Anarchistická federace

Píšou jinde : Správa o činnosti zväzu Priama akcia za rok 2023

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/Sprava-o-cinnosti-zvazu-Priama-akcia-za-rok-2023.html

Na rok 2023 budeme určite spomínať ako na jeden z najaktívnejších a najnáročnejších. Venovali sme sa aktivitám s medzinárodným presahom, ako boli napríklad akcie pri príležitosti stého výročia vzniku Medzinárodnej asociácie pracujúcich alebo Medzinárodného týždňa proti nevyplácaniu miezd, ale aj riešeniu problémov na pracoviskách na Slovensku, workshopom, oddychovým akciám atď. Tu je súhrn.


KAMPANE


100 rokov MAP

Pri príležitosti 100 rokov Medzinárodnej asociácie pracujúcich sme zorganizovali verejné podujatia v Bratislave (4. marec) a Košiciach (1. apríl) za účasti delegácií zväzov Organise! (v Bratislave), SolFed, WAS, PA a sekretariátu MAP.

Počas oboch sme objasnili významné historické udalosti vo vývoji MAP. Delegácie následne rozprávali o aktuálnych skúsenostiach z anarchosyndikalistickej praxe v jednotlivých krajinách, ale napríklad aj o tom, ako sa dostali k myšlienkam anarchosyndikalizmu a prečo im dávajú zmysel z praktického hľadiska v ich životoch.

Výročie vzniku MAP sme doplnili o slovenský kontext prostredníctvom výstavy o našej činnosti v rokoch 2000-2022.
 
Podujatie v Košiciach bolo navyše obohatené o skvelé vystúpenia v štýle slam poetry a koncert. Na oboch podujatiach sme mali vegánske občerstvenie – v Bratislave sme ho zabezpečili my, v Košiciach miestna skupina Food Not Bombs (FB), za čo veľmi ďakujeme.Problémy na pracoviskách

V marci sme uzavreli viac ako rok trvajúci problém v jednej reštaurácii v Bratislave. Bývalej pracovníčke, ktorá nás oslovila, sme pomohli so spísaním listu s požiadavkami na vyplatenie peňazí, ktoré zahŕňali dlžnú mzdu, dlh v zdravotnej poisťovni a ušlé peniaze súvisiace s podporou v nezamestnanosti. Zamestnávateľ splnil všetky tieto požiadavky v podstate v priebehu niekoľkých hodín od odoslania listu.

Venovali sme sa aj ďalším problémom na pracoviskách v rôznych mestách na Slovensku a s pracujúcimi sme diskutovali o možnostiach vyriešenia ich problémov a potenciálnych sporoch. Išlo o firmy rôznej veľkosti aj zamerania (umeleckú školu, IT firmu, výrobcu automobilov, prepravnú firmu atď.).

Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd

„Týždeň“ vyhlásila MAP v roku 2019 s cieľom poukázať na fenomén nevyplácania miezd a možnosti boja pomocou anarchosyndikalistických metód. Od 10. do 16. októbra upozorňovali zväzy MAP na tento problém rôznymi spôsobmi. Na Slovensku sme prvýkrát pripravili aj pouličnú propagáciu v podobe špeciálnych nálepiek a plagátov, ktoré sa vylepovali v Bratislave, Trnave a Košiciach. Tento pokus sa ukázal ako efektívny, keďže vďaka plagátom sa ozvalo viacero ľudí s nevyplatenými mzdami. Zhrnutie medzinárodných aktivít počas Týždňa nájdeš tu: https://www.priamaakcia.sk/Aktivity-pocas-Medzinarodneho-tyzdna-proti-nevyplacaniu-miezd.html


SOLIDÁRNE AKTIVITY


Účasť na kvírfeministickej demonštrácii

Na Slovensku sa viaceré politické strany snažia presadiť zákony s cieľom zhoršiť život žien a kvír ľudí. Proti týmto snahám sa konalo už niekoľko demonštrácií, ktoré sme podporili aj preto, že boli organizované v rovnostárskom duchu a zahŕňali aj kritiku kapitalizmu a štátnych inštitúcií. Jednou z takých bola aj demonštrácia 8. marca v Bratislave.

Solidarita so CNT-AIT Španielsko

S ďalšími organizáciami MAP sme sa zapojili do dní solidarity s CNT-AIT. Publikovali sme text o situácii a pokusoch španielskych odborov patriacich do internacionály CIT zničiť zväz CNT-AIT.


DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA


Zjazd PA

V novembri sa uskutočnilo celoorganizačné stretnutie PA. Zhodnotili sme predošlé aktivity s cieľom zlepšiť fungovanie a naplánovali ďalšie obdobie činnosti.

Otvorené stretnutiastretko30.9._Skalica_IG_2

Ďalšou našou pravidelnou aktivitou sú otvorené stretnutia v Bratislave, Trnave a Košiciach. Sú určené preľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, prispieť do diskusie vlastnými témami,  alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít PA. Vďaka novým kontaktom sa nám podarilo zorganizovať aj jedno otvorené stretnutie v Skalici a urobiť potrebné kroky k prvým stretnutiam v ďalších lokalitách v roku 2024.


