Anarchistická federace

Francisco Sabaté

5. ledna si připomínáme 55 let od smrti španělského anarchistického revolucionáře, pro nějž boj neskončil porážkou revoluce v roce 1939.

Dnes, 5. ledna, je tomu 55 let od smrti španělského anarchistického revolucionáře, pro nějž boj neskončil porážkou revoluce v roce 1939.

Francisco Sabaté Llopart (1915–1960) se stal pro fašisty vládnoucí v porevolučním Španělsku jedním z nejobávanějších nepřátel. Jeho život a skutky mimo jiné popisuje kniha Sabaté – městská guerilla ve Španělsku, kterou jsme vydali v dubnu 2013 v našem nakladatelství a která je stále ještě dostupná.

Kniha líčí bohatý životní příběh španělského anarchisty, který bral boj proti útlaku do všech důsledků a nikdy v něm nepolevil, jakkoli se mohly zdát vyhlídky na úspěch nedobré. Ve svém úsilí nebyl sám. Po vítězství fašistických sil ve Španělské občanské válce pro mnohé anarchisty boj neskončil. Jak jednotlivci, tak organizované partyzánské skupiny napadaly frankistický režim po celou dobu jeho existence. Francisco Sabaté je velkou inspirací. Ne nutně v otázce způsobu boje, který volil, ale zejména z pohledu osobního nasazení, zdravé drzosti, neústupnosti a nepodvolení se kompromisům. Antonio Téllez, autor knihy, který byl sám aktivně zapojen do hnutí odporu, vykonal při mapování Sabatého života a akcí skvělou a obdivuhodnou práci.

Téllez k Sabatého smrti v úplném závěru knihy poznamenal: „Nejupřímnější poctou Sabatemu ale byla skutečnost, že jeho nepřátelé ve Španělsku jeho porážku slavili medailemi a poctami prokazovanými policii. Tisk přinesl úplné zprávy, které mu dodalo policejní ředitelství a direktoriát bezpečnosti. Všechny se o padlém nepříteli zmiňovaly jako ,strašlivém banditovi Franciscovi Sabaté Llopartovi‘.“

Francisco Sabaté (1957)
Sabate

Roh ulic Calle de José Antonio a Santa Tecla v San Celoni, kde byl Francisco Sabaté zabit
Sabate

Sabatéova mrtvola na ulici v San Celoni
Sabate

Hrob Francisca Sabatého (foto z roku 1991)
Sabate
Verze pro tisk 5.1.2015 Nakladatelství AF

Píšou jinde

Odkazy