Anarchistická federace

Nejsme teroristé

Aktuální prohlášení k policejním raziím a zadržování aktivistů. Šiřte co to jde!

ABC

Policejní divadlo vyvolává závažná podezření z účelovosti.

Policie rozjela monumentální představení. Prý dopadla síť nebezpečných teroristů. Nemůže o nich nic říct. Dává si ovšem o to víc záležet na tom, aby toto nekonkrétní obvinění ulpělo v podstatě na celé neparlamentní levici, která svými aktivitami získává čím dál širší podporu veřejnosti. Můžeme zmínit například kauzu Řízkárna, kdy se snažila tlakem zdola získat nevyplacené mzdy jejím zaměstnancům. Nebo situaci okolo sociálního centra Klinika, za které se po násilném vyklizení postavily tisíce lidí.

Nejasně používaný pojem terorismus umožňuje cokoliv. Především zanechává velmi závažné podezření bez zveřejnění jakýchkoliv důkazů. Teroristé jsou přece ti, kteří vraždí lidi ve velkém. S teroristy se nevyjednává. Je proti nim dovoleno cokoliv. A jak se říká, na každém šprochu je pravdy trochu. Nebo ne?

Dlouhodobě jsme svědky toho, že protiextremistické oddělení kriminalizuje a zastrašuje ty, kteří se aktivně angažují v sociálních hnutích. Označuje je za extremisty, známé firmy, „závadné osoby“. Sice nedělají nic nezákonného, přesto jsou pod dohledem. Dostávají se do role „sprostých podezřelých“, které je možné obvinit z čehokoliv.

Monumentální akci s nekonkrétními, ale o to závažnějšími obviněními považujeme za dosavadní vrchol snahy o zastrašení všech, kteří se v těchto a dalších podobných aktivitách angažují. Za snahu kriminalizovat nenásilné, společensky prospěšné aktivity šokujícím a nesmyslným obviněním.

V této chvíli považujeme za nutné zdůraznit, že se zastrašit nenecháme. Nemáme se čeho bát, pouze křivých obvinění a vylhaných procesů.

V Praze 30. dubna 2015

Anarchistická federace
Anarchistický festival knihy
Autonomní sociální centrum Klinika
A-kontra
Anarchistický černý kříž
Pražská solidární síť (Solis)
Iniciativa Ne rasismu!
Infocentrum Salé


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Bezpeněžní zóna

17. 10. 2020, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. …(více)

Neposlušné Brno

24. 10. 2020, Brno

První ročník Knižního festivalu radikální imaginace …(více)