Anarchistická federace

Oživme Kliniku!

Výzva k účasti na demonstraci na podporu projektu Autonomního sociálního centra Klinika.

Stačilo jen několik dní a několik let mrtvý a doslova zahnívající prostor bývalé plicní kliniky na Žižkově opět ožil. Život do něj vlil nezištný entuziasmus, práce osvobozená od kapitalistických pout a duch kolektivního přístupu a tvořivosti.

Za těch několik dní léta nevyužívaná budova ožila kroky desítek návštěvníků, hlasy recitace, zpěvem a hudbou. Její stěny ozdobily obrazy a zábradlí brousila prkna s kolečky. Těch několik dní poutalo pozornost svobodomyslných lidí a oživilo jejich naděje.

Nikdo ale asi nebyl natolik naivní, aby si myslel, že pouhý akt obsazení bude postačovat, aby autonomní centrum žilo věčným životem a mrtvá budova začala „patřit lidu“. Jestli se ale někdo takový našel, o poslední iluze ho musela připravit intervence „politické policie“, která se zasadila o rychlé ukončení jakýchkoliv jednání s vlastníkem objektu, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Jak se asi nazývá stát, kde se politická rozhodnutí dějí na základě policejní (z)vůle?

Několik dní radosti bylo naplněno i neradostným očekáváním policejních těžkooděnců a antonů. Tyto představy se zhmotnily během úterka, kdy byl objekt za demonstrace policejní síly „odpojen od přístrojů“. Stát, policie, kapitalismus, smrt. Ta slova prostě patří k sobě.

Hegemon kapitalista je všudypřítomný. A policie dohlíží na to, aby tomu tak bylo. Klinika je příkladem toho, že instituce „soukromého vlastnictví“ (ať je v rukou konkrétního člověka, korporace nebo státu) je zvrácená a nesmyslná.

Postavme se tomu!
Oživme Kliniku!
Dejme život všem mrtvým domům!
Odmítněme kapitalismus!
Nepolevujme!

Demonstrace na podporu Autonomního sociálního centra Klinika
V sobotu 13. 12. 2014
od 14:00
nám. Jiřího z Poděbrad, Praha


leták

Stránka Autonomního sociálního centra Klinika: 451.cz/klinika/

Související odkazy:
Deset dní, které otřásly Žižkovem
„Boj o Kliniku nekončí!“
Prohlášení Kliniky: Vyklizení nás nezastaví
Diagnóza? Policejní zvůle

DEMONSTRACE NA PODPORU AUTONOMNÍHO CENTRA KLINIKA from A2_LARM on Vimeo.


Píšou jinde

Podporujeme