Anarchistická federace

Rusko: státní teror legalizován

Ruská tajná policie smí střílet na demonstranty či tzv. podezřelé bez varování.

FSB

Rychlostí blesku byl v Rusku schválen zákon, podle kterého může tajná policie (FSB) bez výstrahy střílet na demonstranty nebo podezřelé, pokud se bude domnívat, že jí kladou odpor nebo připravují teroristický akt. Vyhodnocení míry ohrožení bude podle tohoto zákona samozřejmě v kompetenci samotných tajných. Ruský parlament schválil zákon 343 hlasy, dva hlasy byly proti, jeden se hlasování zdržel. Tuto legalizaci státního terorismu podpořili nejen poslanci vládnoucí strany, ale i stran opozičních.

V rámci módního zdůvodnění „boje proti terorismu“ může teď ruská FSB rovnou střílet na kohokoli, aniž by se onoho „teroristického činu“ dopustil, stačí, že někde bude stát „podezřelý“ shluk lidí.

Bývalý šéf ruské tajné služby a člen parlamentního výboru pro bezpečnost a boj s korupcí Nikolaj Kovaljov otevřel téma pro média před přijetím zákona, když si stěžoval na tehdejší nevhodná zákonná omezení účinné práce tajných, kteří například nesměli použít střelnou zbraň při masových shromážděních. Teď může být svrchovaně spokojen, neboť nový zákon zdůrazňuje, že kdyby jako nebezpečné teroristy vyhodnotili tajní nějaké děti (o ženách nemluvě), můžou je na místě postřílet taky.

Konečně tedy dochází na přání ruského ministra vnitra, podle nějž je třeba „utahovat šrouby“. Plíživá fašizace ruského státu nabírá ostré tempo. To, že se teď náměstí nezačnou utápět v krvi, bude patrně jen důsledkem nízké úrovně sociálních protestů proti režimu. Vládnoucí plutokracie se ovšem raději pojistila legalizací státního teroru.

Zdroj:
http://www.aitrus.info/node/4488


Verze pro tisk 25.12.2015 Zahraniční sekretariát AF
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy