Anarchistická federace

Solidarita napříč hranicemi

Výzva k zapojení do evropských akčních dnů proti rasismu, politice škrtů na sociálních výdajích a za demokracii zdola, které se uskuteční od 15. do 25. května.

Úsporné programy a rozsáhlé privatizace veřejných majetků prosazované Troikou rozhodují o osudech milionů lidí v Evropě. Společně s lidmi z Evropy i celého světa se stavíme na odpor vůči snahám o zachování kapitalismu na úkor zaměstnanců, nezaměstnaných, důchodců, migrantů a mladých. Společně říkáme: „My nejsme ti, co dluží, a nehodláme platit.“

Zatímco současný krizový evropský režim buduje další a další hranice s cílem rozdělit nás, vykořisťovat a utlačovat, nová nadnárodní hnutí jsou na vzestupu. My, aktivisté sociálních hnutí, alterglobalisté, migranti, prekarizovaní a průmysloví dělníci, členové politických stran, odboráři a mnozí další, jsme se rozhodli propojit své boje a síly napříč liniemi národních států. Vyzýváme proto všechna tato sociální hnutí v jejich různorodosti, aby v týdnu před volbami do Evropského parlamentu budovaly skutečnou demokracii zdola.

Vyzýváme k mezinárodnímu týdnu decentralizovaných akcí od 15. do 25. května. Zapojte se!

Akční dny zahajujeme na symbolické datum španělského Hnutí 15. května (15M). Naším cílem je uspořádat silné, společné a mezinárodně viditelné akce během víkendu 15. až 18. května.

Mimo tyto dny proběhne mnoho dalších akcí v mnoha městech mnoha zemí vzájemně propojených širší perspektivou nadnárodního hnutí za demokracii, solidaritu a společné statky. Na podzim pak opět spojíme své síly, abychom zabránili otevření nového sídla Evropské centrální banky ve Frankfurtu. Zveme proto všechny k zapojení do akčních dní! Buďme kreativní a zapojme se podle svých představ!

leták

Tvořme #Demokracii

V časech krize nám říkají, že není jiné cesty než cesty škrtů, úsporných opatření a utahování opasků.

Ale jsou to lidé, co je musí zaplatit, co trpí a umírají, zatímco do bank tečou miliardy eur z veřejných rozpočtů. Dluhy a vykořisťování, bohatství a prekarizace jsou dvě strany téže mince. Současný autoritativní krizový režim nás nereprezentuje. Jeho pravé poslání, posloužit kapitalismu, je maskováno zdánlivě neideologickými poučkami trhu. Krize nemůže být překonána dalšími neoliberálními reformami. Ve skutečnosti je využívána k ničení našich zbylých sociálních práv, ke škrtům sociálních výdajů a změně ekonomického přerozdělování ve prospěch kapitálu nutícímu jednotlivé lokality, aby mezi sebou soutěžily.

Kapitalismus je krize. Chudoba není pouze důsledkem nezaměstnanosti a necitlivých rozhodnutí vlád, ale je rovněž produktem delší přeměny urychlené politickým managementem krize. Globální kapitalismus dělí lidi na bohaté a chudé, na migranty a občany, rozděluje dokonce i občany a vykořisťuje za účelem zisku naše tvořivé a produktivní síly. Je výběr mezi prekérní prací a nezaměstnaností svobodným rozhodnutím? Bojujme za sociální a ekonomickou rovnost s cílem budovat společně demokracii zdola!

Vezměme si zpět #Společné statky

Je čas vzít si zpět společné statky. Bohatství, které společně tvoříme naší vlastní společenskou spoluprací je vykořisťováno. Drancování přírodního bohatství naší planety ohrožuje naše samotné přežití. Všichni již dnes čelíme důsledkům klimatických změn, devastace přírody, masového znečištění a biocidy. Základy naší sociální reprodukce, jako jsou zdravotní péče či bydlení, jsou objektem finančních spekulací. Vnitřní hranice jsou upevňovány privatizací a ekonomickým a sociálním vyloučením. Zvyšování nájmů v českých městech tlačí lidi ke stěhování a tisíce dalších končí na ulici. Sta tisíce nucených vystěhování ve Španělsku jsou jedním z důsledků 26% nezaměstnanosti. V Řecku stoupla za poslední tři roky dětská úmrtnost o 51 % a 1,5 milionu lidí nemá přístup k základní zdravotní péči, nemocnice jsou zavírány a pacienti nuceni platit vysoké poplatky.

Soukromé a státní vlastnictví může být nahrazeno společným rozhodováním a možností zapojení pro všechny. Fungujících příkladů je mnoho, od projektů společného bydlení přes občanské iniciativy bojující proti zvyšování nájmů a nuceným vystěhováváním až po obsazené továrny a sociální a solidární nemocnice. Už bylo dost vyhazování lidí na ulici, už bylo dost zavírání nemocnic! Je čas se organizovat a vzít si zpět to, co nám patří!

Bojujme #Solidárně

Evropa se stává nadnárodní v důsledku toho, jak miliony žen a mužů migrují či utíkají ze svých domovů za lepším životem a využívají tak svobody pohybu. Evropská unie militarizuje a posiluje rasistické hranice, na kterých tisíce lidí umírají, další jsou biti a znásilňováni. Důsledky kolonialismu a imperialismu tlačí migranty do společensky podřadných pozic či ilegality s hrozbou deportací pod vidinou vyšších zisků z jejich pracovní síly. Produkce stále většího bohatství je postavena na základech institucionálního rasismu, posouvání hranic a vykořisťování okrajových evropských regionů ekonomickými a politickými centry.

Státní instituce a vlády využívají předsudků a vytváří strach, aby získaly privilegia. Růst rasismu a fašismu je poháněn hospodářskou krizí. Na ulicích jsou napadáni migranti, Romové a homosexuálové. Vznikají nová nebezpečná spojenectví. V nadcházejících evropských volbách se očekávají velké zisky pravicových sil. Rasismus, sexismus a šovinismus nás mají rozdělit a oslabit. Naše životy a boje jsou ale propojeny. Aktivní solidarita pro nás znamená bojovat za práva všech a všude. Přišel čas aktivní solidarity napříč hranicemi.

Zapojte se do týdne decentralizovaných akcí 15. – 25. května 2014.

Webové stránky akčních dní (v angličtině) ZDE.

leták

Solidarita napříč hranicemi – budování demokracie zdola: Promítání s diskusí v rámci Evropských akčních dní

Iniciativa Ne Rasismu! se připojuje k evropským akčním dnům s diskusním večerem, v jehož rámci budeme promítat tři dokumenty popisující dopady ekonomické krize a reakci na ně ve třech různých evropských státech. Rovněž představí mezinárodní hnutí Blockupy.

Více informací o akci ZDE.
Verze pro tisk 12.5.2014 Iniciativa Ne Rasismu!
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Předvánoční bezpeněžní zóna

7. 12. 2019, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. Přineste je nebo se jen přijďte podívat, jak bezpeněžní zóna funguje. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Critical Readings: The Murray Bookchin Reader (4)

12. 12. 2019, Praha

Čtení v D-zóně. …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)