Anarchistická federace

Proč je anarchokapitalismus úplná kravina

a proč by si radši měli říkat ultra kapitalisté.

anarchokapitalismus

Začátek nového roku s sebou přinesl zajímavou facebookovou diskusi, kterou rozpoutal známý recesista Roman Týc z umělecké skupiny Ztohoven. Ve svém příspěvku Anarchokapitalizmus v Paralelní polis https://www.facebook.com/roman.tyc.3/posts/10211109790005465 bez obalu nastínil nešvary české anarchokapitalistické subkultury, která na svých besedách barvitě sní o světě ovládaném neviditelnou rukou trhu, ale pokud chce zároveň jako komunita fungovat, musí zákonitě popřít vlastní ideologii.

Nechme nyní stranou spory o to, zda má pravdu Urza či Týc a zda anarchokapitalistům škodí spíše potrhlí umělci nebo žvanící intelektuálové. Ostatně nejsme bulvární plátek, ale anarchistická federace a s osobními spory si antikapitalistické hnutí rovněž užilo své. Podstatné jsou spíše postřehy z anarchokapitalistické praxe. Týc píše, že „Největší šok jsem zažil na bitcoinovym meetupu, kde bylo lidí, že se nedalo hnout, a dobrovolnou platbu dali dva lidi, a to jsme lidi o to žádali na začátku i na konci. Obzvlášť smutno mi je, že desítky z nich jsou dnes díky Polis milionáři, a podpora od nich pro Polis není žádná.“ Má nás to překvapovat, přihlédneme-li k tomu, že anarchistické projekty typu Klinika fungují z hlediska solidární podpory relativně bezproblémově a hlavní překážkou rozvoje bývá většinou státní represe? Nemělo by, když se na anarchokapitalismus podíváme podrobněji.

Upřímný údiv Romana Týce totiž pramení z naprostého nepochopení anarchokapitalistické ideologie. Zatímco základní podstatou anarchismu je rovnost a solidarita, kapitalismus staví na – dle přesvědčení klasiků – „přirozených“ lidských vlastnostech – egoismu, honbě za ziskem a prospěchářství. Aniž bychom ke kapitalistické ideologii přistupovali nějak pejorativně, každý anarchokapitalista vám řekne, že individuální zájem povede ve společnosti řízené volným trhem k přirozené harmonii. Jak taková harmonie vypadá v praxi, nám ukazuje právě praxe Paralelní polis. Proč by se měl milionář nějak odvděčit za podporu, když už mu může být osud projektu ukradený? Proč by měli lidi platit dobrovolnou platbu, když si mohou přednášku poslechnout i bez ní? Anarchokapitalisté jsou přece autentičtí pravičáci, ne žádní komouši, kteří by se měli na něčem solidárně a kolektivně podílet, není to tak? Anarchokapitalismus je prostě blbost už z etymologického hlediska. Je to něco jako suchovoda. Základem anarchie je odmítnutí autority na základě kolektivního řízení společnosti, základem kapitalismu je autorita odvozená ze soukromého vlastnictví a námezdní práce. Praxe pak vypadá, jak vypadá – draví kapitalisté se požírají navzájem, aniž by byli schopni překročit hranice svého ghetta.

Skutečný anarchismus je hnutím vykořisťovaných, neprivilegovaných a pronásledovaných. Hnutím za lidskou důstojnost. Hnutím námezdně pracujících, kteří každý měsíc řeší, zda jsou schopni zaplatit složenky. Pokud s anarchismem operuje parta znuděných milionářů, kteří u lattéčka fantazírují o bitcoinech, je to přinejmenším směšné.

 

 


Verze pro tisk 13.1.2018 -sp-

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Klima a film: Kolik toho smíme vytěžit pro záchranu klimatu: protesty proti těžbě lithia

26. 4. 2023, Brno, Praha

Série filmových večerů platformy RE-SET …(více)

Anarchistický festival knihy

26. - 27. 5. 2023, Praha

10. ročník pražského Bookfairu, tentokráte na Žižkově. …(více)

Balkan Anarchist Bookfair

7. 7. 2023, Lublaň (Slovinsko)

Výroční anarchistický knižní festival. …(více)