Anarchistická federace

Pákistán: boj ševců otročících pro FIFA

Mistrovství světa ve fotbale je v první řadě byznys, při němž se nepotí jen hráči na hřišti, ale i chudí třetího světa.

Sialkot

Ruský velvyslanec v Pákistánu Alexej Dedo potvrdil, že pro mistrovství světa ve fotbale budou použity míče z pákistánského města Sialkot. Ten pokrývá 70 % světové produkce fotbalových míčů. Navzdory „charakteristické kvalitě“ těchto „výjimečných produktů“ stojí za jejich výrobou brutální vykořisťování pracujících.

Mistrovství světa ve fotbale začalo v Rusku s tradiční pompou. Jenže za tímto popraskem stojí enormní zisky dolované z kapes „fanoušků“. Například v roce 2014 vytěžila FIFA jen za televizní práva 2,4 miliard dolarů, za sponzorské příspěvky 1,6 miliard a 527 milionů dolarů za prodej vstupenek. Nyní se odhaduje, že FIFA díky mistrovství světa v roce 2018 dosáhne příjmů v hodnotě zhruba 6 miliard dolarů, což je o 25 % víc než v roce 2014. Očekává se, že šampionát zhlédne 3,2 miliard diváků. Příjmy z vysílání pravděpodobně dosáhnou 3 miliard dolarů. Obřích zisků při podobných událostech samozřejmě dosahují také nadnárodní koncerny. Jenom Nike a Adidas za rok 2017 utržily 60 miliard dolarů. Politické elity pořadatelské země doufají v přísun 26–31 miliard dolarů do státní kasy. Z těchto prognóz by se dalo soudit, že mistrovství světa v Rusku 2018 je nejnákladnější a zároveň nejlukrativnější fotbalovou událostí.

Využití služeb světového producenta míčů z Pákistánu nikoho nepřekvapí. Sialkot dodává na světové trhy 65 milionů míčů ročně. Zdejší elity jsou na tuto skutečnost náramně hrdy, vždyť pákistánské balóny jsou stejně dobré jako české pivko. Dělníkovi hrbícímu se nad rozšitou merunou je však prestiž málo platná. Na západních trzích se oficiální míč z mistrovství prodává za 150 dolarů, ale ševci, zruční řemeslníci dávající život mrtvému materiálu, čelí otřesným podmínkám. Za jeden sešitý míč se platí jen 50 centů. Ať počítáme, jak počítáme, nedá to ani na minimální mzdu v Pákistánu.

Výroba míčů je pracná a šití se stále provádí ručně. Šití se většinou outsourcuje do malých dílen, šije se i v chýších, nebo přímo na ulici. Zbytek – řezání, laminování, potisk, kontrola kvality – probíhá v továrně. K obtížnému šití se hodí malé hbité ruce. Dětská práce je v bezejmenných dílnách stále hojně využívána. Na tohle téma už bylo napsáno mnoho. Korporace se chvástají etickým přístupem všude, kam oko dohlédne. Přesto je podle Mezinárodního fóra za pracovní práva (IRLF) dětská práce stále velkým problémem. Ve zprávě IRLF k tomuto stojí: „Úsilí vyvinuté během posledních desetiletí naneštěstí nevedlo k vymýcení dětské práce využívané při šití fotbalových míčů, ačkoli se zdá, že se v pákistánském Sialkotu počet pracujících dětí snížil.“

Dětští dělníci dostávající za tvrdou práci drobky jsou rozptýleni po pákistánském venkově. Vysoká míra nezaměstnanosti v regionu a stoupající náklady na živobytí hrají do karet kapitalistům, kteří si mohou diktovat podmínky. Koncept smluv na dobu neurčitou, který poskytoval alespoň minimální jistotu, se rozpadá a nahrazují ho krátkodobé smlouvy. Ševci jsou pak závislí na libovůli zprostředkovatele a nesou veškerá rizika trhu. Mzdy klesají, pracovní podmínky se zhoršují, sociální zabezpečení je minimální a zákoník práce existuje pouze na papíře. Podle různých statistických údajů je na tomto průmyslovém odvětví přímo či nepřímo závislých asi 300 000 lidí. Ševci se na pracovištích nemohou organizovat, nemohou vytvářet odborové svazy a u soudů nemají žádné zastání. Pákistánské zákony je nepokládají za běžné zaměstnance. Přestože jim zákon nějaká práva zaručuje, jsou příliš vystrašení, aby se bránili, jelikož vědí, že jsou snadno nahraditelnou součástkou.

Dělníci kompletující míče v továrnách na tom nejsou o mnoho lépe. V minulosti byl „sialkotský dělník“ pojem. Vzhledem k jejich dobré organizovanosti si vydobyli několik výhod. Měli osmihodinové směny, placenou dovolenou, dopravu a další benefity. Jenže během krize ukázali kapitalisté pravou tvář a zavedli úsporná opatření. Také v továrnách si dnes o smlouvách na dobu neurčitou můžete tak leda nechat zdát. Dělníci každý den čelí útokům. Odbory jsou rozpouštěny a platí nepsaný zákaz zakládání nových svazů. Namísto vyplácení měsíčních mezd a benefitů dostávají lidé odměnu úkolově a nepravidelně. Ani na úkolovou mzdu se však spolehnout nemohou. Existuje systém pokut za nevzhledné švy, plýtvání a podobně. Dělníci jsou vystaveni nebezpečným pracovním podmínkám. Monotónní práce jim způsobuje vážné ortopedické problémy, nesnesitelnou bolest zad a záněty šlach. Při laminování dýchají životu nebezpečné výpary. Průměrný věk továrního dělníka každým dnem klesá.

Navzdory zoufalé situaci se najdou lidé odhodlaní svůj osud změnit. V posledních letech dochází ke konfliktům. Stávkovalo se v koželužnách Forward Gear & Leather, kde si lidé vydobyli lepší podmínky. V mnoha dalších továrnách jsou spontánní stávky na denním pořádku. Khawaja Masood, generální manažer Forward Sports, nedávno na kanále Aljazeera prohlásil: „Naše společnost je smluvním výrobcem globálního gigantu Adidas, pro nějž nyní pracujeme na velké objednávce pro mistrovství světa.“ Jedná se o stejnou společnost, která nedávno kvůli ztrátám propustila 600 zaměstnanců. Nyní kapitalisti v regionu připravují další útok na práva pracujících, výstavbu tzv. exportních zón. Nejde o nic jiného než o nechvalně známé zóny volného obchodu, kde nebudou platit ani jalové pákistánské zákony.

V Sialkotu nicméně probíhá „kampaň za obranu odborových svazů“ (PTUDC). Nebojuje pouze proti místním vyžírkům, ale také proti globálnímu kapitálu. Třídenní stávku v koželužnách se nesnažili rozdrtit pouze pokrytci z Adidas, ale i šosáci z Evropské unie. Dělnické hnutí v Pákistánu je na vzestupu, elity však chystají další podlosti. Pákistánští ševci jsou odhodláni útokům čelit. Vyzýváme pracující celého světa a všechny progresivní síly, aby byli součástí tohoto boje za vymýcení kapitalismu z povrchu zemského!

Podle Umara Shahida z PTUDC.
Zdroj: http://libcom.org/news/struggles-workers-making-footballs-fifa-world-cup-25062018

 


Verze pro tisk 28.6.2018 29.6.2018 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme