Anarchistická federace

Piknik proti rasismu

Opožděný report z antirasistické protiakce v Plzni 28. října, která reagovala na pochod neonacistů městem.

V pondělí 28. října uspořádali v Plzni neonacisté z Nýřan pochod nazvaný „Protest proti porušování práv slušných občanů ČR a proti upřednostňování jedné skupiny osob“. Na tuto skutečnost zareagovali aktivisté a aktivistky neformální iniciativy Plzeň proti rasismu. Po diskusi, jakou formu protiakce zvolit, bylo rozhodnuto o její pozitivní podobě, která by přinášela vedle demonstrovaného nesouhlasu s rasismem také praktické alternativy. Na Husovo náměstí byl tedy svolán piknik proti rasismu spojený s bezpeněžní zónou.

Jeden z aktivistů iniciativy Plzeň proti rasismu k záměru podoby protiakce po jejím skončení uvedl: „Naše akce se oproti té srpnové nesla v pohodovějším duchu. Proč se také neustále snažit o nějakou konfrontaci silou či vzájemným pokřikováním na sebe. Koncepce akce byla naplánována v duchu ,udělejme si hezké odpoledne společně s ostatními‘. Na místě jsme uspořádali společný piknik a bezpeněžní zónu. Do pikniku se zapojilo lidí více, do bezpeněžky skoro nikdo, ale idea bezpeněžní zóny některé lidi zaujala, a tak jim o ní bylo sděleno více informací.“

Celá protiakce proběhla bez jakýchkoliv oficiálních organizátorů či nahlašování na městském úřadě. Záměrem bylo, aby se co nejvíce lidí zapojilo do průběhu samo od sebe, což se částečně povedlo. Účastníci protiakce se sešli na místě o něco dříve, než měli vyrazit na pochod rasisté, a tak si lidé krátili čas jídlem či kreslením křídami na chodník.

Jestliže 24. srpna dorazilo na neonacistický pochod 150 až 200 rasistů, nyní jich bylo už jen pár desítek, ne víc než padesát. Při míjení Husova náměstí byli uvítáni skandováním, výsměšným posíláním pusinek na dálku a částečně taky gesty nezájmu ze strany svých odpůrců, kterých se tu sešlo asi 70, z čehož nemalou část tvořili mladí Romové.

Původní záměr protiakce sice nebyl úplně naplněn, podařilo se však stejně jako při jejich předešlém pochodu v srpnu předat rasistům vzkaz, že v Plzni nejsou vítáni. Celá protiakce proběhla v poklidném duchu. Jen do jejích příprav se mohlo zapojit více lidí. Aktivista iniciativy Plzeň proti rasismu k tomu dodává: „Však taky tahle forma akce tu v Plzni byla snad poprvé, tak nemůžeme čekat zázraky. A pro příště už máme připravené nějaké další finty, jak to zlepšit. Naše akce však vnesla mezi lidi radost, a tak byla ideově krásně konfrontována nenávist pramenící z rasismu a neonacismu.“

Náckové
Plzeň

Náckové
Plzeň

Protiakce
Plzeň

Protiakce
Plzeň
Verze pro tisk 7.11.2013 ČSAF-Plzeň
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Zapatistická výprava za život: Feministická zastávka v Praze

29. 9. 2021, Praha

…(více)