Anarchistická federace

6.-7.7.2007, Anarcho-feministický festival v Rumunsku

Jestli ještě nemáte plány na letošní léto a rádi cestujete, měli bychom pro vás pozvánku na anarcho-feministický festival v Rumunsku, který proběhne v termínu 6. - 7. července 2007.

Pozvánka na Lovekills Anarcha-Feminist Festival #2

Kolektiv Lovekills se zrodil na pozadí stejnojmenného anarcho-feministického zinu. Během let tento zin docílil, aby se lidé z místní D.I.Y. scény začali zamýšlet nad zapojením žen v anarchistickém hnutí a jejich vlivu na něj. V počátcích se Kolektiv Lovekills zabýval jen rozvojem a zlepšováním zinu, který je stále jediným anarcho-feministickým časopisem v Rumunsku; rozebíral v něm problémy, kterým čelí ženy v rumunské společnosti stejně jako v D.I.Y. scéně; mnoho článků se věnovalo ženám v anarchismu (jak z ideologického tak praktického hlediska). Včas jsme si však uvědomili, že psaní zinu je nedostačující. Ačkoliv D.I.Y. scéna, kterou jsme součástí, je velmi malá, sexismus je přítomný v nezanedbatelné míře i zde. To je hlavní důvod, proč se zrodil nápad zorganizovat anarcho-feministický festival. Naše možnosti ohledně financí a prostoru jsou skromné, ale děláme, co je možné, abychom naše myšlenky zavedli do praxe. Naši přátelé z Rumunska stejně jako ti ze zahraničí vyjádřili své nadšení a vůli podpořit nás.

Lovekills anarcho-feministický festival chce být otevřeným prostorem pro chlapce i dívky, hetero i homosexuály. Cílem je vytvořit podhoubí pro diskuse a debaty o útisku, kterému ženy čelí každý den kvůli zvykům, tradicím a předsudkům patriarchální společnosti, která rozvíjí pocity podřízenosti skrz své autoritářské vztahy; pocity obavy a strachu kvůli stálé hrozbě sexuálního obtěžování, napadání a zneužívání; pocity provinění kvůli agresivním náboženským dogmatům; pocity odcizení skrze vyčerpávající hodiny práce v zaměstnání a domácnosti; obavy z nadváhy a komplexy ohledně vlastního těla kvůli standardům krásy, které jsou bezohledně předepisovány; atd.

Věříme, že diskusemi a výměnou zkušeností jsme schopni rozvinout efektivnější způsoby boje proti patriarchátu a všem negativům, které s sebou přináší.

Festival se bude konat 6. - 7. července v Temešváru (západ Rumunska). Během dvou dnů festivalu se budou konat workshopy, koncerty, výstavy a videoprojekce.

Každý, kdo se chce zúčastnit na tomto happeningu nebo představit nějaký workshop, dokument či výstavu, uspořádat performanci, zahrát, přinést distro nebo cokoli dalšího, ať nás co nejdříve kontaktujte pro více podrobností. Také doufáme, že nám pošlete své návrhy a nápady.

Jakýkoli druh podpory je vítán

Náš kontakt: 3lovekills3@gmail.com

Lovekills

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Critical Readings: Judith Butler - Undoing Gender (2)

18. 6. 2020, Praha

Kritické čtení. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Social Screenings: Our Brand Is Crisis

23. 6. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)