Anarchistická federace

Stierajme rozdiely, vytvárajme alternatívy

Report z víkendu, který v Bratislavě nabídl sérii přednášek a workshopů.

Uplynulý víkend sa v Bratislave niesol v duchu prednášok, workshopov a diskusií. Zámerom akcie "Stierajme rozdiely, vytvárajme alternatívy" nebolo iba po dlhej odmlke obnoviť tradíciu májových udalostí v hlavnom meste, ale taktiež podnietiť reflektovanie súčasnej situácie, záujem o aktivizmus a organizovanie sa.

Samotnej akcii predchádzal piatkový warm-up v podobe benefičnej vegánskej grilovačky k 10. ročníku ProtestFestu. Sobotňajší prednáškový cyklus napoludnie odštartoval Michal Kolesár a potom nasledoval workshop ABC – Sledovanie a ochrana proti nemu. Popoludnie pokračovalo predstavením kolektívu Ekopartyzánka a partizánskeho záhradkárčenia, workshopom Lukáša Borla a podvečer sa niesol v znamení organizácie na pracoviskách s prednáškami KPK a Priamej akcie. Nedeľný program začal prednáškou z platformy ČSAF – predstavenie federácie a hľadanie anarchistickej politiky. Nasledovala tematika pouličných stretov a predstavenie teórie a praktickej činnosti asociácie Alerta. Popoludnie spestril vegánsky olovrant na letnej záhrade a netradične i hardcorový koncert kapiel Remek a Gattaca. Nabitý deň zakončili prednášky Iniciatívy Ne Rasismu a iniciatívy Bydlení pro všechny, diskusie a rozhovory však pokračovali do nočných hodín. Počas oboch dní sa každý mohol občerstviť chutným vegánskym rautom a zakúpiť si rozličnú tematickú literatúru v niekoľkých distrách. Vstup na akciu i koncert bol voľný, resp. dobrovoľný, pričom účasť sa pohybovala v rádoch desiatok ľudí.

Celkovo možno event hodnotiť veľmi pozitívne, pretože otvoril priestor nielen podnetným diskusiám a reflexii československého antiautoritárskeho hnutia, ale i novým kontaktom a možnostiam rozvíjania lokálnych aktivít.

Prehlásenie k akcii:

Nespokojnosť a nedôvera voči aktuálnemu nastaveniu spoločenského systému a hodnotám majority v ňom žijúcej nás posúva k hľadaniu riešení postavených na iných pilieroch. Nie vykonštruovaných na nekonečnom cykle nudných povinností a nepotrebnej spotrebe, ktorá stavia do výhody niekoľkých špekulantov. Nie na ihrisku politickej frašky hrajúcej sa na zmeny k lepšiemu, v skutočnosti udržujúcej status quo. Nestojíme o možnosť individuálnej slobody končiacej pri pohľade na bankové konto po zaplatení len pol života trvajúcej pôžičky na bývanie. Nechceme sa tiež prizerať na bezohľadné znásilňovanie životného prostredia a na cítiace tvory vystavené kolobehu zbytočného zneužívania len preto, že nenosia nálepku rovnakého druhu. Nehľadáme ďalšiu možnosť pasívne sa vybúriť pri každovečernej seanse strávenej v spoločnosti omamujúceho moku či správne oblečených moderátorov televíznych novín a už vôbec nestojíme o falošné sľuby od stále hlasnejších autoritárskych vykupiteľov.

Hľadáme iný svet. Svet, v ktorom bude klíčiť rešpekt k životu. Svet, kde skutočná sloboda bude nezávislá od pôvodu, rodu či druhu. Svet individualít kooperujúcich na udržateľnom spôsobe spolunažívania v dlhodobejšom merítku. Svet, ktorý si budeme môcť v každej sfére našich životov tvoriť sami, a to bez vzývania rôznych polobohov.

Aby sme narušili vákuum, ktoré si v týchto končinách našlo živnú pôdu, rozhodli sme sa vytvoriť priestor pre jednotlivcov, kolektívy či organizácie, ktoré svojou činnosťou vychádzajú z antiautoritárskych ideí a inšpirujú k aktivitám postavených na princípoch spolupráce, solidarity či priamej akcie. Sme presvedčení, že k posunu súčasného diania je potrebné zmeniť formu vnímania, ktorá umožní prekonať mantinelmi ohraničené a diskriminujúce zmýšľanie, no zároveň byť aktívni pri hľadaní a aplikovaní nových prístupov.

A preto stierajme rozdiely a vytvárajme alternatívy!

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Critical Readings: Judith Butler - Undoing Gender (6)

27. 8. 2020, Praha

Kritické čtení. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)

Neposlušné Brno

24. 10. 2020, Brno

První ročník Knižního festivalu radikální imaginace …(více)