Anarchistická federace

Družstevnictvím proti kapitalismu

25. května proběhl v Praze seminář na téma „Úloha družstev v podpoře demokracie, zaměstnanosti a malé ekonomiky - Proč a jak začít s družstevním podnikáním?“. V jeho závěru zazněl jednoznačný názor: Kapitalismus nelze reformovat.

V prostorách sídla Svazu českých a moravských výrobních družstev v Praze proběhl v pátek 25. května 2012 zhruba pětihodinový seminář k družstevnictví. Pod názvem „Úloha družstev v podpoře demokracie, zaměstnanosti a malé ekonomiky - Proč a jak začít s družstevním podnikáním?“ ho uspořádala Pražská škola alternativ ve spolupráci s Alternativou zdola a Klubem samosprávného podnikání - Českou společností pro zaměstnaneckou participaci. Seminář byl koncipován tak, aby z různých úhlů otevřel otázky k životaschopnosti družstevnictví v současných podmínkách mezinárodních, evropských a zejména českých.

Dopolednímu bloku dominovalo vystoupení „ekonomické disidentky“ Nadi Johanisové, která vycházela z jednoznačné premisy: peníze jsou služebníkem. Mohla tak představit model fungování skutečných družstev (tj. těch, která se řídí původními principy přímé demokracie, autonomie a samofinancování) v opozici k formám, které družstevnictví jen připomínají (různým nevládním organizacím či obecně prospěšným společnostem apod.). Hlavní rozdíl mezi nimi vystihla lapidárně: s družstevním podílem se neobchoduje a demokratické rozhodování v družstvu není založeno na výši členského podílu.

Vystoupení Nadi Johanisové tak tvořilo příjemný kontrapunkt k příspěvku svazového právníka dr. Čápa, který jednak nastínil nový zákonný rámec pro družstevnictví u nás (tj. zákon o obchodních korporacích, který má od 1. 1. 2014 nahradit stávající obchodní zákoník), jednak vysvětlil, že peníze jsou přece prostředkem hierarchizace (družstevní) společnosti, když se na to díváme „lidsky“. Příznačné a tristní, když si uvědomíme, že tento expert na družstevní legislativu se účastnil oficiálního připomínkování chystaných družstevních paragrafů. (A to si ještě povzdychl, jak jsou naše zákony v posledních 20 letech vůči družstvům zaujaté.)

Odpolední blok semináře byl věnován příkladům fungujících družstev nebo organizací, které mají s družstvy aspoň cosi společného. Asi nejzajímavější příspěvek přednesl zástupce vydavatelského a mediálního družstva Kulturní noviny z Brna Jiří Plocek. Vznik tohoto družstva byl totiž inspirován německým projektem Tageszeitung, tedy novinami založenými v roce 1978 v Západním Berlíně radikální levicí. Tageszeitung funguje pod krédem „naším posláním není hospodářský zisk, ale politický zisk“. A podle J. Plocka to lze doložit například tím, že Tageszeitung je od 90. let finančně v plusu poprvé až poslední tři roky.

Seminář věnovaný družstevnictví byl první z plánované série akcí, které by měly iniciovat spontánní zakládání družstev jako alternativy k dnešnímu hospodářskému a politickému statu quo. To, jak časté a jak obsažné tyto akce budou, záleží na aktivitě zdola - už proto, aby se budoucí družstevník nestal vazalem nějaké politické strany.

seminář
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Benefice pro Kliniku - Adacta, Rozpor a další

27. 9. 2019, Brno

Festival na podporu squatu Klinika v rytmu hardcore punku, crustu, antifašistického black metalu a grindcore …(více)

Benefiční matinée : Rhytms of Resistance

28. 9. 2019, Brno

Odpoledne na podporu brněnského "sambabandu". Hudba, jídlo, bubnovací workshop …(více)

Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

1. 10. 2019, Brno

U příležitosti českého vydání své knihy Anarchie funguje přijede do ČR její autor a promluví o příkladech anarchických společností v minulosti i současnosti. …(více)

Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

4. 10. 2019, Tábor

U příležitosti českého vydání své knihy Anarchie funguje přijede do ČR její autor a promluví o příkladech anarchických společností v minulosti i současnosti. …(více)

Support your squat

5. 10. 2019, Praha

Benefiční koncert pro Kliniku …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)