Spoločné čítanie

Tejto aktivite sa venuje už niekoľko rokov, vďaka čomu sme sa mohli kolektívne porozprávať o viacerých zaujímavých publikáciách. Na jeseň sa začalo ďalšie kolo s výnimočným textom od Group of Internationalist Communists s názvom „Fundamental Principles of Communist Production and Distribution“ (Základné princípy komunistickej výroby a distribúcie), ktorý sa venuje organizácii spoločnosti bez kapitalizmu a štátu, podáva zdrvujúcu kritiku štátneho kapitalizmu a predstavuje možnosti, ako zabezpečiť ekonomický život v slobodnej samosprávnej spoločnosti. Táto téma nás zaujíma aj v širších súvislostiach spojených s víziou nekapitalistickej spoločnosti čeliacej dôsledkom klimatických zmien.

Online stretnutie MAP: Kvír situácia a boje na pracoviskách v rôznych krajinách

V júli sa uskutočnila online diskusia o prepojení kvír bojov a bojov na pracoviskách. Zapojili sa do nej kamarátky a kamaráti z MAP z Poľska (ZSP), Slovenska (PA), Spojeného kráľovstva (SF), Srbska (ASI) a USA (WSA). Hlavným cieľom bolo podeliť sa o skúsenosti z doterajších bojov a aktivít.

Neformálne aktivity

V lete sme sa vybrali na túru na horu Schneeberg v rakúskych Alpách.

S oddychom a socializáciou súviseli aj opekačky, ktoré sme zorganizovali v lete a na jeseň v Bratislave a Košiciach.

2024_BA_opekacka


Pracovná skupina pre klimatickú krízu

Na kongrese MAP v Alcoi v roku 2022 sa zväzy MAP dohodli na pokračovaní činnosti pracovnej skupiny pre klimatickú krízu. Aj v roku 2023 sme sa teda stretávali s pracujúcimi z iných krajín a diskutovali o aktuálnej situácii a organizovaní sa okolo tejto problematiky z anarchosyndikalistických pozícií.


PUBLIKÁCIE

Novinkou medzi našimi publikáciami bol leták, v ktorom sme predstavili fungovanie anarchosyndikalistického zväzu.

Pripravili sme druhé aj vydanie publikácie Bojujeme za seba: Anarchosyndikalizmus a triedny boj. Do tlačiarenských prác sme sa zapojili osobne vo viedenskej tlačiarni Druckraum, na ktorej fungovaní sa podieľajú kamaráti a kamarátky zo zväzu WAS.


druckraum_tlac

Aktualizovali sme aj brigádnickú brožúru, ktorá obsahuje skúsenosti s problémami na brigádach, ale aj pokus o zovšeobecnenie, právny rámec problematiky a niekoľko rád, ako uspieť, keď sa vyskytnú problémy.

PROPAGÁCIA

Zúčastnili sme sa na anarchistických knižných veľtrhoch v Prahe (máj) a v Brne (október). V Prahe sme mali v rámci podujatí k storočnici MAP aj prezentáciu o histórii MAP a do Brna sme prišli aj s výstavou o histórii nášho zväzu a prezentáciou „Anarchosyndikalizmus - skúsenosti s kampaňami, spormi a fungovaním zväzu Priama akcia“.


Okrem toho sme s našimi publikáciami navštívili niekoľko hudobných a antifašistických podujatí, na ktorých sme nadviazali nové kontakty.WORKSHOPY


Workshop o kolektívnej sebaobrane

Počas prvého polroka sme v Bratislave zorganizovali tri workshopy. Prvý bol zameraný na kolektívny prístup k bezpečnosti a sebaobrane. Cieľom bolo naučiť sa správne odhadnúť bezpečnosť v rôznych situáciách, ako sa správať, keď sme osamote v nebezpečnej situácii alebo ako pomôcť niekomu z pozície okolostojacej osoby.


Workshop a rode v slovenskom jazyku

Druhý workshop sa venoval jazyku a používaniu rodov v textoch a v bežnej reči, keďže slovenský jazyk má historicky silné patriarchálne prvky, ktoré vylučujú ženy a nebinárne osoby. V súvislosti so stým výročím vzniku MAP sme sa rozhodli, že praktickou súčasťou workshopu budú úpravy existujúceho slovenského prekladu stanov MAP.

Workshop o technikách dominancie

Tretí workshop sa zameral na techniky dominancie, s ktorými sa stretávame na pracoviskách aj mimo nich. Naučili sme sa, ako tieto techniky rozpoznať, brániť sa im a predchádzať tomu, aby boli používané proti nám a našim spolupracovníkom. Techniky ako zosmiešňovanie, zneviditeľňovanie, zadržiavanie informácií, obviňovanie alebo dvojitá väzba vedú k budovaniu a udržiavaniu mocenských štruktúr. A keďže boj proti takýmto štruktúram je dôležitou témou anarchizmu a anarchosyndikalizmu, považujeme za dôležité neustále sa učiť, ako na tieto techniky reagovať, či už na pracoviskách, v školách alebo aktivistických kolektívoch.

Všetky tri workshopy mali na starosti osoby, ktoré majú skúsenosti s uvedenými témami. Ešte raz ďakujeme!


PLÁNY NA ROK 2024

Plány by sme v skratke zhrnuli takto: viac aktivít zameraných na riešenie problémov na pracoviskách (vrátane študentských brigád), otvorené stretnutia v regiónoch, kde sa ešte nekonali, workshopy, aktivity zamerané na oddych, socializáciu a propagačné aktivity a mnoho ďalšieho. Ak sa chceš zapojiť alebo nadviazať kontakt, príď na niektorú z akcií, kde budeme, alebo vyplň online formulár: https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa.

Verze pro tisk 27.3.2024 www.priamaakcia.sk

Píšou jinde

Odkazy