Anarchistická federace

Boj za práva pracujících není žádný extremismus

Přinášíme rozhovor s kolektivem webovek Šéfové pod lupou, které slouží jako databáze pochybných zaměstnavatelů.

Šéfové pod lupou

Projekt Šéfové pod lupou, jehož náplní je monitorovat problematické zaměstnavatele, je zajímavým oživením v rámci českého sociálního aktivismu. Jaké jsou vaše krátkodobé cíle i dlouhodobé vize?

Co se týče krátkodobých cílů, tak je to určitě samotný vznik databáze problematických zaměstnavatelů, protože rozjezd bude nejtěžší. Až se nastřádá určitý počet článků, může projekt fungovat víceméně samovolně, ale zatím je potřeba projekt propagovat a vytvořit alespoň určitou databázi, aby bylo na čem stavět, projekt získal na vážnosti a hlavně se rozšířil mezi lidi, kteří chtějí měnit zaměstnání. Dále bychom rádi vytvořili určitý návod v sekci „poznej svá práva“, kde by se lidé mohli jednoduše dozvědět, co ještě zaměstnavatel může a kdy dochází ke zneužití zaměstnanců, kteří z existenčních důvodů například nemohou práci ztratit, a tak si zaměstnavatelé často dovolují příliš. Dlouhodobé cíle zatím nejsou, budeme rádi, když budou stránky plnit svůj účel a lidé se podělí o své zkušenosti.

Jaká máte od projektu očekávání? Myslíte, že je možné vybudovat opravdu rozsáhlou databázi „šmejdů“, kde budou tisíce pochybných zaměstnavatelů?

Určitě si myslíme, že je to možné, protože z vlastní zkušenosti moc dobře víme, jaké pracovní podmínky v našich končinách panují. Jediné, co je potřeba prolomit, je společenská apatie ke stávající situaci, kdy vám lidé poví, že to tak prostě je, že s tím nejde nic dělat a že v takovém světě prostě žijeme. Díky anonymitě by lidé nemuseli mít takový strach sdílet své zkušenosti a zároveň by veřejnost měla přístup k těmto informacím. Samotné „šmejdy“ by pak mohlo toto zveřejnění aspoň trochu nakopnout ke změně, protože největším problémem je to, že jim to donekonečna prochází, když lidé tyto informace nemají.

Často se také jedná o tzv. prekarizovanou práci, kterou vykonávají lidé z nižších sociálních vrstev, kteří práci potřebují z existenčních důvodů a zároveň z různých důvodů nedosáhnou na určité profese. Nic jiného jim tedy nezbývá, což tito zaměstnavatelé moc dobře vědí a cynicky zneužívají jejich kritické situace. V neposlední řadě věříme, že se všude něco najde, protože vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem není nikdy vyrovnaný, čehož zaměstnavatelé často využívají.

Jak dostat informace o projektu mezi lidi? Předpokládejme, že masmédia budou něco tak extrémistického, jako je obrana práv pracujících, okázale ignorovat.

Předpokládáme, že si o projektu lidé řeknou sami a díky přibývajícím článkům bude povědomí o projektu vzrůstat. Nemyslíme si, že by obrana práv pracujících bylo něco extrémistického, ale je pravda, že to u nás není příliš populární téma. Důkazem budiž nedávný dokument Saši Uhlové a Apoleny Rychlíkové, které zaznamenaly pracovní podmínky na těch nejhůře placených pozicích. Novináře a střední vrstvy to mohlo zaskočit, ale kdokoliv z prekarizovaných pracovníků o těchto věcech moc dobře ví a většinou je tito lidé i sami zažili. Co se týče masmédií, tak ta samozřejmě nemají tendenci příliš psát o pracovních podmínkách, ale se vzrůstajícím odporem pracovníků se to může změnit. Důkazem budiž informování médií o různých stávkách, které čas od času v našem prostředí proběhnou. Pokud lidé mlčí, tak není o čem psát, ale pokud se hlasitě ozvou, tak ani masmédia o takových věcech nebudou mlčet.

Podobnými tématy jako Šéfové pod lupou se už u nás zabývá Solidární síť. V čem se Šéfové pod lupou budou lišit?

Zásadní rozdíl je v tom, že Šéfové pod lupou nemají ambici tyto problémy řešit, ale pouze o nich informovat. Také se jedná o čistě internetový projekt, takže jeho dopad je pouze pro lidi s přístupem na internet. Projekt by měl také motivovat lidi, aby se nebáli ozvat proti špatným pracovním podmínkám. Sepsání vlastního příběhu může být prvním krokem k odhodlání věci měnit a příště si třeba nenechat určité věci líbit. Na solidární sítě se obracejí lidé, kteří už jsou odhodlaní konfrontovat zaměstnavatele a věci měnit ve svůj prospěch. To je věc, kterou se lidé musí naučit změnit, aby pracovní podmínky u nás nebyly tak tristní.

Někteří zaměstnanci budou posílat své zkušenosti anonymně a hrozí, že neověřené informace budou nepravdivé. Diskutovali jste i o této možnosti?

Samozřejmě nás napadlo, že se to může stát, například v rámci konkurenčního boje. Prozatím není dosah platformy tak velký, aby mohla mít výrazný dopad na zaměstnavatele, takže zatím nejsou opatření tak velká, aby se tomu předcházelo. Prozatím je možné diskutovat v komentářích pod článkem, kde se může křivě obviněný obhájit a v případě pochybností lze článek stáhnout. Do budoucna lze články označit dle stupně věrohodnosti, takže bude mít čtenář možnost zjistit, nakolik je informace věrohodná a udělat si úsudek sám. V neposlední řadě může být pravdivost velmi subjektivní pojem, takže bude těžké říci, zda je zaměstnavatel agresivní, nebo zaměstnanec příliš přecitlivělý. Koneckonců ale nemáme ambici hledat pravdu, ale poskytnout prostor pro sdílení zkušeností lidí, kteří měli špatnou zkušenost v práci.


Verze pro tisk 26.6.2018 -sk-
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme