Anarchistická federace

Existence č. 1/2016: Pomoc zdola

První číslo dalšího ročníku anarchistické revue Existence se zaměřuje na neinstitucionalizovanou pomoc lidem v nouzi, aktuálně zejména uprchlíkům.

Existence 1/2016

Vstupujeme do nového roku, o němž se dá dopředu říci, že asi nebude moc klidný a nebude šetřit výzvami, jimž budeme muset čelit. Jako anarchisté a anarchistky máme rámcovou představu toho, co chceme, a zároveň toho, co si myslíme, že je špatná cesta. V posuzování našich cílů je pro nás rozhodující naplnění základních hmotných i nehmotných potřeb člověka při univerzálním respektování každého jednotlivce, společnosti i přírody, na principech svobody, rovnosti a solidarity. Ve snaze dosáhnout svobodné a zdola organizované společnosti se organizujeme a vyvíjíme různé aktivity, mezi něž patří na předním místě i ty osvětové. To je jedním z důvodů, proč vydáváme naši revui – abychom odhalovali důležité skutečnosti, rozvíjeli anarchistické vize, umožňovali potřebnou diskusi a přinášeli podnětné inspirace, stejně jako kritiky.

Toto číslo anarchistické revue Existence reaguje na situaci spojenou s masivním příchodem uprchlíků do Evropy. Utíkají před válkami a bídou. Jednotlivé státy selhávají v závazku těmto lidem pomáhat a snaží se jim jejich situaci co nejvíce znepříjemnit. Jedním z takových států je i Česká republika, jejíž politika spočívá v šikaně uprchlíků, kteří ojediněle procházejí jejím územím. Zde jsou pak obráni o prostředky a drženi ve vězeňských zařízeních. Zároveň za podpory médií a mnohých politiků zachvacuje zemi vlna xenofobních nálad a fašizujících tendencí. Jsou ale i lidé, včetně anarchistů, kteří se takovému vývoji vzpírají. Zajímavým fenoménem se stala aktivní pomoc uprchlíkům doma a zejména v zahraničí. Tato pomoc vykazuje jasné prvky organizace zdola, proto jsme se rozhodli podívat se na ni z anarchistické perspektivy.

Vzájemná pomoc patří mezi základní anarchistické principy a je třeba nepřehlédnout její projevy tady a teď, a pokud je to možné, dále na nich stavět, tzn. odrážet se od nich jako od přirozených projevů společnosti, která ještě nebyla zcela semleta ideologií sobeckého individualismu či vlastenčení s jeho xenofobními a nenávistnými projevy.

V rámci hlavního tématu „Pomoc zdola“ přibližujeme prostřednictvím rozhovoru aktivity autonomního centra Klinika, které se stalo inspirací při poskytování pomoci uprchlíkům. Nechybí ani stručný popis aktivit Iniciativy Hlavák, která působí na pražském hlavním nádraží.

Velmi zajímavou sondou je anketa s dobrovolníky a dobrovolnicemi, kteří se vydali pomáhat uprchlíkům do zahraničí. Přináší pohled lidí neovlivněných anarchistickou teorií na organizaci zdola, stejně jako kritiku zbyrokratizovaných humanitárních organizací. Vyjadřují se také k osobním motivacím a k tomu, jak je nová zkušenost ovlivnila. Samostatný text je pak příspěvkem do diskuse o vhodnosti či nevhodnosti užívání národnostního přívlastku při poskytování pomoci. Neopomněli jsme ani přinést příklad zdola organizované pomoci ze zahraničí, kde nám jako nejvhodnější přišla iniciativa Occupy Sandy, která představovala koncem roku 2012 jedno z praktických vyústění hnutí Occupy Wall Street.

V dalších textech informujeme o nárůstu nacionalismu a rasismu v Izraeli, což doplňuje rozhovor s Yigalem Levinem o uprchlících, sociální revoluci i policejních provokatérech v této zemi. K perzekuci domácího anarchistického hnutí se vracíme v textu jedné z obětí monstrózní policejní razie z konce dubna. Na něj navazuje článek o pozadí represí vůči squatu Cibulka, na který byl podniknut mohutný policejní útok jen pár dní po zmíněné razii. Na jiné téma se soustředí text Sharita K. Bhowmika, mapující podmínky lidí pracujících na čajových plantážích v Indii. A při pátrání po historii anarchistického hnutí jsme tentokrát zamířili do Polska.

Anarchistická federace (AF) se v tomto čísle Existence prezentuje textem o vyhlídkách anarchistického organizování a věcech, na které je potřeba se v budoucnu zaměřit. Nakladatelství AF představuje dvě nové publikace o Ukrajině a o protestních hnutích posledních let. Jako vždy nechybí texty posledních tří čísel nástěnných novin A3 a rozsáhlý přehled aktivit domácího antiautoritářského hnutí, jemuž dominují akce na podporu uprchlíků, stíhaných anarchistů a proti represivnímu útoku policie na anarchistické hnutí.

40 stran A4, 40 Kč.

Ke stažení ZDE.

Z zakoupení na některých akcích antiautoritářského hnutí, koncertech a festivalech a na distribučních místech:
Infocentrum Salé (Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov),
Rekomando (Trojanova 9, Praha 2),
Autonomní sociální centrum Klinika (Jeseniova 60, Praha 3)
Café-bar Chilli (Masarykovo nám. 25, Jihlava),
Klub Futra (Masarykova třída 1000, Orlová),
Antikvariát Černý pes (Sedláčkova 20, Plzeň),
Družstevní kavárna Inkognito (Husova 24, Plzeň),
Tři ocásci (Gorkého 37, Brno).

Internetové distribuce: xBASTAx, Papagájův hlasatel, Chyba crew, Miruus Levyt

Pro zájemce ze Slovenska doporučujeme objednávat na Kontrashop.sk nebo StraightEdge.sk.


Verze pro tisk 8.1.2016 Nakladatelství AF

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy