Anarchistická federace

A3: Politici jsou paraziti. Solidaritu s Romanem Smetanou!

Zářijové číslo nástěnných novin A3 se vrací ke kauze „tykadlového zločince“ a nabádá čtenáře, aby se nechali jeho činem inspirovat a vyjádřili svůj názor na předvolební propagandu. Stahujte, tiskněte, lepte!

Další soudní instance potvrdila oprávněnost trestu pro Romana Smetanu za „tykadla“.

Roman Smetana okomentoval v roce 2010 graficky i slovem předvolební letáky s politickou reklamou nesouhlasným názorem a neučinil to podle žádného stranického klíče – jen na základě zkušenosti obyčejného člověka, kterému se politikové u moci po léta cynicky vysmívají každým svým činem. Ke svému politickému názoru se jmenovitě přihlásil. Byl zažalován, souzen a odsouzen za útok proti majetku. Trest obdržel dvousložkový: jednak peněžní náhradu 15 667 korun za znehodnocený majetek, jednak 100 hodin obecně prospěšných prací. Peníze uhradil ne z úcty k nedotknutelnosti majetku politických stran (který chtě nechtě spolufinancují občané, když musí odvádět daně), ale proto, aby nevystavil rodinu exekuci. Převýchovnou složku trestu Roman Smetana odmítl. Náhradní trest domácího vězení odmítl rovněž, a tak mu bylo vyměřeno 100 dní odnětí svobody. Výkon trestu mu byl přerušen kvůli projednávání stížnosti u Nejvyššího soudu, kterou ovšem nepodal Roman Smetana – ta byla součástí politických her, jež se kolem medializované kauzy rozběhly. Nejvyšší soud stížnost pro porušení zákona zamítl.

V čem tkví podstata celé kauzy? Pro ty, kdo nám vládnou, spočívá takzvaná společenská nebezpečnost jednání Romana Smetany především v jeho nezávislosti. Nedělá totiž kompromisy, které nás ostatní paralyzují – hlásí se otevřeně ke svým názorům, nelpí na zaměstnání, jež ho neuspokojuje, nelpí na konformitě v podobě čistého trestního rejstříku, nepřijímá roli nesvéprávné figurky v mocenském mechanismu. Velmi dobře chápe, jak v praxi funguje to, co nazýváme spravedlností: jde o tanec mezi paragrafy, který provozují placení profesionálové, který se zpravidla ani nedotkne podstaty věci a je provozován jako tyátr pro větší či menší publikum. Laik je v něm jen pasivní platící stafáží. To Roman Smetana odmítl a v soudním řízení se hájil sám. Odmítl i všechny „laskavosti“, které mu nabídl trestající systém v podobě opravných prostředků, žádosti o milost atd.

Roman Smetana svými postoji dokazuje odvěkou pravdu: když neprivilegovaný není hezky zticha, když se tiše nebojí o svou almužnu, když jasně a srozumitelně mluví a jedná, je mocí a jejími přáteli nenáviděn a pronásledován. Noční můrou mocných je prostá odvaha čelit jejich aroganci, projevit vlastní názor a nenechat se zastrašit ani koupit, nemít jejich zištné cíle.

Postoj a činy Romana Smetany lze jedině podpořit, obdivovat a následovat. Jsme bezvýhradně na jeho straně v boji s politickým režimem za projev vlastní politické vůle a nezávislosti.

Jsou před námi volby do krajských zastupitelstev. Opět jsme nuceni dívat se na tváře politiků a číst nesmyslná hesla a sliby, které se stejně nikdy nenaplní. Tak jako se nenaplnily po celých 22 let, kdy můžeme chodit k „svobodným volbám“. Za tu dobu jsme si už nesčetněkrát mohli potvrdit skutečnost, že lidé jsou pro politiky zpravidla až na posledním místě. Proč se smiřovat s volbou menších zel? Proč tento systém legitimizovat účastí na volební komedii, která stejně nic nezmění? Protože kdyby mohly volby něco změnit, už dávno by je zakázali!

Je neuvěřitelné, že jeden plakát politické strany vyvěšený v tramvaji stojí víc než tisíc korun. Alespoň tak to naúčtovala ODS Romanu Smetanovi. Jedno je však evidentní – politici si na svou propagandu vlastní poctivou a tvrdou prací rozhodně nevydělali. Tak jako tak jsme jim ji zaplatili my, aby nás s ní ještě otravovali na každém kroku a za její úpravu pokutovali a trestali. Nebojme se jich a ukažme jim, co si o nich myslíme, třeba i tím nejnevinnějším způsobem, dokreslením tykadel. Parazitům přece tykadla sluší.

A3 (září 2012) ke stažení ZDE
Stahujte, tiskněte, lepte!

billboard
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)

Neposlušné Brno

24. 10. 2020, Brno

První ročník Knižního festivalu radikální imaginace …(více)