Anarchistická federace

Plzeň proti rasismu

Report z úspěšné demonstrace plzeňských iniciativ, které se postavily rasistickému pochodu městem. (+ malý fotoreport)

Na sobotu 24. srpna se neonacisté rozhodli zrealizovat svůj plán, během něhož chtěli ochromit policejní síly tím, že svolají demonstrace ve více městech po celé České republice. To jim podle jejich představ mělo uvolnit cestu k realizaci protiromských pogromů, v nichž jim zatím policie více či méně bránila. Jedním z měst, které si vybrali ke svým projevům rasové nenávisti, se stala i západočeská metropole Plzeň. Krátce poté, co dali neonacisté na facebooku vědět, že se chystají pochodovat, následovala reakce Plzeňanů a Plzeňaček, kteří ve svém městě mašírující nácky nemíní bez jakéhokoliv odporu trpět.

„Elita národa“

Pochod neonacistů údajně nahlašoval mladík, který ani není z Plzně a město pořádně nezná. Tomu by odpovídalo i to, že nahlásil jeho trasu přes most, který je již delší dobu v rekonstrukci a tudíž zcela uzavřený. Náckové své pochody ve zbytku republiky směřovali do míst, kde bydlí Romové. V Plzni vedla trasa přes čtvrť Petrohrad, kterou někteří „přespolní“ považují za cikánskou, ale kdo zde žije či pracuje, ví, že zde sice Romové žijí, ale v nijak zvlášť velké koncentraci, a že žádné extra problémy, které by se neobjevovaly kdekoliv jinde, tu nejsou. Proto nakonec náckové neměli příležitost hulákat své nesmysly Romům přímo do oken.

První exoti, co se tak rádi označují za „elitu národa“, se začali na plzeňském náměstí objevovat před třetí hodinou. O tom, jací jsou vlastenci, výmluvně vypovídalo, že ani nevěděli, jak správně se drží česká vlajka. K vidění byly všechny možné kombinace. Účastníci rasistického pochodu byli téměř totožní s návštěvníky koncertů kapely Ortel, jejíž zpěvák měl dokonce projev a následně šel v čele průvodu. Pro neznalé uveďme, že produkce Ortelu by šla zaškatulkovat jako pokleslý bigbít pro agroskinheady, tedy holohlavce, kteří se sjíždějí na koncerty z okolních vesnic a kouká ji sláma z těžkých bot. Podpořit demonstraci přijel se svým úsměv budícím štítem i Jiří Šlégr, známý jako zlodějíček z mosteckých supermarketů (viz ZDE).

Poté co se asi 150 rasistů vydalo na pochod, byli zastaveni hned v první ulici, kde si museli skoro hodinu počkat, než jim policie vyklidí trasu od jejich odpůrců. Stranou od svých agrosoudruhů se držela opravdu malá skupinka toho, co zbylo z Autonomních nacionalistů Plzeňsko. Do pochodu se ani nezapojili. Lidí, co nevypadají na první pohled, že patří k náckům, se mnoho nepřidalo, a zastoupeni byli ve stejném poměru jako na koncertech výše uvedené kapely. Rasisté pak museli absolvovat dlouhatánský pochod až na konec města na Slovany, který jim na několika místech znepříjemnili jejich odpůrci a velké cedule s nápisy „Nerozdělují nás rasy, ale třídy“, pověšené na trase jejich pochodu.

Plzeňský odpor

V Plzni se nekonal pochod neonacistů již několik let. Kdykoliv předtím se tu ale ukázali, vždy se setkali s mohutným odporem ze strany obyvatel města (viz např. 2009, 2010). Velké zesměšnění jim také uštědřili jejich soukmenovci při legendárním „pochodu proti slova“. Loni dokonce Dělnická strana odvolala z obav z protestů svůj předvolební mítink v Plzni (viz ZDE).

Nelibost se záměrem neonacistů mašírovat městem se objevila hned záhy. Vytvořila se neformální skupina Plzeň proti rasismu a svolala neohlášené shromáždění odpůrců rasismu. Několik dní nato vznikla další iniciativa, za níž stáli zejména občanští a ekologičtí aktivisté z Plzně, a pod názvem Nácky v Plzni nechceme ohlásila z taktických důvodů hned několik protirasistických shromáždění. Tím, na které pak zvala, bylo to u Západočeského muzea na prostranství za budovou Komerční banky. Tedy na skoro stejném místě jako setkání iniciativy Plzeň proti rasismu. Obě iniciativy spolu byly v úzkém kontaktu a de facto šlo o společnou akci.

Iniciativa Nácky v Plzni nechceme zřídila webovou stránku vplzninackynechceme.cz a zaměřila se na získávání podpory protirasistické demonstrace od místních občanských sdružení a politických stran (jejich výčet naleznete ZDE). Iniciativa Plzeň proti rasismu zase získala podporu od subjektů antiautoritářského hnutí, jako jsou Food not Bomb Plzeň, Iniciativa Ne rasismu, ČSAF – Plzeň či Volná komunita VAP.

