Anarchistická federace

Existence č. 1/2017: Mýtus práce

Anarchistická revue Existence vstupuje s novým designem do dalšího ročníku, tentokrát s tématem „mýtus práce“.

Existence č. 1/2017

Anarchistická revue Existence začala vycházet v lednu 1998, vyšlo 14 čísel, načež jsme tento publikační projekt uložili k ledu. Po osmi letech jsme Existenci probudili z hibernace a začali ji pravidelně vydávat jako čtvrtletník, protože anarchistickému hnutí chybělo periodikum tohoto formátu. Uplynulo dalších osm let a my jsme stále přesvědčeni, že i v době masového rozšíření internetu a oblíbenosti sociálních sítí má toto tištěné médium pro naše hnutí smysl. Přiznáváme, že se nám nedaří rozdistribuovat dost kusů od každého čísla, ale i těch několik desítek čtenářů, kteří projevují o anarchistické myšlenky a pohled na věci z anarchistické perspektivy zájem, nám stojí za to.

Odmítáme přistupovat na „požadavky doby“, kdy se vše upíná k sociálním sítím (k velké radosti fízlů, marketingových manipulátorů a dezinformátorů), důraz se klade na vizuální stránku a „informace“ mají podobu povrchních jednovětých tweetů. Možná jsme zaspali dobu. Jenže jsme anarchisté a neradi si necháváme něco vnucovat, zejména když o tom máme vážné pochybnosti. Náš důraz tedy zůstává na tištěném médiu, na hloubce antiautoritářské analýzy, zpochybňování a kladení otázek, hledání odpovědí a inspirací – na textu. Abychom tento náš postoj zdůraznili, rozhodli jsme se v Existenci vyhnout vizuálnímu doprovodu, který v minulých úpravách reprezentovaly fotky, kresby, plakáty, obálky publikací atp. Již dříve jsme kladli důraz zejména na text a vznikal tak do jisté míry nekonzistentní celek. Tím trpěl text, kterého je v našem časopise opravdu hodně, proto jsme se rozhodli obrázků zbavit a místo toho zvětšit text a zlepšit jeho čitelnost. Díky tomu vznikla netradiční úprava, kterou se zároveň lišíme od většiny tištěných medií.

Ale nyní už k hlavnímu tématu čísla. Pokud nepatříte mezi onen úzký okruh šťastlivců, které jejich práce naplňuje, mají ji plně pod kontrolou, stejně jako její výsledky, nikomu při ní neporoučí a neposlouchají ničí příkazy, pak vás velmi pravděpodobně osloví. Další podmínkou ale je, že nepatříte mezi ty, kteří udělali ctnost z vlastní dřiny, ohýbání hřbetů před šéfy a pokorného plnění příkazů, mezi ty, kteří svůj život podmanili své práci a ještě na to jsou hrdí a nenávidí ty, kteří jejich masochistické nadšení nesdílejí. Pokud jste tedy nepřijali za svou ideologii práce, která slouží především těm, kdo z ní těží, ale rádi ji přenechávají pracující většině, pak „mýtus práce“ bude téma přesně pro vás.

V tématu čísla najdete popis deseti dogmat o práci v éře neoliberalismu od španělských odborů CNT nebo popis vývoje řízení práce v poslední čtvrtině 20. století od Ludwiga Unruha. Seznámíte se s dopady neoliberalizace na akademickou sféru, kde pojem prekarizace našel další ze svých významů. Představíme si, co se skrývá za označením „uberizace“, pohled na práci z dílny anarchistické platformy CrimethInc a praxi otrocké práce v americkém vězeňském komplexu. V textu Michala Trčky se podíváme na práci v jejích historických proměnách a na závěr dostanou prostor klasici: George Woodcock se zamýšlí nad komodifikovaným časem jako nástrojem podrobení člověka a Bertrand Russell vysvětluje v eseji z roku 1935, proč je potřeba odmítnout dřinu a morálku práce. Jako anarchisté se tedy věnujeme i požadavku odmítnutí práce tak, jak ji známe. Neznamená to, že se snad práce bojíme, ale chceme pracovat svobodně, chceme vytvářet věci a hodnoty podle vlastního uvážení a vlastním způsobem, a to v prospěch nás a našeho okolí.

V rubrice věnované dějinám anarchismu zavítáme do poválečného východního Německa v článku Vadima Damiera a Stanley Maron před námi rozprostře historii židovských komun – kibuců v Palestině. Zamíříme na konferenci samosprávných podniků i mezi Indiány bránící své vodní zdroje před nenasytností ropných byznysmenů. V rubrice Anarchist Black Cross uveřejňujeme přehled o pomoci vězněným z pera Alexeje Gaskarova, který si sám prošel vězením v Rusku. Vedle toho se seznámíme s případem ázerbájdžánských anarchistů odsouzených k vysokým trestům kvůli pomalování pomníku diktátora. V recenzích doporučujeme dvě knihy věnované okupaci Palestiny a samozřejmě nechybí kvartální přehled veřejných aktivit antiautoritářského hnutí a texty posledních tří čísel nástěnných novin A3, věnovaných volbám, ochraně přírody a nezaměstnanosti.

Přejeme inspirativní čtení.

Podporujte anarchistický tisk, podpoříte tak celé hnutí!

40 stran A4, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 40 Kč.
PDF ke stažení ZDE.
Verze pro čtečky e-knih a podobná zařízení: EPUB nebo MOBI.

K zakoupení na některých akcích antiautoritářského hnutí, koncertech a festivalech a na distribučních místech:
Infocentrum Salé (Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov),
Rekomando (Trojanova 9, Praha 2),
Autonomní sociální centrum Klinika (Jeseniova 60, Praha 3)
Klub Futra (Masarykova třída 1000, Orlová),
Antikvariát Černý pes (Sedláčkova 20, Plzeň),
Družstevní kavárna Inkognito (Husova 24, Plzeň),
Tři ocásci (Gorkého 37, Brno).

Internetové distribuce: xBASTAx, Papagájův hlasatel, Chyba crew, Miruus Levyt

Na jednotlivých distribučních místech se objevují publikace Nakladatelství AF zpravidla se zpožděním. Děkujeme za pochopení.


Verze pro tisk 29.1.2017 Nakladatelství AF
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Promítání a diskuze o současné situaci na polském pohraničí

26. 2. 2023, Děčín

Prezentace kolektivu No Borders Team …(více)

Nikdo není ilegální

27. 2. 2023, Plzeň

Kolektiv No Borders o situaci na polsko-běloruských hranicích …(více)

Nikdo není ilegální

28. 2. 2023, Brno

Kolektiv No Borders o situaci na polsko-běloruských hranicích …(více)