Anarchistická federace

Proti politice strachu

Report z páteční demonstrace proti srazu zástupců evropských fašistických stran v Praze

Okamurova SPD sebrala hlasy většině ostatních xenofobních projektů, jež se v nedávných volbách ucházely o přízeň voličů, co dobře slyší na argumenty, že za jejich problémy můžou především uprchlíci a islamisté, a to bez ohledu na to, jestli tu vůbec nějací jsou či nikoli. Aby poté, co se tato partaj dostala do parlamentu, nikdo nezůstal na pochybách, s kým má tu čest, pozval její předseda do Prahy zástupce frakce Evropa národů a svobody (ENF), která sdružuje pravicově populistické strany v Evropském parlamentu. Vedle francouzské Národní fronty, která vychází z otevřeně fašistické tradice, je zde přidružena nizozemská Strana svobody, rakouští Svobodní nebo italská Liga severu.

Na takové setkání fašistických prominentů se nedalo nezareagovat. A tak antifašistická koalice složená z křesťanských feministek, mladých zelených, anarchistů, socialistů a dalších svolala hned dvě protestní akce. Jednu v předvečer konference, 15. prosince, před pražský hotel InterContinental v Pařížské ulici. Cílem akce bylo poukázat na dvě věci. Jednak že tyto strany (a žel jim v tomto vděčně svou politikou sekundují mnohé tradiční politické partaje) používají k prosazení v na politickém kolbišti politiku strachu a nenávisti, která ve svém důsledku vede k bagatelizaci rasistického násilí, systémového vylučování a stigmatizace menšin. Dalším záměrem bylo poukázat, že jsou tu stále lidé, kteří takovou politiku nehodlají tolerovat a uvědomují si plně její důsledky. A nejen to – jsou také ochotni s tímto svým antirasistickým a antifašistickým postojem vyjít do ulic a podniky, jako je Okamurův sraz hnědých prominentů, třeba i blokovat.

Před InterContinentalem se tedy večer po šesté hodině sešlo na 450 lidí. Nálada byla uvolněná a k dobré atmosféře přispěl jak mobilní sound systém, tak samba band. O půl sedmé vystoupila jedna z organizátorek, aby stručně představila důvod akce a následný program. Poté za velmi dobrého ozvučení přečetla projev organizátorů, v němž mimo jiné zaznělo: „Pravicový populismus se v posledních letech stává významnou hrozbou. Nejedná se o snadno rozčlenitelné a homogenní hnutí, naopak jednotlivá uskupení se od sebe na různých bázích významně odlišují – některá jsou neoliberální, jiná sociální (i když pouze pro ty, kteří se uměli narodit na správném místě a se správným odstínem pleti). Některá jsou antisemitská a jiná ze sebe naopak dělají ochránce Židů před muslimskou zlovůlí. Mají však jedno významné pojítko. K získání moci užívají strachu a nejistot vyvolaných krizí moderní společnosti. Jejich politikou je politika vylučování. Budují falešné alternativy založené na nacionalismu, rasismu, islamofobii či sexismu. Současné dění ale není projevem barbarství, které má zdroj mimo naši společnost, jak pravicoví populisté s oblibou tvrdí. Je naopak produktem antisociálních kapitalistických sil, jež zformovaly moderní Evropu. Ne náhodou jsou vůdci těchto hnutí často spojeni s kapitálem a podnikatelským prostředím. Jejich politika není skutečně sociální – zaměřená na všechny, kdo pomoc potřebují.“ Dále zdůraznila, že současný boom pravicového populismu je zejména reakcí na krizi moderní společnosti. A na závěr nabídla zcela jinou alternativu – osvobozenou od vlády člověka nad člověkem: „Usilujeme o společnost organizovanou zdola společenskou samosprávou.“

Poté se zformoval průvod v čele s transparentem „Proti politice strachu! Pravicový populismus není alternativa“. Nechyběly ani další tematické transparenty a pikety. Celou trasu pochodu, který vedl ulicí 17. listopadu, Křížovnickou a po Smetanově nábřeží, aby u Národního divadla pokračoval po Národní třídě, doprovázelo hlasité skandování a zpěv písní s texty upravenými na známé melodie. Aby se mohl zapojit opravdu každý, byly rozdány texty písní, a nutno říci, že to celou akci velmi oživilo, nepočítáme-li neustávající rytmy samba bandu.

Akce byla završena na Jungmannově náměstí. Tady pohodovou atmosféru narušila akorát policejní šikana řidiče dodávky, která vezla ozvučení. Přítomní se mohli zahřát čajem, zaznělo ještě několik slov, mimo jiné pozvánka na blokádu kongresu následujícího dne. Byli jsme slyšet, a fašisté tedy mohli tušit, že jejich přehlídka asi neproběhne bez problémů.


Píšou jinde

Podporujeme