Anarchistická federace

A3: Pomáhat (spekulantům) a chránit (zloděje)

Policie s nasazením ochraňuje zájmy spekulantů s nemovitostmi a zaměstnavatelů nevyplácejících mzdy. Proč bychom měli poslouchat tuto sekuritku kapitálu? Stahujte, tiskněte, lepte prosincové číslo nástěnných novin A3!

Kdesi na internetu se lidem radí, že „by s policisty i strážníky měli spolupracovat, a to nejlépe dobrovolně, ne jen proto, že to mají stanovené zákonem“. Dobrá rada není špatná, zvlášť má-li dobré zdůvodnění: „Kdyby je nikdo neposlouchal, byla by jejich práce zbytečná.“

Trochu zarážející je snad jen fakt, že občan je v tomto pojetí pouhým objektem, že je tu pro policii, ne ona pro něj. Tomu ostatně odpovídá i názor Ústavního soudu, podle kterého jsou občané povinni podrobit se výkonu pravomoci úřední osoby bez ohledu na vlastní názor. Samozřejmě tu nemáme policejní stát a není to teoreticky tak jednostranné a v případě, že by se policajt s vlastním úředním názorem zmýlil, může si občan (když přežije) následně písemně stěžovat. Pomineme-li tedy úžasný nápad ministra vnitra, že by stížnosti na policii byly zpoplatněné (a tedy nedostupné těm nejchudším, kteří jsou policejní šikaně vystaveni nejvíce).

A kdy se může občan dostat do situace, že ho policie k něčemu vyzve? Například poslední listopadovou sobotu v Praze vyzvala policie jménem zákona hned sedm osob. K čemu a proč? Seděli právě v restauraci Řízkárna, hráli pexeso a nic si neobjednali. Majitel tedy zavolal policii, ta přijela v plné polní a se samopaly v rukou je zadržela.

Nemáme tu policejní stát, nejde o běžnou praxi v restauracích. Těch sedm lidí do onoho podniku přišlo protestovat happeningem proti nevyplaceným mzdám. Restauratér Vladimír Krulec totiž dlouhodobě praktikuje inovativní manažerské metody: krátkodobě zaměstnává lidi a pak je namísto výplaty s výhrůžkami prostě vyhodí. Odborně by se tomu asi říkalo flexibilní a efektivní přístup k lidským zdrojům.

Policie z logiky věci stála na straně podnikatele, ochránila jeho život a majetek před hráči pexesa, a hlavně předešla chaosu, který by mohl nastat, kdyby si snad každý myslel, že se bude dožadovat toho, co mu podle zákona patří – i kdyby to měl být třeba plat za odvedenou práci. Hráči pexesa nekladli odpor, ovšem výzvu k opuštění lokálu neuposlechli, a policii tak nezbylo než se uchýlit k použití nutné a přiměřené síly. V důsledku toho musel jeden z hráčů pexesa vyhledat lékařskou pomoc.

Připomeňme ale opět dobrou radu vyplývající z toho, že „povinnost uposlechnout výzvy policisty patří mezi základní nástroje, které umožňují její reálné fungování“. A můžeme být rádi, že naše milá policie nedostává armádní zbraně, které by měla vždy pohotově při sobě, a ostře nabité, jako se to dnes praktikuje v zemi neomezených možností, vysněné Americe. To by totiž do Řízkárny nejspíš přijela policejní hlídka tankem, aby ochránila plynulost tvorby zisku člověku, který okrádá zaměstnance.

Stejně tak policejní sbor pomáhá spekulantům s nemovitostmi a chrání jejich zájmy. Toho jsme mohli být svědky v posledních letech hned několikrát. Policie vždy velmi aktivně a s velkým nasazením a zpravidla i ze své vlastní iniciativy zafungovala jako soukromá bezpečnostní agentura. Jejím hlavním úkolem je totiž chránit status quo, tedy aby vše fungovalo tak, jak funguje – jak to nastavil vládnoucí režim. Jestliže jsou ve městě domy, které jejich vlastníci nechávají dlouhodobě chátrat nebo z nich dostávají nevybíravými (i kriminálními) metodami nájemníky, pak je úkolem policie dohlédnout, aby tento pořádek nikdo nenarušoval… i kdyby to znamenalo šikanu a mlácení lidí, kteří poukazují na likvidaci měst coby prostoru pro potřeby jeho obyvatel, na spekulace, na nedodržování povinností vlastníků a dokonce i na okrádání státu, který nijak nemilují.

Současná vládnoucí ideologie, která se tváří, jako by žádnou ideologií nebyla, položila na první místo soukromé vlastnictví (nepleťme si s osobním vlastnictvím, které člověk potřebuje k uspokojování svých základních potřeb). A právě tohle zlaté tele současného náboženství, jímž je kapitalismu, chrání policie – zákon nezákon, o nějaké humanitě, lidských právech či dokonce sociální spravedlnosti ani nemluvě.

Chceme-li nápravu, či dokonce lepší svět, kde je na prvním místě člověk, nikoliv zisk, potom je jedinou cestou policejní výzvy neuposlechnout. Nehrát podle pravidel, která pro nás, neprivilegované, napsali ti druzí.

A3 (prosinec 2014) ke stažení ZDE.
Stahujte, tiskněte, lepte!

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Our Music Our Scene vol. 5

25. 1. 2020, Praha

Koncert je připomínkou tragické události z roku 2008, při které zemřel příbramský SHARP Jan Kučera, zároveň je benefiční na Psí útulek Lazec v Příbrami. Zahrají kapely Vysoké napětí, Cenzura, Pawnshop a L'anima libera. Vstupné 250 Kč, mladší 18 let zdarma. 25. ledna 2020, od 19.05 Underdogs' (Nádražní 3, Praha) …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme