Anarchistická federace

Ruce pryč od ruských antifašistů!

Krátký report z pražské demonstrace na podporu pronásledovaných antifašistů v Rusku a dva z projevů, které na ní zazněly.

Před týdnem, v pátek 25. ledna 2013, proběhla v Praze protestní a solidární akce na podporu ruského antifašistického hnutí, které aktuálně čelí silné státní a policejní represi.

Demonstrace „Ruce pryč od ruských antifašistů!“ byla avizována s dostatečným předstihem jak na samostatných webových stránkách Antifašistická solidarita, tak na jednotlivých webech antiautoritářských skupin, které tuto iniciativu podpořily. Situace našich kamarádů v Rusku si podporu bezesporu vyžaduje. Tamní antifašistické hnutí čelí zatím nejrozsáhlejší, nejsystematičtější a nejtvrdší vlně represí. Desítky nejaktivnějších antifašistů a antifašistek skončili ve vazbě, mnoho dalších je na útěku nebo jsou nuceni se skrývat. Zásahy proti antifašistickému hnutí jsou navíc součástí širších represí vůči protiputinovské opozici.

Cílem demonstrace nebylo ani tak apelovat na svědomí ruských úřadů a represivních složek, ale spíše jim ukázat, že za hranicemi Ruska je dost lidí, kteří moc dobře vědí, jaké metody tento stát používá k potlačení antifašistického hnutí a opozice vůbec. Především ale šlo o to, aby naši ruští kamarádi mohli nadále vést svůj boj proti diskriminaci, útlaku a za svobodnější společnost s vědomím, že se o jejich snažení stejně jako o jejich pronásledování ví i v zahraničí a že se najdou lidé, kteří k tomu nejsou lhostejní.

Praha

Demonstranti začali přicházet kolem půl čtvrté odpoledne na náměstí Interbrigády. Navzdory mrazivému počasí a skutečnosti, že šlo o všední den, se jich tu sešlo kolem stovky. Po krátkém úvodním slovu jednoho z organizátorů, shrnujícím účel akce, se zformoval blok demonstrantů v čele ohraničený transparenty. Anarchistické a antifašistické prapory vlály nad hlavami. Vyrazilo se směrem k ruské ambasádě. Nevýhodou této části Prahy 6, kterou se procházelo, je, že není příliš frekventovaná. Rozhodně to ale nebyl důvod mlčet. Skandovalo se „Svobodu ruským antifašistům“, „Mezinárodní solidarita“ či „Alerta, aletra, anifašista“. Zaznělo i několik ruských hesel.

U ruské ambasády již čekala nachystaná policie. Po krátké chvilce bylo přečteno několik proslovů (dva z nich naleznete pod reportem), dorazil samba band a došlo i na nějakou tu zábavní pyrotechniku.

Protestní akce sice oficiálně skončila, ale ne zas tak úplně. Pokračování se konalo od osmé hodiny večerní v pankráckém Café na půl cesty, kde proběhl benefiční koncert, jehož výtěžek byl určen právě na podporu stíhaných ruských antifašistů, zejména na financování právní pomoci.

Praha

Akce v Brně

Projevy solidarity pronásledovaným ruským antifašistům ale nezazněly ten den pouze v Praze. Několik aktivistů a aktivistek se sešlo také v Brně u pobočky ruské ambasády, před jejímž vchodem vyvěsili solidární transparent v ruštině s nápisem „Svobodu politickým vězňům“.

Brno

Projev Iniciativy Ne rasismu!

Děkujeme všem, kteří dnes dorazili na solidární protest na podporu pronásledovaných ruských antifašistů a antifašistek, kterou pořádá neformální skupina Antifašistická solidarita. Jejím jménem a jménem Iniciativy Ne Rasismu a dalších skupin podporujících dnešní protestní akci bych vás zde chtěl přivítat.

Místo srazu bylo zvoleno symbolicky. Sešli jsme se na náměstí Interbrigády u pomníku maršála Koněva. Mezinárodní brigády bojující během španělské občanské války proti fašistům jsou navzdory faktu, že byly organizovány komunistickými stranami, dodnes chápány jako výraz praktické mezinárodní solidarity v boji proti fašismu. U pomníku maršála Koněva jsme se však dnes nesešli proto, abychom zde pokládali věnce k uctění generálů Rudé armády a dalších pohlavárů stalinistického režimu, ale především proto, abychom upozornili na rozpor mezi oficiálně hlásanou politikou současného ruského režimu a jeho chováním v praxi. Ruský režim každoročně pořádá velmi nákladné vojenské přehlídky a pompézní ceremoniály u příležitosti výročí vítězství nad nacismem ve druhé světové válce a přesto zároveň neváhá nemilosrdně pronásledovat ty, kteří se proti hrozbě nacismu potažmo neonacismu staví dnes.

Jak většina z vás jistě ví, současná situace v Rusku je pro tamní antiautoritářskou opozici kritická. Podpora Putinova režimu je nejnižší od jeho zvolení prezidentem v roce 2000, a ten proto stále častěji sahá po represích. Nejtvrdšího protivníka tamního antifašistického hnutí proto dnes již nepředstavují neonacisté, ale právě ruské úřady. Pomocí nově přijatých zákonů a nedávno vytvořeného Centra E pro boj s extremismem se rozhodly ruské antifašistické hnutí zlikvidovat jednou provždy.

Po protestech a následné represi v Chimki v roce 2011 následovala celá řada dalších kauz, jejichž cílem bylo zdiskreditovat a paralyzovat místní antifašistické hnutí. Kauza Antifa-RASH v Jižním Novgorodu, kde se policie pomocí podvrhnutých důkazů snažila prokázat existenci hierarchické extremistické organizace, další zatýkání, soudy a věznění následovalo po pochodu milionů v květnu loňského roku při příležitosti inaugurace Vladimira Putina prezidentem. Mnoho antifašistů skončilo za mřížemi a další se skrývají či utíkají ze země. O tom, že ani ti, kterým se podaří uprchnout do zemí EU, nemají vyhráno, svědčí čerstvý případ opozičního aktivisty Alexandera Dolmatova, který v Nizozemí žádal u udělení politického azylu. Tamní úřady jeho žádost zamítly a rozhodly o jeho deportaci zpět do Ruska. V zoufalé reakci na toto rozhodnutí spáchal Alexander Dolmatov v nizozemském detenčním zařízení sebevraždu.

Aleksej Alesinov, Aleksej Sutuga, Irina Lipská, Igor Charčenko, Alen Volikjov a další antifašisté a antifašistky, kteří čelí hrozbě mnoha let strávených za mřížemi tvrdých ruských vězení, potřebují naši praktickou solidaritu. V minulosti se díky solidárním akcím, jako je ta dnešní, podařilo dosáhnout, když ne propuštění, tak alespoň zlepšení podmínek konkrétních vězněných antifašistů.

Solidarita je zbraní. A my ji držíme ve svých rukou!

Praha

Projev Asociace Alerta

Atmosféra strachu vždy byla dobrým pomocníkem mocných na celém světě. Vždy, když se objeví známky vzdoru proti systematizovanému vykořisťování a útlaku, tak mocní zasévají strach, aby vzdor potlačili a upevnili své pozice. Policejní šikana, soudy, vězení. To vše jsou nástroje, které neváhají použít, aby umlčeli opozici a zahnali jí do kouta.

Pokud se mocným podaří rozdrobit naše komunity a izolovat nás, pak docílí toho, po čem touží, a náš strach se při tom stane jejich pomocníkem. Naší odpovědí proto musí být mezinárodní spolupráce a solidarita. Právě tyto hodnoty mohou pomoci překonat strach a mocní tak ztratí svého velkého spojence. Jen společně koordinovaný a solidární postup se může stát účinnou odpovědí na represe, které stát vede proti antifašistům a antifašistkám v Rusku i kdekoliv jinde na světě.

Antifašistická solidarita není bezobsažný termín! Je to úder, kterým mocné zasahujeme na citlivých místech. Je to zbraň, kterou můžeme bránit lidská práva. Je to štít, který chrání lidskou důstojnost, před útoky státu. Je to hodnota, která mocným bere půdu pod nohama a nám dává šanci na lepší budoucnost.

Ať žije mezinárodní antifašistická solidarita!

Praha

Související odkazy:
Projev solidarity s ruskými antifašisty a antifašistkami
Projev Iniciativy Ne Rasismu! na solidární demonstraci RUCE PRYČ OD RUSKÝCH ANTIFAŠISTŮ
Акции солидарности с российскими антифашистами в Чехии. Фотоотчет
Solidární demonstrace „Ruce pryč od ruských antifašistů“

Praha

Praha
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)

Bezpeněžní zóna

17. 10. 2020, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. …(více)