Černí, bílí, spojme síly!

V sobotu 24. srpna začali antirasisté již kolem jedné hodiny s přípravou piketů. Vedle toho byly nachystány volné kartony a barva, takže do příprav se mohl zapojit každý a vytvořit si ceduli se svým vlastním vzkazem. Od druhé půl druhé začínali pomalu přibývat účastníci. Naprosto úžasné bylo, že se ve velkém počtu zúčastnili protestu také samotní Romové. U předchozích antifašistických protiakcí to totiž nebylo pravidlem. Skladba lidí byla opravdu velmi pestrá: Romové, ekologové, anarchisté, zástupci občanských družení, zelení, mladí sociální demokraté, věřící, ateisté, pracující, vysokoškoláci, důchodci. Nepatrnou vadou na kráse byla čtveřice potácejících se punkerů. Celková účast asi 350 lidí.

V půl třetí se začalo s proslovy. Zahájil je plzeňský biskup František Radkovský, který působil poměrně skromným dojmem a zdůraznil, že Romové nemají ani náhodou stejné výchozí pozice jako majorita. Mezitím anarchisté rozdávali letáky s textem srpnového čísla nástěnných novin A3Rasismus je pro hlupáky“. Proslovy byly v jednu chvíli přerušeny pískotem a skandováním, to když od nádraží přicházela skupina nácků v čele se zpěvákem Ortelu. Za dohledu policie v tichosti prošli směrem na náměstí.

Po proslovech došlo k rozdělení shromáždění. Půlka zůstala na místě. Ta druhá se pod záminkou bohoslužby, která nemusí být nahlašovaná, chtěla vydat pod vedením přítomného kněze po trase rasistického pochodu. Nějakou dobu trvalo vyjednávání s policií, která nakonec umožnila odchod „procesí“. To si však po 150 metrech posedalo v zúžené části komunikace a během bohoslužby započalo fyzickou blokádu trasy. Tento projev občanské neposlušnosti, jehož cílem bylo zabránit marši neonacistů plánovanou trasou, se samozřejmě nelíbil policii, která asi po půl hodině přikročila po opakované výzvě k zásahu. V jejích rukou tak skončilo přes 15 blokujících osob. Zákrok se až na nějaké to tahání za vlasy a škrcení obuškem údajně obešel bez větších hrubostí ze strany policie. Náckové měli tedy trasu vyčištěnou a mohli po dlouhém čekání konečně vyrazit.

Na to už čekalo pár stovek jejich odpůrců s transparenty a cedulemi „Nácky u nás nechceme“, „Vraťte se do školy“, „Stop rasismu“, „Ne rasismu v Plzni“, „Rasismus není cesta“, „Nenávist není řešení“, „Ne nenávisti“, „Respekt a tolerance“, „Jsem bílej cikán“, „Plzeň bez násilí“ apod. Když se náckové začali přibližovat, ozval se ohromný rámus – pískot a skandování –, který nepřestal, dokud nebyli z dohledu. Lidé skandovali hesla „Nácky v Plzni nechceme“, „Stop rasismu“, „Náckové, táhněte“, nejvíc se ujalo „Černí, bílí, spojme síly“, „Rasismus je pro hlupáky, hej hej hej“ a hlavně „Náckové do práce“. Procházející rasisté takový projev odporu evidentně nečekali a vypadali velmi sklesle a zahanbeně. Až když se dostali na druhý břeh řeky, která je dělila od jejich odpůrců, začali někteří s „hospodským pořváváním“.

Vypískání neonacistického pochodu a jednotné skandování působilo ohromnou stmelující silou, kdy nehrálo žádnou roli, jaký odstín kůže kdo má. Byl to skvělý důkaz toho, že rasismu je nesmysl a projev omezenosti. I když jsou náckové splachovací a zřejmě si to nepřipustí, utrpěli v Plzni další fiasko. Navíc díky neznalosti města ze strany nahlašovatele netáhli na cikány, ale na Slovany, jak vtipně poznamenal jeden z účastníků protiakce.

Elita národa
Plzeň, 24. 8. 2013

Vlastenci drží vlajku
Plzeň, 24. 8. 2013

Trosky Autonomních nacionalistů Plzeňsko
Plzeň, 24. 8. 2013

Černý, bílí, spojme síly
Plzeň, 24. 8. 2013

Plzeň proti rasismu

Plzeň, 24. 8. 2013

Nácky v Plzni nechceme
Plzeň, 24. 8. 2013

„Náckové, táhněte!“
Plzeň, 24. 8. 2013

Poněkud skleslí neonacisté
Plzeň, 24. 8. 2013

Protiakce končí
Plzeň, 24. 8. 2013

Kdo si hraje, nezlobí
Plzeň, 24. 8. 2013
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Critical Readings: Lifestyle Politics and Radical Activism

7. 10. 2021, Praha

Kritické čtení. …(více)