Anarchistická federace

Protiválečné přednášky ČSAF

V uplynulých týdnech proběhly na různých místech ČR přednášky člena ČSAF-Praha o důvodech války proti Iráku.

Hlavním tématem přednášky nebyla samotná válka, ale především její skutečné důvody a její role ve vývoji stávajícího kapitalistické systému.

Válka byla podle autora přednášek pokračováním kolonialistické exploatace jinými prostředky. Zatímco v minulosti byly chudé země okrádány o své zdroje přímou koloniální nadvládou nebo pomocí nejrůznějších „prostředníků“ zájmu západu, začali tito prostředníci v poslední době a stavět se proti svým dosavadním patronům. Bylo potřeba dát jim lekci a to úderem na dva typické bývalé prostředníky, kteří se vymkli kontrole – Usámu Bin Ládina a Sadáma Husajna.

Zároveň se jednalo o další kapitolu v boji o kontrolu nad surovinami – konkrétně ropou, o snahu získat další zdroje a využít dosud převážně ladem ležící rozsáhlá irácká ropná pole ke snížení cen ropy a přivedení k poslušnosti země OPEC.

A konečně se také jednalo o snahu nahnat do defenzívy neprivilegované obyvatele západních zemí, kteří v uplynulých letech pocítili na vlastní kůži velmi tvrdě dopad neoliberální ofenzívy známé pod názvem „globalizace“ a jejichž nejradikálnější součásti byly schopné velmi radikálního odmítnutí této ofenzívy i základů, na nichž spočíval kapitalistický systém.

Prvním místem, kde se konala přednáška, bylo gymnázium v Čáslavi. Zde se v pátečním odpoledni 11. 4. setkalo asi 17 účastníků na přednášce a následné diskusi organizované místními aktivisty ČSAF. Diskuse se týkala otázek preventivní války, možnosti pozitivních dopadů kolonialismu na kolonizované ale také např. problematiky údajného „přelidnění“.

Další přednáška a diskuse proběhla v městské knihovně v Havířově 17. 4. O její zpestření se postaral trapný hlouček neonacistů dříve z Republikánské mládeže, nyní z „Národního odporu Slezsko“, jak hrdě hlásal jejich transparent. Přednášku, jíž si vyslechlo asi 25-30 lidí, ani následnou diskusi se jim ale nepodařilo narušit.

Poslední z akcí se konala 22. 3. v Litvínově v zámeckém parku. Jednalo se i vzhledem k místu o poněkud improvizovanou akci, jíž poněkud poznamenal relativně malý počet lidí (deset) i mírná alergie na trávu ze strany přednášejícího. I tak ale došlo k zajímavé diskusi na téma perspektivy pro Irák a celý svět do budoucna.
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme