Anarchistická federace

Anarchistický kemp 2018

A-Camp 2018 - plakat

Po zdařilém předloňském ročníku (náš report z něj si můžete přečíst v Existenci 4/2016) se letos uskuteční další Anarchistický letní kemp v severním Rakousku, a to ve dnech 1. až 8. 8. 2018. Níže přinášíme český překlad pozvánky; více podrobností a možnost zaregistrovat se a zapojit do příprav nebo programu najdete na stránkách www.a-camp.net.

Anarchistický letní kemp je společně vytvářený tábor, který by měl umožnit lidem se zájmem o anarchistický způsob života, aby se potkávali, vyměnovali si zkušenosti a reflektovali události v rámci hnutí.

Je to experimentální místo, které propojuje sebeurčující, antiautoritářskou teorii a praxi a vytváří možnost budování solidárních sítí a vzájemné pomoci a stejně tak vědomého nacházení a odbourávání všech forem diskriminace.

Protože podobné momenty a možnosti jsou příliš vzácné, chceme udělat nadcházející A-Camp ještě mnohostrannější, intenzivnější a kreativnější.

Experiment živoucí anarchie...

A-Camp 2018 je pro kohokoliv, kdo souzní s anarchistickými myšlenkami nebo má o tyto ideje zájem. Záměrem je po dobu týdne experimentovat s anarchií na základě solidarity, vzájemné pomoci, volného sdružování a sebeorganizace. Zejména v současném autoritářském společenském klimatu, které se pořád zhoršuje, je důležité vnést do našich každodenních zvyklostí snahy o svobodu, absenci nadvlády a osobní autonomii. Naše ideje tady budou podrobeny zkoušce a my se z těchto zkušeností poučíme.

... k posílení boje za svobodu

A-Camp se bude skládat z dní plných přednášek, diskusí, praktických workshopů, sportu, kreativních aktivit a čehokoliv, čím se do programu jeho účastníci aktivně zapojí a co vytvoří. Důraz bude kladen na výměnu, vzájemné setkávání a prohlubování vztahů, které již mezi sebou máme, abychom našli perspektivy a způsoby jak urychlit překonání zavedeného řádu.

Vytváření individuální a společenské svobody, která není definována jistotami

Život v této době, kdy vládci identifikují jistoty jako nejvyšší ze všech pocitů a předpoklad dobrého života, po nás vyžaduje, abychom zpochybňovali jistoty jako takové. Bez vládnoucího násilí – beze státu – nelze definovat svobodu s ohledem na jistoty, protože už není autorita, která by je garantovala. Svobody, které nám stát poskytuje, jsou podmíněné svobody, které máme, jenom dokud se chováme poslušně, a které nám vládce může kdykoliv odejmout.

Když uvažujeme o A-Campu jako o experimentu, jako o čase a prostoru bez vládnoucího násilí, kde se potkávají jednotlivci, aby zkoušeli nové formy vzájemných vztahů, je jasné, že to musí být za předpokladu, že se naučíme něco nového. Všichni z nás jsou tvarováni světem, ve kterém žijí, a problémy, chyby a konflikty budou součástí kempu. Nemůžeme dát záruku, že bude A-Camp pro každého zúčastněného a zúčastněnou tak obohacující, jak by potenciálně mohl být. Základem pro kemp, který nás obohatí, je to, že se všichni zúčastnění pokusí zařídit si kemp podle svých požadavků a tužeb bez uplatňování moci. Pak bude A-Camp dobrodružstvím pro všechny z nás.

A-Camp bude takový, jakým ho udělají ti, co se ho zúčastní.
Za anarchii!

Jestli se chcete zúčastnit, uspořádat workshop nebo nám pomoct, dejte nám vědět prosím.

http://a-camp.net/


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)