Anarchistická federace

Tři měsíce – tři vítězství

O úspěchu anarchosyndikalistů v Brightonu

Tři skupiny nájemníků spolupracujících s anarchosyndikalistickým družstvem nájemníků Solidarity Federation v anglickém Brightonu vyhrály v uplynulých měsících spory s majiteli bytů. Tito lidé spolu s místními anarchosyndikalisty využívali taktiky přímé akce, vzájemné pomoci a solidarity, aby získali zpět ukradené peníze a dosáhli na lepší bydlení v jinak podinvestovaných bytech.

První spor se týkal majitele, který zanedbával své povinnosti, soustředil se pouze na kasírování nájemného a nájemníky nechal rok žít ve vlhkých a plesnivých bytech. Majitel bytů dlouhou dobu tvrdil, že údržba je povinností nájemní agentury, která pronájem zprostředkovává. Agentura se tomu bránila a dlouhé měsíce se nic nedělo. Po úspěšných přímých akcích zaplatil majitel spolu s agenturou opravu bytů v hodnotě 3900 liber. Kampaň dále požadovala, aby byla nájemníkům v plné výši vrácena záloha na služby. Šest nájemníků tak obdrželo celkem něco přes 6000 liber.

Další spor se týkal nájemnice, které byla stržena kauce 510 liber, přestože po ukončení podnájmu zanechala byt profesionálně uklizený a mohla doložit, že za jejího pobytu nedošlo k žádnému poškození zařízení ani bytu. Po úspěšné kampani nájemníků a anarchosyndikalistů nájemní agentura peníze vrátila.

Třetí spor se týkal majitele, který odvezl plynový sporák na opravu a nájemníka nechal rok a půl bez něj. Když bylo majiteli sděleno, že se kvůli jeho jednání schyluje k nátlakové kampani, přivezl nový certifikovaný sporák.

Brightonští anarchisté jsou nadšeni, že lidé berou záležitosti do svých rukou a princip solidarity, kterým se neustále oháníme, opravdu funguje. Pokud si lidé v oblasti bydlení navzájem pomáhají, vzdorují šikaně majitelů a agentur a bojují proti špatným životním podmínkám, je šance na změnu. Skrze principy přímé akce a solidarity můžeme zlepšit naše životy!

 

Zdroj:
http://www.brightonsolfed.org.uk/brighton/brighton-solfed-housing-union-round-up-three-months-three-victories


14.11.2017 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

All You Need Is Less

5. 10. 2018, Brno

Benefiční koncert na Food Not Bombs …(více)

Benefit pro Save the Syrian Children

6. 10. 2018, Praha

…(více)