Anarchistická federace

Moment č. 7

Recenze na nové číslo zpravodaje Iniciativy Ne rasismu!

Moment č. 7

Iniciativa Ne rasismu! (INR) vydala skoro po roce další číslo svého zpravodaje Moment. Zpravodaj je však trochu zavádějící označení, dá se totiž mluvit o aktivistickém magazínu, jehož obsah, jak jsme si již zvykli, je vždy věnován nějakému konkrétnímu tématu. Tentokrát je to „Evropa a radikální levice“ s podtitulem „Demokratická vzpoura a nový internacionalismus“. Jde tedy o soubor textů, které zahrnují články, prohlášení, rozhovor a recenzi a věnují se projektu sjednocené Evropy z pohledu antiautoritářů a radikální levice, hledání spojenectví těchto sil napříč hranicemi jednotlivých států, stejně jako společných témat a bojů, na které je potřeba se zaměřit.

Při četbě je poznat intelektuální zaměření „redakce“ a pro běžného čtenáře tak mohou být některé texty přece jen náročnější. Nic to však nemění na tom, že zde najdete nemálo podnětů k zamyšlení. Rozhodně si uvědomíte, že nikdo, kdo se snaží na svět kolem sebe koukat nedogmatickým pohledem, nemá žádné jednoznačné, rychlé a zaručené recepty. Boj za to, udělat z Evropy spravedlivější a svobodnější místo k životu, spočívá hlavně v kladení otázek, hledání, poznávání se, navazování kontaktů a spojenectví, a především v dlouhodobé a každodenní práci na lokální úrovni. Jak zaznívá v reportáži z březnového diskusního setkání několika evropských skupin v Praze: „… pro všechny existují stejná východiska: neoliberální politika škrtů, jež jsou příčinou chudoby a vyloučení, stejně jako společenské klima, které lze charakterizovat (…) skrze zásadní nedostatek solidarity.“

V Momentu se seznámíte s antikapitalistickou aktivistickou aliancí Blockupy, antiautoritářskou platformou Beyound Europe či drážďanskou skupinou Ausser Kontrolle. Za pozornost stojí recenze na knihu Ulricha Becka Německá Evropa: Nové mocenské krajiny ve znamení krize, která shrnuje základní body, díky nimž se podle autora může konstituovat „nová společenská smlouva“ Evropy, zatímco dnes se „nachází nízká legitimita a vysoká koncentrace moci na straně kapitálu a států a na straně protestujících (…) vysoká legitimita a malá moc cokoli reálně změnit“. A v neposlední řadě je třeba odkázat k překladu článku Johna Hollowaye, který vyšel v nultém čísle ROAR Magazine. Připomíná několik důležitých mezníků – policejní vraždu mladého anarchisty v Aténách a následné nepokoje, zrazené řecké referendum a pád banky Lehman Brothers. Kriticky se zde vyjadřuje ke vzorům některých radikálních levičáků, Žižekovi a řecké vládní straně SYRIZA, která na plné čáře selhala. „Realismus vlády SYRIZY se ukázal jako naprosto nerealistický. (…) Když nedokážeme říct ne kapitalistickému zaměstnávání, tak se musíme snažit přilákat kapitál. Abychom toho dosáhli, musíme vytvářet podmínky pro ziskovost kapitálu. To znamená přijímat agresivní (neoliberální) politiky posilující moc peněz nad lidmi. Abychom se dostali ven ze začarovaného kruhu, musíme se s kapitálem rozloučit.“

Nepohřbívejme tedy myšlenku Evropy, snažme se ji jen číst jinak.

40 stran B5. K sehnání např. v infoshopu Salé či na e-mailu nerasismu[a]riseup.net.


Verze pro tisk 12.6.2016 13.6.2016 -jk-
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: Katiyabaaz (Powerless)

19. 2. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

David Harvey's 17 Contradictions and the End of Capitalism (3)

20. 2. 2020, Praha

Kritické čtení. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Social Screenings: Orlando (1992)

25. 2. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Fotbal proti rasismu 2020

8. - 10. 5. 2020, Věžnička u Jihlavy

13. ročník tradičního festivalu s přesahem …(více)

8. Anarchistický festival knihy

23. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)