Anarchistická federace

Oživme Kliniku!

Výzva k účasti na demonstraci na podporu projektu Autonomního sociálního centra Klinika.

Stačilo jen několik dní a několik let mrtvý a doslova zahnívající prostor bývalé plicní kliniky na Žižkově opět ožil. Život do něj vlil nezištný entuziasmus, práce osvobozená od kapitalistických pout a duch kolektivního přístupu a tvořivosti.

Za těch několik dní léta nevyužívaná budova ožila kroky desítek návštěvníků, hlasy recitace, zpěvem a hudbou. Její stěny ozdobily obrazy a zábradlí brousila prkna s kolečky. Těch několik dní poutalo pozornost svobodomyslných lidí a oživilo jejich naděje.

Nikdo ale asi nebyl natolik naivní, aby si myslel, že pouhý akt obsazení bude postačovat, aby autonomní centrum žilo věčným životem a mrtvá budova začala „patřit lidu“. Jestli se ale někdo takový našel, o poslední iluze ho musela připravit intervence „politické policie“, která se zasadila o rychlé ukončení jakýchkoliv jednání s vlastníkem objektu, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Jak se asi nazývá stát, kde se politická rozhodnutí dějí na základě policejní (z)vůle?

Několik dní radosti bylo naplněno i neradostným očekáváním policejních těžkooděnců a antonů. Tyto představy se zhmotnily během úterka, kdy byl objekt za demonstrace policejní síly „odpojen od přístrojů“. Stát, policie, kapitalismus, smrt. Ta slova prostě patří k sobě.

Hegemon kapitalista je všudypřítomný. A policie dohlíží na to, aby tomu tak bylo. Klinika je příkladem toho, že instituce „soukromého vlastnictví“ (ať je v rukou konkrétního člověka, korporace nebo státu) je zvrácená a nesmyslná.

Postavme se tomu!
Oživme Kliniku!
Dejme život všem mrtvým domům!
Odmítněme kapitalismus!
Nepolevujme!

Demonstrace na podporu Autonomního sociálního centra Klinika
V sobotu 13. 12. 2014
od 14:00
nám. Jiřího z Poděbrad, Praha


leták

Stránka Autonomního sociálního centra Klinika: 451.cz/klinika/

Související odkazy:
Deset dní, které otřásly Žižkovem
„Boj o Kliniku nekončí!“
Prohlášení Kliniky: Vyklizení nás nezastaví
Diagnóza? Policejní zvůle

DEMONSTRACE NA PODPORU AUTONOMNÍHO CENTRA KLINIKA from A2_LARM on Vimeo.


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Procházka po Žižkově anarchistickém

12. 9. 2020, Praha

Komentovaná procházka dějinami anarchismu na Žižkově …(více)

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)