Anarchistická federace

Družstevnictvím proti kapitalismu

25. května proběhl v Praze seminář na téma „Úloha družstev v podpoře demokracie, zaměstnanosti a malé ekonomiky - Proč a jak začít s družstevním podnikáním?“. V jeho závěru zazněl jednoznačný názor: Kapitalismus nelze reformovat.

V prostorách sídla Svazu českých a moravských výrobních družstev v Praze proběhl v pátek 25. května 2012 zhruba pětihodinový seminář k družstevnictví. Pod názvem „Úloha družstev v podpoře demokracie, zaměstnanosti a malé ekonomiky - Proč a jak začít s družstevním podnikáním?“ ho uspořádala Pražská škola alternativ ve spolupráci s Alternativou zdola a Klubem samosprávného podnikání - Českou společností pro zaměstnaneckou participaci. Seminář byl koncipován tak, aby z různých úhlů otevřel otázky k životaschopnosti družstevnictví v současných podmínkách mezinárodních, evropských a zejména českých.

Dopolednímu bloku dominovalo vystoupení „ekonomické disidentky“ Nadi Johanisové, která vycházela z jednoznačné premisy: peníze jsou služebníkem. Mohla tak představit model fungování skutečných družstev (tj. těch, která se řídí původními principy přímé demokracie, autonomie a samofinancování) v opozici k formám, které družstevnictví jen připomínají (různým nevládním organizacím či obecně prospěšným společnostem apod.). Hlavní rozdíl mezi nimi vystihla lapidárně: s družstevním podílem se neobchoduje a demokratické rozhodování v družstvu není založeno na výši členského podílu.

Vystoupení Nadi Johanisové tak tvořilo příjemný kontrapunkt k příspěvku svazového právníka dr. Čápa, který jednak nastínil nový zákonný rámec pro družstevnictví u nás (tj. zákon o obchodních korporacích, který má od 1. 1. 2014 nahradit stávající obchodní zákoník), jednak vysvětlil, že peníze jsou přece prostředkem hierarchizace (družstevní) společnosti, když se na to díváme „lidsky“. Příznačné a tristní, když si uvědomíme, že tento expert na družstevní legislativu se účastnil oficiálního připomínkování chystaných družstevních paragrafů. (A to si ještě povzdychl, jak jsou naše zákony v posledních 20 letech vůči družstvům zaujaté.)

Odpolední blok semináře byl věnován příkladům fungujících družstev nebo organizací, které mají s družstvy aspoň cosi společného. Asi nejzajímavější příspěvek přednesl zástupce vydavatelského a mediálního družstva Kulturní noviny z Brna Jiří Plocek. Vznik tohoto družstva byl totiž inspirován německým projektem Tageszeitung, tedy novinami založenými v roce 1978 v Západním Berlíně radikální levicí. Tageszeitung funguje pod krédem „naším posláním není hospodářský zisk, ale politický zisk“. A podle J. Plocka to lze doložit například tím, že Tageszeitung je od 90. let finančně v plusu poprvé až poslední tři roky.

Seminář věnovaný družstevnictví byl první z plánované série akcí, které by měly iniciovat spontánní zakládání družstev jako alternativy k dnešnímu hospodářskému a politickému statu quo. To, jak časté a jak obsažné tyto akce budou, záleží na aktivitě zdola - už proto, aby se budoucí družstevník nestal vazalem nějaké politické strany.

seminář
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Procházka po Žižkově anarchistickém

12. 9. 2020, Praha

Komentovaná procházka dějinami anarchismu na Žižkově …(více)

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)