greenpeace promluvil Janek Rovenský, který ještě před pár dny protestoval v korunách stromů Hambašského pralesa. Připomněl paralelu s mementem zbourané obce Libkovice. Jiří Koželuh z Hnutí Duha se zaměřil na německou energetickou politiku a zmínil i místní snahy těžit za limity. Zkušený environmentální harcovník Honza Piňos trefně poznamenal, že Den německé jednoty provází jedna z nejrozsáhlejších policejních operací proti lidem, kteří chrání klima a přírodu. Zástupkyně iniciativy Limity jsme my zdůraznila, že boj v Hambachu je zároveň bojem za globální sociální spravedlnost.

 

Nejnovější zpráva: Nejvyšší zemský soud v Münsteru zakázal kácení v Hambachu, RWE nesmí sáhnout na Hambašský prales až do rozhodnutí řádného soudu o žalobě německé organizace Bund – Přátelé Země. Přitom se předpokládá, že soud se potáhne přinejmenším rok nebo dva. Uhlí pod lesem tak zůstane pod zemí, akcie RWE spadly o 10,8 %. (Více ZDE.)


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme