Anarchistická federace

ABC: Naše činnost

Anarchistický černý kříž, jenž se věnuje podpoře stíhaných a vězněných aktivistů, vydal leták o svých aktivitách.

Anarchistický černý kříž, jenž se věnuje podpoře stíhaných a vězněných aktivistů, vydal v těchto dnech leták o svých aktivitách. Stáhnout si ho můžete ZDE. Za jeho další šíření budeme velmi vděční. Zde je jeho znění:

Úvod - co je ABC

Anarchistický černý kříž (Anarchist Black Cross, ABC) je iniciativa, která pomáhá neautoritářsky smýšlejícím lidem, kteří se dostanou do konfliktu se státním aparátem, jsou vězněni nebo je proti nim veden soudní proces z politických důvodů.

Jeden z hlavních cílů ABC je tedy zajišťovaní financí a následná právní pomoc. Mezi další činnosti Černého kříže patří shromažďování informací o jednotlivých kauzách, rozšiřování těchto informací, navštěvování vězňů, psychická i materiální podpora. Dále pak posílání protestních e-mailů, dopisů a pořádání solidárních akcí a demonstrací.

Náklady na obhajobu obviněných aktivistů a aktivistek jsou značně vysoké. ABC je anarchistická iniciativa, nepřijímá tedy žádné peníze z grantů nebo od nevládních organizací. Hlavní zdroj peněz jsme my sami. Je důležité si uvědomit, že pomoc ABC budeš možná zítra potřebovat i ty! Naší zbraní je solidarita!

Situace u nás

V minulosti bylo v ČR několik různých skupin ABC, zpravidla přidružených k jednotlivým anarchistickým organizacím. Tyto skupiny se zabývaly hlavně finanční pomocí stíhaným anarchistům a antifašistům v Čechách a informování o jejich případech v zahraničí. Co se týče solidární pomoci zahraničním aktivistům, ta finanční směřovala hlavně na východ od českých hranic. Později aktivity ABC zažily poněkud útlum, existovala buňka přidružená k Československé anarchistické federaci a její činnost se orientovala hlavně na shánění finančních prostředků.

V roce 2012 jsme se rozhodli trochu oživit myšlenku ABC. Jedna ze zásadních věcí je pro nás šíření informací, a tak jsme spustili nové webové stránky a zpravodajský blog. Dále jsme začali pořádat pravidelné benefiční akce v infocentru Salé v Praze a vydávat tištěný měsíčník Solidarita. Pod hlavičkou ABC také vznikla kampaň na podporu stíhaných ruských antifašistů. Soustavnou činností pak zůstává shánění finančních prostředků (hlavně formou benefičních koncertů) a samozřejmě podpora konkrétních lidí a skupin. Kromě našeho kolektivu existuje v ČR ještě jedna skupina, která se zabývá aktivistickou prevencí a PC bezpečností.

Dny pro ABC v Salé

Každoměsíční Dny pro ABC pořádáme v pražském anarchistickém infocentru Salé prakticky od jeho vzniku. Za tu dobu zde proběhlo několik praktických přednášek a workshopů týkajících se aktivistické prevence a bezpečnosti. Za zmínku stojí přednášky na téma sledovací technika, výslech, policejní zákrok a zadržení nebo workshopy bezpečné práce na počítači.

Další činnost, které se při Dnech pro ABC věnujeme, je psaní dopisů politickým vězňům. Důležitost této aktivity je u nás stále nedoceněná, a proto se ji ABC snaží poslední dobou co nejvíce propagovat. V souvislosti s tím také proběhla přednáška o vězněných ALF aktivistech. Společným jmenovatelem Dnů pro ABC je benefiční veganská večeře, jejíž výtežek putuje do kasičky Anarchistického černého kříže. Pro aktuální program sleduj web ABC nebo infocentra Salé.

Kampaň Moskva volá o pomoc

Ke konci roku 2012 jsme rozjeli informační kampaň a solidární sbírku pro stíhané ruské antifašisty. Kampaň reaguje na výzvu, ve které žádá moskevská buňka Anarchistického černého kříže o mezinárodní pomoc, a jejím cílem je nashromáždit co nejvíce peněz na podporu vězněných kamarádů z Moskvy.

Od Nového roku proběhly zatím tři benefiční koncerty (v Praze, Vysokém Mýtě a Pardubicích) a v dubnu se bude konat pátý ABC Action weekend. Další finanční prostředky získáváme od dárců nebo díky benefičním večeřím v pražském infocentru Salé. V lednu proběhla díky spolupráci několika skupin a organizací solidární demonstrace před ruskou ambasádou.

ABC

Web anarchistblackcross.cz

Internet je stále mocný nástroj k šíření informací, a tak s oživením myšlenky ABC jako takové došlo i k obnovení našich webových stránek. Pomocí webu informujeme o připravovaných akcích, zveřejňujeme aktualizovaný seznam uvězněných osob nebo šíříme propagační materiály. Dále na webu najdeš seznam benefičních akcí a rozpis výdajů z posledních několika let a v neposlední řadě také sekci Nezapomeneme, ve které se snažíme připomínat oběti policejního nebo neonacistického násilí.

