Anarchistická federace

A3: Buržoazní referendum

Referendum může být dobrá věc, ve společnosti nerovností však dost pochybná. Stahujte, tiskněte a šiřte listopadové číslo nástěnných novin A3!

Podzim je v plném proudu, zastupitelskému principu se dostalo přiměřeného zadostiučinění a odpovědný občan se může vrátit k pracovním povinnostem a nákupní vášni. Škarohlídi se popadají za břicha a baví se politickým bizárem. Na Pankráci sedí lepší lidé než ve Strakovce. Jako anarchisté jsme se neúčastnili divadla předvolebního a nebudeme se účastnit ani divadla povolebního.

Naše politika má své pevné místo na pracovišti, v sousedství, v ulicích. Zastupitelský princip, parlamentarismus, odmítáme. Prosazujeme bezstátní řešení, jelikož ve státu vidíme pouze ochránce korporátní moci, který prosazuje zájmy bankéřů a byznysmenů a kapitalistickému systému dodává punc demokratické legitimity. (Politická praxe se samozřejmě mění. Dříve potřebovali mít boháči u kormidel státní moci politiky tradičních demokratických stran, dnes se k nim pod maskou boje proti korupci a dalším zlořádům hrnou sami.) Osvojili jsme si svobodné rozhodovací procesy, fungující na principech konsenzu a přímé demokracie. Nemáme vůdce, předsedu, osobnost ani mediálně atraktivní tvář.

Z politického hlavního proudu se opět ozývá volání po přímé demokracii. Opět se zdá být reálné, že dojde k rozšíření instituce referenda a možná i rozšíření instituce přímé volby. Vedle přímé volby prezidenta chtějí někteří politici zavést i přímou volbu dalších funkcionářů. Jako zastánci a notoričtí praktikanti přímé demokracie se k tomuto fenoménu musíme vyjádřit. A na rovinu, radost z něho mít nemůžeme, jelikož není volba jako volba, není referendum jako referendum, zvlášť když jeho propagace stojí na šovinistických základech.

Svobodná volba si totiž žádá mnohem víc, než je legislativní ukotvení celostátního referenda a přímé volby a odvolatelnosti funkcionářů. Svobodná volba si především žádá rovný přístup k informacím a prostředkům. Rovný přístup k informacím mimo jiné znamená, že tu na straně jedné nebude masa lidí sloužit jako krmivo pro korporátní moloch a na straně druhé privilegovaní, ať už kapitalisté, byznysmeni, akcionáři, bankéři…, z pracujících ždímající pot a krev, manažeři a šéfové, pokorně vykonávající vůli vlastníků, nebo politici, kteří ráno říkají, co chtějí masy slyšet, a odpoledne vykonávají špinavou práci pro byznys. Rovný přístup k informacím znamená, že tu na straně jedné nebude přetěžovaná třída pracujících, voličů a udělovačů mandátů a na straně druhé třída profesionálních tlučhubů. Establishment se samozřejmě tváří, že volič k informacím rovný přístup má, ale to, že obyčejný člověk nemá na jejich dohledávání, studování a analyzování energii ani čas, ho už nezajímá.

Rovný přístup k prostředkům pak nestrpí, aby masa lidí od rána do večera makala a o víkendu žila na splátky. Stejně tak nestrpí vlastníky výrobních prostředků, kteří nám kradou veškeré výsledky naší práce, aby nás pak opíjeli příležitostně pocukrovaným rohlíkem. V kapitalistickém referendu nevítězí vůle lidu, ale ekonomicky dominantní zájmová skupina. Ten, kdo si zaplatí dostatek informací, odborníků, reklamních spotů, billboardů a internetových trollů.

Prvky přímé demokracie, které se některé parlamentní strany budou snažit do legislativy prosadit, budou natolik okleštěné, že zde o žádné přímé demokracii nemůže být řeč. Je to pozlátko pro disciplinované masy. Je to demokracie buržoazní, v níž pravidla diktují vlastníci, silní ekonomičtí hráči. Ne nadarmo je referendum, pevně zakotvené v systému, oblíbeným nástrojem některých oligarchů či diktátorů, kteří ho rádi využívají k ospravedlnění své moci. Není ani náhodou, že po celém světě vyhrávají buržoazní volby velmi, až nepředstavitelně bohatí lidé. Instituce referenda, přímé volby a odvolatelnosti zakotvená v kapitalistických vztazích nedá lidem kontrolu nad politickou sebrankou, a už vůbec jim neumožní rozhodovat o věcech veřejných. Svobodnou volbou není ani z legrace. Jediné, co přinese, je nebývalé ospravedlnění existence mafiánské politické třídy a hyenistického přerozdělování prostředků. Nechceme, aby nás někdo prosil o mandát, chceme tvořit agendu! Nechceme chleba, chceme celou pekárnu!

 

A3 (listopad 2017) ke stažení ZDE.

Stahujte, tiskněte, šiřte!

Nástěnné noviny A3 vydává Anarchistická federace každý měsíc. Jsou určené zejména k šíření prostřednictvím výlepu v ulicích či vyvěšování na pracovištích a ve školách.


Verze pro tisk 13.11.2017 Nakladatelství AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy