Anarchistická federace

VIDEO: Bosna a Hercegovina na jaře

Podívejte se na krátký dokumentární snímek o sociálních protestech, které se zjara přehnaly Bosnou a Hercegovinou.

„Někdy se zdá, jako by si ti nahoře mysleli o těch dole (tj. o těch, kterým je upřena jakákoli reálná možnost ovlivňovat chod společnosti – ať už máme na mysli lokální nebo globální měřítko), že nejsou schopni rozpoznat skutečné důvody svého ponižujícího postavení a že se budou vždycky nakonec rvát mezi sebou. Samozřejmě to tak není – i u nás naprosto letargičtí poddaní antikomunistických mocipánů chápou, že jejich zaměstnavatelé se chovají nejen amorálně, ale i protizákonně, a dokázali by to při troše snahy zobecnit. Jenže ještě mají aspoň náhražkové potraviny i oblečení v hojném množství, ještě se můžou s plným břichem opájet televizní idylou a manipulací. V Bosně a Hercegovině se neprivilegovaní dokázali konečně doopravdy naštvat možná i díky tomu, že hladovějí.“

– Tak začíná článek „Bosenské jaro“, který je součástí hlavního tématu posledního čísla anarchistické revue Existence, věnovaného fenoménu spontánních lidových organizačních platforem, tedy různým plénům a fórům (ve španělskojazyčném prostředí tzv. asambleím). Právě příklad dění v Bosně a Hercegovině z letošního jara byl podnětem ke zvolení tohoto tématu. Zmíněný článek rozebírá, co vzniku plén v Bosně a Hercegovině předcházelo, jak probíhala a jak na ně reagovala stávající moc. Doporučujeme k přečtení.

Na vimeo kanálu Iniciativy Ne rasismu! máte nyní navíc možnost zhlédnout krátký (patnáctiminutový) dokumentární snímek o sociálních protestech, které se zjara přehnaly Bosnou a Hercegovinou, opatřený českými titulky.

Film s názvem Bosnia and Herzegovina in Spring vznikl v rámci dokumentárního cyklu Global uprisings. Popisuje příběh povstání, které bylo zahájeno pracovníky pěti továren v Tuzle na severu země. Továrny byly privatizovány, zkrachovaly a připraveny o majetek, takže dělníci skončili bez mezd, s velkými dluhy, bez zdravotní péče apod. Protesty vyvrcholily 7. února, kdy bylo ve městech po celé zemi zapáleno několik vládních budov, včetně prezidentského sídla v Sarajevu. Pod tlakem protestů odstoupily čtyři regionální vlády. Snímek popisuje i následná lidová pléna, jež se rychle rozšířila po celé zemi. Film najdete na odkazu vimeo.com/97127179.Související odkazy:
Bosna a Hercegovina: Masové sociální protesty
Bosna: Naše protesty jsou organizované zdola
Bosna a Hercegovina: Vypálenou vládu nahrazují veřejná pléna
Bosna: Všem se tu z politických stran zvedá žaludek
Bosna a Hercegovina: nový Chiapas
Bosna a Hercegovina: Protesty pokračují

Banner: Existence 3/2014 - Pléna, fóra, asambley…
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme