Anarchistická federace

Jarní sjezd Anarchistické federace

Report z pravidelného setkání naší federace.

AF

V polovině dubna proběhl v Praze první letošní sjezd Anarchistické federace (AF). Kdo sleduje dění organizovaného anarchistického hnutí, jistě ví, že se v rámci AF konají vždy dva sjezdy do roka, na kterých dochází ke shrnutí aktivit regionálních skupin v uplynulém mezisjezdovém období a jejich plánů do budoucna, probírá se činnost jednotlivých pracovních skupin působících v rámci federace a plánují se akce a projekty, které jdou napříč celou federací. A právě to je jeden z ústředních účelů federativního organizování se. Federace slouží právě jako platforma pro komunikaci a koordinaci nadregionálních aktivit, jako je například budování kontaktů se zahraničními skupinami a zapojení v Internacionále anarchistických federací (IFA) nebo zajištění kvalitního fungování publikačních aktivit.

Přítomní zástupci regionálních skupin se shodli, že činnost jednotlivých jejich členů a členek je vázána velmi často na další projekty širšího antiatoritářského hnutí, což není nijak na škodu, přesto je důležité, aby AF jako taková měla také nějaké výstupy, a mohla tak propagovat federativní způsob sebeorganizace. Jeho potřeba možná není tolik patrná v hlavním městě, kde je poměrně velká koncentrace antiautoritářských aktivistů a aktivistek, avšak pro organizování se mimo Prahu jde o takřka nezbytný organizační prvek.

Na pořadu jednání byl mimo jiného stav federačního fondu, který je tvořen členskými příspěvky. Jejich doporučená minimální výše je 50 Kč měsíčně. Z tohoto fondu jsou pak financovány příspěvky IFA, cesty na její pravidelná setkání, případné společné kampaně AF nebo byl například aktuálně podpořen jednorázovým příspěvkem nový autonomní prostor v Praze.

Zahraniční sekretariát informoval o aktuálním dění v IFA a jeho členských federacích. Zároveň s tím byla naplánována účast delegátů a delegátek AF na různých mezinárodních setkáních, která se chystají v následujících měsících. Řešily se samozřejmě také otázky bezpečnosti a šíření základní bezpečnostní kultury i mimo organizaci. Stejně tak se diskutovaly možnosti a případná organizační opatření v souvislosti s rozšiřováním a rozvojem nových forem internetové komunikace, sdílení dat a informací.

Zástupci Nakladatelství AF představili ediční plán na další období, související zejména s přípravou knižních novinek, které budou premiérově představeny na letošním Anarchistickém knižním festivalu, jenž proběhne 19. května v pražské Eternii. A je opravdu na co se těšit. Na to navázala debata o dalších aktivitách, kterými bychom rádi k bookfairu přispěli. Diskutovalo se také nad návrhem obnovit vydávání anarchistického zpravodaje Zdola, který by se mohl dílčím způsobem věnovat nějakému tématu, avšak většinu textů by tvořilo zpravodajství, především zahraniční, které se už objevilo na webových stránkách federace.

Dále byly na programu diskuse o podpoře stíhaných aktivistů a aktivistek, o problému ohledně snahy represivních složek infiltrovat hnutí prostřednictvím placených konfidentů, o způsobu mediálních výstupů a jejich koordinace v rámci širšího hnutí. Na přetřes přišla delší dobu připravovaná kampaň propagující anarchistické myšlenky či naše angažmá na Prvního máje.

Je před námi mnoho práce a je pravda, že nás na to není zrovna mnoho. Je třeba si uvědomit, že pokud máme nějaké společné cíle, sny a vize, nedojde k jejich naplnění jinak než přes sebeorganizaci. A proto se neváhejte zapojovat do anarchistických a jiných antiautoritářských aktivit a skupin, spolupracujte, vyvíjejte vlastní iniciativu a nenechte se odradit tím, že se věci nemění jako mávnutím kouzelného proutku. Jedině společná, dlouhodobá a systematická práce v rámci organizovaného hnutí může mít výsledky a přiblížit nás k našim vizím.

 


Verze pro tisk 19.4.2018 AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme