Anarchistická federace

Věznění běloruští anarchisté

Aktuální informace o anarchistech vězněných v běloruských věznicích.

Před pár dny jsme přinesli na našem webu výzvu Internacionály anarchistických federací (IAF) k připojení se ke kampani za osvobození anarchistů, kteří jsou vězněni v běloruských věznicích. Hlavní důraz výzvy, která je jedním z výstupů kongresu IAF, jenž se se nedávno konal ve švýcarské městečku Saint Imier, je směřován na 23. září, kdy probíhají volby v Bělorusku. V tomto období by v různých zemích měly proběhnout protestní happeningy a pikety u běloruských zastupitelských úřadů. Československá anarchistická federace se jakožto členská federace Internacionály ke kampani připojuje. Nyní předkládáme seznam vězněných kamarádů společně s překladem aktuálních informací o jejich osudu.

Mikalai_DziadokMikalai Dziadok
(odsouzen na 4,5 roku)

Právě končí třetí měsíc na samotce, kam byl umístěn, protože odmítl pracovat o sobotách. Práce je v běloruských trestaneckých koloniích povinná, podléhá však zákoníku práce, který stanoví, že by nikdo neměl pracovat více než 40 hodin týdně. Mikalai byl nucen pracovat nad tento rámec, což odmítl. 1. června byl potrestán šestiměsíční vazbou na samotce. Během tohoto období jsou mu odepřeny všechny návštěvy, telefonní hovory a přijímání potravin zvenku.

Ihar_AlinievichIhar Alinevič
(odsouzen na 8 let)

Odseděl 14 dní v samovazbě za to, že odmítl čištění vnitřního nádvoří trestanecké kolonie. Tato činnost je vykonávána pouze tzv. nejnižší „kastou“.*) To znamená, že vězeňská správa se z Ihara snaží udělat příslušníka této kasty. V běloruských kriminálech vězni z nejnižší kasty dělají všechnu špinavou práci, jedí a pracují daleko od ostatních, stávají se objekty ponižování a sexuálního zneužívání ostatními vězni. Tlak vyvíjený na Ihara může být důsledkem skutečnosti, že jeho matka začala publikovat jeho vězeňské deníky. Již dříve také odmítl podepsat žádost o milost.

Aliaksandar_FrantskievichAliaksandr Frantskevič
(odsouzen na 3 roky)

Byl vsazen do samovazby, protože odmítl čistit celu, což je opět práce pro vězně z nejnižší kasty. Předtím byl navštíven vysoce postaveným policistou, který organizoval zatýkání anarchistů na podzim 2010. Snažil se zastrašit Aliaksandra a naznačil nutnost podepsání žádosti o milost. Navíc byli ostatní vězni potrestáni za to, že byli s Aliaksandrem v kontaktu.

Jauhen-VaskovichJauhen Vaškovič
(odsouzen na 7 let)

Smí přijímat pouze dopisy od rodičů. U ostatních mu cenzor ukazuje pouze prázdné obálky. Rovněž byl požádán o sepsání žádosti o milost, avšak také odmítl.

Artsiom_PrakapenkaArtsiom Prakapenka
(odsouzen na 7 let)

Drží od 8. srpna hladovku a byl nyní umístěn do samovazby. Artsiom byl donucen pracovat v první směně, aby si nemohl připravovat vegetariánskou stravu jako dříve, kdy pracoval v druhé směně. Také Artisom odmítl podepsat žádost o milost a dostává korespondenci pouze od rodičů.

Pavel_SyramolatauPavel Syramolatau
(odsouzen na 7 let)

Podepsal v červnu žádost o milost, avšak propuštěn stále nebyl.Poznámka:
*) V postsovětských věznicích existuje přísná hierarchie, podle které lze rozlišit několik „kast“. Každá taková kasta má své specifické povinnosti a práva. Tato hierarchie dnes není sice tak striktní, jako tomu bylo dříve, ale stále se s ní musejí vězeňské orgány potýkat. Někdy ji ovšem využívají ve svůj prospěch (jak je naznačeno výše, pozn. překl.).

Blatnye – profesionální kriminálníci, součást „mafie“ nebo organizovaných skupin mimo vězení, jsou na vrcholu této hierarchie. Mají na starost nelegální dodávky potravin, čaje, cigaret a mobilních telefonů do vězení. Dohlížejí na „zákony věznice“ a soudí konflikty mezi ostatními vězni. Obvykle nepracují.

Mužiki – obyčejní vězni, nejpočetnější skupina. Pracují, nebojují o moc ve věznici, nespolupracují se správou věznice.

Kozly („důvěrníci“, „aktivisti“) – vězni otevřeně kolaborující s orgány věznice, pracující pro správu věznice (knihovníci, různí manažeři atd).

Opuščennye („nejnižší kasta“) – gayové, dále vězni, kteří jsou sexuálně zneužívání ostatními vězni (i když nejsou gayové), vězni odsouzení za pedofilii, znásilnění, a lidé, kteří jsou v kontaktu s výše uvedenými. Pro znečištění, tzn. zařazení mezi tuto nejspodnější kastu, stačí vzít si něco od takového vězně, jen se ho dotknout či jíst s ním u jednoho stolu. Vězni z této kasty nemají žádná práva a obvykle vykonávají špinavou práci – umývání záchodů apod. Žijí vždy odděleně od ostatních vězňů.

Správa věznic se pokusila tyto „zákony“ zlomit a všechny „druhy“ vězňů promíchat, ale vždy to skončilo masovými nepokoji a sebevražednými pokusy. Pro každého z vězňů je lepší zemřít nebo být potrestán než být označen za příslušníka nejnižší kasty a strávit zbytek trestu v ponížení. Změnit příslušnost k některé z kast je téměř nemožné.

Zdroj:
An update on the situation of Belarusian anarchist prisoners

Související odkazy na csaf.cz:
Výzva k solidaritě s anarchisty v běloruském vězení
Běloruští anarchisté odsouzeni
Akce solidarity se stíhanými běloruskými anarchisty
Bělorusko: Svobodu pro Nikolase Dědkova a Aliaksandara Frantskieviče!
Rusko: Blokáda dálnice v solidaritě s běloruskými anarchisty
Bělorusko: Represe proti anarchistům pokračují
V Bělorusku bylo zadrženo šest anarchistů
Bělorusko: Anarchisté zaútočili na kasíno pro boháče
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy