Anarchistická federace

Nový web, www.anarchofeminismus.org

S potěšením jsme zaregistrovali vznik nového anarchofeministického webu, www.anarchofeminismus.org. Jeho redakční kolektiv o sobě píše následující :

Jsme kolektiv lidí inspirovaný anarchofeministickými myšlenkami, který navazuje na činnost Anarchofeministické skupiny. Tyto stránky vznikly z potřeby rozšiřovat a prohlubovat povědomí o anarchofeminismu, vytvořit zázemí pro diskusi o tomto tématu i na mezinárodní úrovni a přispět k boji se stávajícím systémem a k jeho rozvracení.

Kromě stručného zmapování historie a teoretických konceptů tohoto myšlenkového proudu zde najdete pohled na různé aspekty genderové problematiky z anarchofeministické perspektivy. Vzhledem k tomu, že jedním ze základních principů anarchofeminismu je revoluce všedního dne, tedy překračování stávajících norem, konvencí a stereotypů v každodenní životě, zabýváme se zde např. otázkou otevřené komunikace, sexualitou, výchovou a vzděláváním a to jak v rovině teoretické, tak především praktické. Naší snahou je tematizovat možnosti a úskalí spojená s vnášením anarchofeministických myšlenek do praxe v současné době.

Tento web je prostor otevřený všem. Rádi/y bychom jeho prostřednictvím dali/y prostor podobně smýšlejícím skupinám i jednotlivcům a usnadnili/y jejich vzájemnou komunikaci a spolupráci. Tento web by měl v budoucnu fungovat též jako jakýsi rozcestník odkazující na různé stránky zabývající se podobnou tematikou. Velmi uvítáme vaše zkušenosti s uváděním anarchistických či anarchofeministických myšlenek do praxe. Pokud máte publikace, texty či recenze vztahující se k výše zmíněným tématům, které jsou volně šiřitelné, rádi/y je na naši stránkách zveřejníme.

Verze pro tisk 14.1.2008 -fk-
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme