Anarchistická federace

Španělsko: k policejní perzekuci anarchistů

Prohlášení madridské odborové organizace CNT k represím vůči anarchistickým aktivistům a antifašistům.

CNT

Dne 20. listopadu tvrdě zasáhla policie proti osobám v kampusu největší madridské univerzity Complutense, které se tu sešly na antifašistickém shromáždění realizovaném různými anarchistickými iniciativami. Výsledkem policejního zásahu bylo několik zraněných a šest zatčených. Všichni zatčení jsou z kolektivů Anarchistická mládež, Svobodné ženy a CNT.

Ačkoliv nás to nepřekvapuje, je paradoxní, že zatímco fašistické akce mají policejní ochranu, zasahuje se rázně proti těm, kteří se fašismu postaví. A nepřekvapuje nás to proto, že fašisté, nacisté, policie a armáda, a obecně jakékoliv ozbrojené složky, jsou dětmi jednoho a téhož otce: kapitalistického státu. Náckové říkají otevřeně a pod pláštíkem policejní ochrany to, co si policisté myslí, o čem mlčí nebo co vykonávají. Střetáváme se s nimi příliš dlouho na to, aby se jim nyní podařilo nás oklamat svými krokodýlími slzami a ješitnou profesionalitou.

Současná varianta represí vůči anarchistickým skupinám je nicméně zároveň vedena jasnou motivací vytvořit z nás nového "veřejného nepřítele", novou organizaci ETA (která byla pro politiky už tolikrát tématem volební propagandy), a tak se snaží neutralizovat stále větší sympatie, které náš způsob myšlení a jednání probouzí v celé společnosti, zejména pak mezi mladými lidmi.

Různé skupiny, od konzumních či smíšených družstev přes zájmové asociace až po velké množství osob a kolektivů, ve svých každodenních aktivitách přirozeně aplikují principy horizontality, vzájemné podpory, rozdělování bohatství, pohrdání autoritou, kritiku a opozici vůči kapitalismu atd., což jsou všechno myšlenky a praxe anarchistického typu, které se mimo jiné odvozují z libertariánských myšlenek.

Nezastaví nás. Nemohou si nás koupit, protože nesnášíme peníze, moc a privilegia. Není možné nás umlčet: během více než sta let boje jsme se střetávali s vojenskými diktaturami, fašisty a komunisty, nebo se „zastupitelskými demokraciemi“ všech možných zabarvení, nebo se „sociálním státem“ bez ideologie, a také s „neoliberální ofenzivou“, zkrátka se všemi systémy represe. Mohou nás označit za teroristy, zpátečníky, za předpotopní záležitost. Nebude to tak poprvé ani naposled. Nenechte se ale klamat: JSME STÁLE ZDE A POKRAČUJEME.

Je možné, že jsme dinosaury, autoritě se ale nepodařilo nás vymýtit ani násilím diktátorských režimů, ani lhaním, falešnými sliby a výhrůžkami tzv. demokracií. Jsme na celé planetě, jsme ve tvém městě, jsme tvoji sousedé… A tady také BUDEME POKRAČOVAT, ve službě neprivilegovaným a anarchii.

Upozorňujeme tě, pracující, slovy básníka: „Nejdřív přišli pro ostatní, a protože mě se to netýkalo, nic jsem nedělal. Potom přišli i pro mě… a to už bylo pozdě.“ Ať tě tedy nezaskočí, až přijdou…

Smíšené odbory Madrid CNT-AIT, 21. listopadu 2015

Zdroj:
http://sovmadrid.cnt.es/noticia/comunicado-del-sindicato-de-oficios-varios-de-cnt-de-madrid-ante-las-cargas-y-detenciones-de


Verze pro tisk 28.11.2015 Zahraniční sekretariát AF

Píšou jinde

Odkazy