Náš web se nevěnuje aktivistické prevenci a bezpečnosti, neboť o těhle tématech už dostatečně informuje abc.anarchokomunismus.org.

ABC zpravodajství

V listopadu minulého roku jsme vytvořili zpravodajský blog. Tématem je radikální aktivismus a represe vůči němu. Blog se z velké části zabývá novinkami ze zahraničí, hodně prostoru je věnováno Rusku, dále USA a evropským zemím, případně i ČR, pokud je o čem psát. Na blogu jsou zpravidla k nalezení delší zprávy a novinky, pro které není místo na webu.

Možná se může zdát, že není důležité informovat o událostech, které se dějí na druhém konci světa, ale my cítíme, že solidarita by měla být mezinárodní. Dále si myslíme, že mnohé akce ze zahraničí mohou být inspirativní i pro lokální aktivity.

Přímá pomoc a podpora

Jak už bylo zmíněno, ABC se snaží pomáhat lidem, kteří se díky svým aktivitám dostali do problému se zákonem. Koncem minulého roku se Anarchistický černý kříž podílel na dvou solidárních demonstracích na podporu uvězněného „tykadlového řidiče“ Romana Smetany. Dále jsme v nedávné době pomohli zaplatit část pokuty anarchistovi, který byl zadržen na demonstraci v Berlíně, a díky sérii benefičních koncertů poskytli finanční pomoc kamarádům z Běloruska. Kompletní rozpis případů, v kterých ABC poskytlo finanční pomoc, je k dohledání na webu.

Další z kroků přímé podpory je posílání podpůrných dopisů konkrétním vězňům a vězenkyním. Psaní dopisů probíhá organizovaně v infocentru Salé a informace s adresami vězněných osob se snažíme aktualizovat na webu nebo vytisknuté v Salé.

Benefiční akce

Solidární koncerty jsou hlavním zdrojem finančních prostředků. Benefity se snažíme pořádat v průběhu celého roku, nehledě na to, jestli peníze zrovna potřebujeme nebo ne. Razíme strategii, že je lepší mít dostatek financí na právní pomoc dříve, než se něco stane, místo toho, abychom je pak sháněli dodatečně.

V poslední době byly benefiční koncerty organizovány spíš na podporu konkrétních kauz. V říjnu proběhlo šestidenní tour na podporu běloruských anarchistů a posledních několik akcí bylo organizováno v rámci kampaně Moskva volá o pomoc. Každoročně probíhá ABC Action weekend v různých městech. Díky podpoře lokálních i zahraničních kapel se nám daří uspořádat několik akcí každý rok. Seznam benefičních akcí z několika posledních let uveřejňujeme na webu.

Zpravodaj Solidarita

Solidarita je informační zpravodaj Anarchistického černého kříže vydávaný každý měsíc v elektronické a tištěné podobě. Věnuje se zejména aktuálnímu zpravodajství ze zahraničí s tím, že každé číslo je obvykle věnované jednomu tématu. Dále je zpravodaj doplněn pozvánkami na akce pořádané Anarchistickým černým křížem, případně zprávami z lokální scény.

V uplynulých číslech jsme se zabývali případem uvězněných běloruských anarchistů, stíhaných antifašistů z Moskvy, připomněli jsme si oběti neonacistického násilí nebo uveřejnili pár praktických rad ohledně psaní dopisů politickým vězňům. Všechna čísla zpravodaje jsou ke stažení na našich webových stránkách, případně k dostání na akcích, které pořádáme.

Solidarita

Distro a label

ABC distro/label je zaměřen na vydávání a šíření materiálů, které budou, ať již propagační, či benefiční formou sloužit k podpoře stíhaných aktivistů/tek jak v České republice a na Slovensku, tak i organizacím a jednotlivcům v jiných zemích.

ABC label je financován z vlastních zdrojů. Nepoužíváme na vydávání či přispívání peníze z ABC fondu, neboť ty slouží pouze v konkrétních politických kauzách. Label je pro nás dobrovolná činnost, jejímž cílem je podpora spřízněných kapel a navíc slouží k získání financí do ABC fondu. Nyní připravujeme web/blog s našimi spoluvydanými materiály.

Distro ABC podpořilo například kauzu Bělehradské šestky výrobou benefičních triček, nebo prodejem placek stíhané ruské antifašisty v rámci kampaně Moskva volá o pomoc. Děkujeme všem lidem, kteří nám pomáhaji s distribucí a mají zájem o benefiční materiály. Naše materiály jsou k dostání prostřednictvím internetového obchodu xBASTAx, na různých akcích anarchistického hnutí nebo přes e-mail abc[a]anarchistblackcross.cz.

Pokud máš zájem pomoci s aktivitami ABC, neváhej nás kontaktovat.
ANARCHISTBLACKCROSS.CZ
ABC-CZ[a]RISEUP.NET
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: In Search Of Balance

9. 6. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Critical Readings: Judith Butler - Undoing Gender (2)

18. 6. 2020, Praha

Kritické čtení. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Social Screenings: Our Brand Is Crisis

23. 6. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Open talk about Toxic Masculinity

9. 7. 2020, Praha

Diskuse. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)