Anarchistická federace

Září v a-kalendáři

Když už začal ten školní rok, přinášíme malou rekapitulaci některých historických událostí připadajících na měsíc září.

1. září 1846 se v Barlettě narodil italský anarchista Carlo Cafiero (zemřel 17. července 1892 v Noceře); 1884 začala v Praze tvrdá perzekuce socialistického hnutí trvající až do října následujícího roku; 1903 zemřel francouzský anarchista Bernard Lazare (narodil se 15. června 1865)

3. září 1920 zemřel britský anarchista Joseph Lane (narodil se 2. dubna 1851); 1931 zahájily anarchistické odbory Confederación Nacional del Trabajo – CNT (Národní konfederace práce) generální stávku v Barceloně

4. září 1892 byla na odborovém sjezdu v Tourtu přijata generální stávka jako prostředek účinného sociálního boje

5. září 1917 přepadla FBI prostory revolučněsyndikalistických odborů Industrial Workers of the World – IWW (Průmysloví dělníci světa) v osmačtyřiceti městech USA

7. září 1848 byla v Rakousku zrušena robota; 1857 se narodil francouzský anarchista Charles Malato (zemřel 7. listopadu 1938)

8. září 1901 byla v Barceloně otevřena první „moderní škola“ koncipovaná katalánským anarchistou Franciscem Ferrerem (v r. 1908 už bylo těchto škol ve Španělsku 48); 1911 proběhl ustavující kongres španělské anarchosyndikalistické CNT

9. září 1867 začal první sjezd Ligy svobody a míru v Ženevě, na němž pronesl Michail Bakunin řeč o zničení státu a založení komunistických obcí; 1911 se v New Yorku narodil anarchista Paul Goodman (zemřel 2. srpna 1972 v North Stratfordu); 1938 zemřel v Moskvě ruský anarchista Petr Aršinov (narodil se 26. července 1887 v Andrejevce)

11. září 1926 se italský anarchista Gino Lucetti neúspěšně pokusil o atentát na fašistického diktátora Benita Mussoliniho

13. září 1906 byla v Petropavlovské pevnosti popravena revolucionářka Zinajda Vasiljevna Konopljannikovová (nar. 1878), která zastřelila generálmajora G. A. Mina (za to, že nechal postřílet obrovské množství neozbrojených protestujících dělníků); 1919 byl založen portugalský anarchistický odborový svaz Confederação Geral do Trabalho – CGT (Všeobecná konfederace práce)

15. září 1988 zemřel italský anarchista Celso Persici (narodil se 9. prosince 1896)

16. září 1874 se v San Antonio Eloxochitlánu narodil mexický anarchista Ricardo Flores Magón (zemřel 21. listopadu 1922 v Leavenworthu)

18. září 1945 zemřel v Paříži ruský anarchista Volin, vl. jm. Vselevod Eichenbaum (narodil se 11. srpna 1882 ve Voroněži)

19. září 1892 byl v USA odsouzen anarchista Alexander Berkman na dvaadvacet let za pokus o atentát na továrníka H. C. Fricka; 1896 stávkovali horníci na Mostecku a Duchcovsku; 1958 zemřel v New Yorku anarchista Rudolf Rocker (narodil se 25. března 1873 v Mohuči)

20. září 1884 byl ve Vídni popraven anarchista Anton Kammerer; 1903 byla v Čechách založena Hornická federace

23. září 1893 „našla“ vídeňská policie anarchistickou dílnu na výrobu pum

25. září 1911 byl v Rusku popraven anarchista Dmitrij Bogrov, který spáchal atentát na ministerského předsedu Stolypina

27. září 1913 začal v Londýně první mezinárodní syndikalistický kongres

28. září 1864 byla založena Dělnická internacionála na mezinárodním shromáždění dělníků v Londýně


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme