Anarchistická federace

Anarchistický kemp 2018

A-Camp 2018 - plakat

Po zdařilém předloňském ročníku (náš report z něj si můžete přečíst v Existenci 4/2016) se letos uskuteční další Anarchistický letní kemp v severním Rakousku, a to ve dnech 1. až 8. 8. 2018. Níže přinášíme český překlad pozvánky; více podrobností a možnost zaregistrovat se a zapojit do příprav nebo programu najdete na stránkách www.a-camp.net.

Anarchistický letní kemp je společně vytvářený tábor, který by měl umožnit lidem se zájmem o anarchistický způsob života, aby se potkávali, vyměnovali si zkušenosti a reflektovali události v rámci hnutí.

Je to experimentální místo, které propojuje sebeurčující, antiautoritářskou teorii a praxi a vytváří možnost budování solidárních sítí a vzájemné pomoci a stejně tak vědomého nacházení a odbourávání všech forem diskriminace.

Protože podobné momenty a možnosti jsou příliš vzácné, chceme udělat nadcházející A-Camp ještě mnohostrannější, intenzivnější a kreativnější.

Experiment živoucí anarchie...

A-Camp 2018 je pro kohokoliv, kdo souzní s anarchistickými myšlenkami nebo má o tyto ideje zájem. Záměrem je po dobu týdne experimentovat s anarchií na základě solidarity, vzájemné pomoci, volného sdružování a sebeorganizace. Zejména v současném autoritářském společenském klimatu, které se pořád zhoršuje, je důležité vnést do našich každodenních zvyklostí snahy o svobodu, absenci nadvlády a osobní autonomii. Naše ideje tady budou podrobeny zkoušce a my se z těchto zkušeností poučíme.

... k posílení boje za svobodu

A-Camp se bude skládat z dní plných přednášek, diskusí, praktických workshopů, sportu, kreativních aktivit a čehokoliv, čím se do programu jeho účastníci aktivně zapojí a co vytvoří. Důraz bude kladen na výměnu, vzájemné setkávání a prohlubování vztahů, které již mezi sebou máme, abychom našli perspektivy a způsoby jak urychlit překonání zavedeného řádu.

Vytváření individuální a společenské svobody, která není definována jistotami

Život v této době, kdy vládci identifikují jistoty jako nejvyšší ze všech pocitů a předpoklad dobrého života, po nás vyžaduje, abychom zpochybňovali jistoty jako takové. Bez vládnoucího násilí – beze státu – nelze definovat svobodu s ohledem na jistoty, protože už není autorita, která by je garantovala. Svobody, které nám stát poskytuje, jsou podmíněné svobody, které máme, jenom dokud se chováme poslušně, a které nám vládce může kdykoliv odejmout.

Když uvažujeme o A-Campu jako o experimentu, jako o čase a prostoru bez vládnoucího násilí, kde se potkávají jednotlivci, aby zkoušeli nové formy vzájemných vztahů, je jasné, že to musí být za předpokladu, že se naučíme něco nového. Všichni z nás jsou tvarováni světem, ve kterém žijí, a problémy, chyby a konflikty budou součástí kempu. Nemůžeme dát záruku, že bude A-Camp pro každého zúčastněného a zúčastněnou tak obohacující, jak by potenciálně mohl být. Základem pro kemp, který nás obohatí, je to, že se všichni zúčastnění pokusí zařídit si kemp podle svých požadavků a tužeb bez uplatňování moci. Pak bude A-Camp dobrodružstvím pro všechny z nás.

A-Camp bude takový, jakým ho udělají ti, co se ho zúčastní.
Za anarchii!

Jestli se chcete zúčastnit, uspořádat workshop nebo nám pomoct, dejte nám vědět prosím.

http://a-camp.net/


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Promítání filmu Toz bezi a uvedení komiksu Kobane Calling

30. 11. 2018, Praha

Zveme vás na promítání filmu Toz bezi (Prachovka) turecké režisérky Ahu Öztürk a uvedení českého překladu komiksu Kobane Calling od populárního italského kreslíře Zerocalcare. …(více)

Benefice pro Food Not bombs

5. 12. 2018, Praha

Podrobnosti brzy. …(více)

Benefit pro infocentrum Salé

8. 12. 2018, Praha

Bude upřesněno. …(více)

Zádruha: O historii českého anarchismu

15. 12. 2018, Praha

různá autorská čtení, dvě přednášky, hudba, uvedení nové publikace …(více)

Linux workshop

17. 12. 2018, Praha

Instalace Linuxu a svobodného software, sdílení zkušeností s linuxem a různými programy. Co víme, s tim poradíme, co nevíme tak si společně přečteme v dokumentaci nebo na nějakym z těch interneti. …(více)