Anarchistická federace

Blokáda slavnostního otevření budovy ECB

Frankfurt, 18. března 2015

Rychle se blíží 18. březen, den, kdy má být slavnostně otevřena nová, neuvěřitelně předražená budova Evropské centrální banky (ECB). Jsme přesvědčeni, že zde není žádný důvod k oslavám. Akci naopak považujeme za příhodnou příležitost k vyjádření stanoviska ke krizové politice škrtů, jež evropským státům vnucuje Trojka (jejíž je ECB součástí) a jež těžce dopadá na miliony neprivilegovaných obyvatel zejména jižních států Evropy.

 

Denní plán Blockupy:

Úterý 17. března

20:00 – Akční plénum: Setkáme se v budově DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund, největší střešní organizace odborových organizací) na Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77 ve Frankfurtu, abychom zorganizovali akční den.

Středa 18. března

07:00 – Blokády v okolí budovy ECB: Brzy ráno zahájíme blokádu budovy ECB prostřednictvím blokád v sedě i ve stoje, hudby a pouličního divadla, bannerů a tematických předmětů. ECB je jednou z hlavních institucí vynucujících zavádění katastrofické politiky zbídačování. Po skončení blokády budou jednotlivé organizace koalice provádět akce zaměřené na problémy a aktéry krizového režimu. Pro naše akce platí, že říkáme, co děláme a děláme, co říkáme. (více k podobě blokády níže)

12:00 – Demonstrace německého odborového svazu DGB: Demonstrace začne před budovou DGB (Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77).

Od 14:00 – Shromáždění: Na náměstí Römer proběhne velké shromáždění Blockupy s hudbou, proslovy významných podporovatelů a podporovatelek Blockupy, zprávami o každodenních dopadech politiky zbídačování z celé Evropy a o protestech proti nim, od Řecka po Madrid a Frankfurt.

17:00 – Velká demonstrace Blockupy: Akční den končí velkou demonstrací, která začne na náměstí Römer. V centru Frankfurtu budeme protestovat proti krizové politice – společně, barevně a hlasitě. Začneme spolu a společně skončíme.

Od 19:00 – Odjezdy autobusů

 

Více informací ZDE

 

 


Aktuální číslo měsíčníku A3

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy