Anarchistická federace

Zabraňme vystěhování squatu Pizzeria Anarchia!

Na 28. 7. 2014 je naplánována evikce vídeňského squatu Pizzeria Anarchia. Jeho obyvatelé vyzývají k odporu a žádají o podporu.

Pizzeria Anarchia je squat ve Vídni. Náš domov. Víc jak dva roky vkládáme naději a sny do tohoto squatu. Žijeme zde pohromadě, sdílíme své potíže a vášně. Pořádali jsme diskuze, workshopy, komunitní kuchyně, akce odporu vůči neúnosnému statu quo současné mainstreamové společnosti a státu. Po dva roky jsme zde žili bez smlouvy. Stále odmítáme nějakou uzavřít. Tuto podmínku rakouský zákon samozřejmě neakceptuje, a proto se nás 28. 7. 2014 pokusí vystěhovat.

My neodejdeme, budeme za svůj dům bojovat a vás žádáme o podporu.

Abychom se vyhnuli nejasnostem, rádi bychom upozornili, že úřady opakovaně odsunuli datum vystěhování. Předpokládáme, že 28. červenec se už nezmění. Aktuální informace naleznete na stránce pizza.noblogs.org.

Není to jen náš boj. Bojujeme také za naše sousedy v domě, kteří zde žili po mnoho let s neomezenou smlouvou. Vyklizení se jich sice netýká, ale majitel domu (Castella GMBH) již dlouhou dobu vyvíjel nátlak na obyvatele, aby se vystěhovali. Když zde nebudeme, majitel na ně bude znovu schopen tlačit, neboť je již nebudeme moci bránit. Společnost, která dům vlastní, ho chce přestavět a byty našich přátel sousedů v projektech již neexistují. Po léta v těchto bytech žili, nazývali je domovy a nechtějí je opustit.

Taktiky, které společnost Castella GMBH používala, aby přiměla obyvatele odstěhovat se, zahrnovaly ničení vodovodu, poškozování střechy tak, aby do bytů pršelo, odmítání provést údržbářské práce, každonoční návštěvy individuí, které je zastrašovaly, finanční nabídky nebo útoky kyselinou máselnou, vyjetým olejem a barvou. Když tyto pokusy o zastrašení nájemníků selhaly, vlastník přišel s nápadem pozvat do domu skupinu pankáčů, aby zlomili trpělivost odolných obyvatel. Od chvíle, co jsme se nastěhovali do domu, nechovali jsme se podle očekávání vlastníka a podporujeme dlouholeté obyvatele proti společnosti Castella GMBH.

Během doby se Pizzeria Anarchia stále více rozvíjela v organizaci vzdoru, v sůl v očích, v hlasité NE! tváří v tvář společnosti. Mluvili jsme o svých potížích a pokoušeli se s nimi vypořádat. Snažili jsme se najít společný způsob, jak přežít každodenní kapitalistickou noční můru. Nakonec jsme zbudovali centrum skutečného odporu vůči spekulacím s nemovitostmi a gentrifikaci v této čtvrti a v celém městě.

Mít nás za sousedy není vždy lehké, ale omezujeme způsoby, jimiž Castella GMBH může napadat naše sousedy tím, že zveřejňujeme jejich praktiky, zabraňujeme záškodnictví ze strany vlastníka a aktivně zasahujeme při pokusech o zastrašování. Dokud zde bydlíme, stavební práce plánované společností Castella nemohou být uskutečněny. Vycházíme-li ze stavebních plánů, neexistuje způsob, jak by mohly být stavební práce provedeny, aniž by naši sousedé nemuseli opustit své domovy asi na rok. V plánu je přistavět další tři podlaží a zvýšit tak nájemné v celé čtvrti. Naše přítomnost je permanentní blokádou nelidských a kapitalistických snů společnosti Castella GMBH. Pro nás je to dostatečný důvod učinit vše, co je v našich silách, abychom tento dům uchránili a zůstali zde.

Učinit vše zahrnuje i užití zákonných zbraní. Ale je důležité říci, že to nepovažujeme za kolaboraci se systémem, proti němuž bojujeme. Pouze využíváme zbraně státu proti němu samému. Bojujeme všemi možnými způsoby, abychom přemohli represi a zabránili ztrátě našeho domova.

Bydlení je základní potřeba, se kterou se nakládá jako se zbožím. Proto si myslíme, že rozhodnutí bojovat za místo, kde bydlíme, aniž bychom platili nájem, je přímá kritika tohoto systému. Nájemné, chudoba, nedostatek možností alternativního bydlení, jež by s sebou neneslo represe a vytlačení jistých lidí, to vše je součástí systému kontroly, který nám brání žít nezávislým stylem života.

Tento systém je zvlášť tvrdý k lidem, kteří jsou v jeho očích podřadní: lidé studující špatný obor, lidé bez bohatých rodičů, lidé, kteří nestudují ani nepracují, starší lidé, kteří se potýkají s nízkým důchodem, ilegální imigranti, uprchlíci, lidé s prekarizovanou či špatně placenou prací, svobodní rodičové, nemocní či závislí, pankáči atd.

Tak všichni, kdo nejsou mladí, energičtí, flexibilní, šťastní a úspěšní, nenajdou místo v neoliberálním vysněném světě, kde musí mít všichni a všechno svou cenu. Základem toho je již existující systém vlastnictví. Proti tomu všemu budeme společně bojovat.

Hodláme bojovat, neboť není v pořádku, že se nájemné zvyšuje nebo že existuje. Neboť není v pořádku, že lidé, kteří žádají o azyl, většinou nemohou bydlet v normálním bytu. Neboť není v pořádku, že jsou mezi námi lidé bez domova, protože byt je pro ně příliš nákladný. Protože není v pořádku, že nájemníci jsou šikanováni vlastníky. Neboť chceme bojovat za solidární soužití ve svobodném squatu jako antikapitalistickou alternativu.

Sejít se 28. července je příliš pozdě pro zabránění vystěhování. Žádáme vás, abyste přijeli kdykoli počínaje dneškem a pomohli nám tomu zabránit.

Existuje poslední možnost odložit vystěhování zákonnou cestou, ale nevíme, bude-li fungovat a i kdyby, je to jen dočasné řešení. Musíme se připravit na všechny možnosti. V těchto dnech to bude boj proti nájmu, vystěhování, gentrifikaci. Vezmeme si naše město zpět.

Rádi bychom pozdravili všechny, kteří bojují za samosprávný způsob života, proti ovládání a předsudkům. Vyjadřujeme vám solidaritu.

Solidarita je naší zbraní!
Obsaď a žij!
Pec zdaleka nevychladla!
Svět je pizza a patří všem!

Související odkaz:
Podpořme anarchistickou pizzerii!
Verze pro tisk 10.7.2014 Mezinárodní sekretariát ČSAF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)

Bezpeněžní zóna

17. 10. 2020, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. …(více)