Anarchistická federace

Výzva pro severočeské anarchisty a anarchistky

Najděme k sobě cestu a spojme síly! Přidejte se k iniciativě, která dá vzniknout organizovanému anarchistickému hnutí v Ústeckém kraji.

Najděme k sobě cestu a spojme síly! Přidejte se k iniciativě, která dá vzniknout organizovanému anarchistickému hnutí v Ústeckém kraji.

Ústecký region zatížený mnoha sociálními problémy – nezaměstnaností, nízkými mzdami, chudobou, ale i mnoha dalšími – postrádá organizační platformu, která by sdružila místní anarchisty a anarchistky pod jednu střechu a umožnila jim realizovat snadněji a efektivněji vyvíjet společné aktivity a kampaně, na kterých se kolektivně domluví. A především šíření anarchistických myšlenek mezi co největší okruh lidí.

Severočeští anarchisté a anarchistky dnes mluví každý za sebe a jejich osamělý hlas není slyšet. To ovšem můžeme změnit, když se spojíme v jednu sílu. Když promluvíme společně, náš hlas už začne být slyšet a lidé zpozorní, a čím víc z nás se k těmto hlasům přidá, tím víc se bude podobat přicházející bouři. Jen si vzpomeňte, jaký je to rozdíl, když na parapet dopadne jedna či dvě kapky z malé přeháňky, nebo když vám do parapetu začne bušit divoká letní bouřka, kapka vedle kapky.

Hlásíme se opět ke slovu, tak jako naši předchůdci, naši pradědové a prababičky, kteří na začátku 20. století na severu Čech, ať už česky nebo německy mluvící, vytvořili početné anarchistické hnutí. Rozhodli jsme se vydat v jejich šlépějích, vědomi si jejich omylů i proměny času a okolností, kterým musíme jako neprivilegovaní nyní čelit. Avšak náš cíl zůstává stejný, cesta ke svobodné, samosprávné a rovnostářské společnosti.

Vyzýváme všechny anarchisty a anarchistky z Ústí nad Labem, Děčína, Litoměřic, Teplic, Krupky, Duchcova, Mostu a okolí, aby se stali součástí přípravné skupiny pro založení regionální anarchistické federace. Přípravná skupina se pokusí vytvořit síť kontaktů a komunikační kanál pro severočeské anarchisty a anarchistky a zajistí uspořádání ustavujícího sjezdu regionální anarchistické federace.

Kontakt:
usti@csaf.cz

Píšou jinde

Podporujeme