Anarchistická federace

Demonstrace nespokojenosti

Stručná reportáž z demonstrace odborů a občanských iniciativ, která se konala 21. dubna v Praze a jíž se účastnili také anarchisté.

Na demonstraci „Stop vládě“, kterou svolala do Prahy stejnojmenná koalice odborových svazů a několika občanských iniciativ, dorazilo v sobotu 21. dubna do Prahy nejméně 100 000 lidí. Bezesporu šlo o největší veřejný projev nespokojenosti za posledních 20 let. Účastnili se ho také anarchisté.

Asi nemá cenu se příliš dopodrobna rozepisovat, jaký byl průběh sobotní demonstrace, kdo se účastnil, kdo vystoupil s jakým projevem a jak na to reagoval ten který vládní činitel. Většinu těchto informací si můžete dohledat jak ve zpravodajství většiny médií, tak na stránkách pořádajících organizací.

Jen ve stručnosti řekněme, že celá akce začala po desáté hodině dopoledne postupným scházením se účastníků následného pochodu v okolí Domu odborových svazů na Žižkově. Tady pro ně bylo připraveno občerstvení a infostánky některých pořádajících organizací a odborů. Před dvanáctou se zformovalo čelo průvodu dle jednotlivých odborových svazů tak, jak bylo dopředu naplánováno. V čele kráčeli členové jednoho z nejsilnějších svazů – KOVO. Pochod pak šel přes magistrálu, ulicí Politických vězňů a Jindřiškou na Václavské náměstí, kde již byla připravena řečnická tribuna. Samotný pochod, když se natáhl, byl takříkajíc nekonečný. Demonstranti nakonec zaplnili více jako polovinu Václavského náměstí. Odhady počtu zúčastněných se pohybují od 80 do 120 tisíc. Akce byla jednoznačnou demonstrací lidové nespokojenosti se současnou vládou, její prací a reformami, které prosazuje.

K protestu se aktivně připojila také Československá anarchistická federace, která vydala na svém webu výzvu anarchistům a anarchistkám k účasti. Ve výzvě mimo jiné stálo: „K tomuto společnému protestu a kritice chceme ale také přidat protest a kritiku, které jdou o něco dál, a to ke kořenům systému, jemuž je přednější krátkodobý zisk úzké skupiny elit před dlouhodobými vyhlídkami celé společnosti. Chceme mluvit o principech, na nichž je postaven současný kapitalistický systém; o principech, které jsou v rozporu se skutečnou demokracií. Chceme ukázat, že naše vize nekončí výměnou jedné vlády za druhou, ale směřuje mnohem dál; směřuje k emancipaci člověka a společnosti; směřuje k uvědomění si a uchopení společné síly.“

Před samotnou akcí se někteří z nás ve svých regionech účastnili společně s iniciativou ProAlt a odbory informačních akcí v rámci protestních dnů. Na infostáncích jsem vedle demonstrace „Stop vládě“ zvali i na prvomájové akční dny, které proběhnou v Praze od 27. dubna a vyvrcholí demonstrací 1. května od 13:00 na pražském náměstí Republiky.

infostánek

V sobotu se nakonec na demonstraci „Stop vládě“ sešlo několik desítek anarchistů, kteří se buď připojili k neformálnímu anarchistickému bloku, nebo pochodovali v rámci bloků jednotlivých odborových svazů se svými kolegy. Ještě před samotným pochodem byla rozdistribuována tisícovka kusů nového čísla zpravodaje Zdola, stovky výtisků čerstvě vydaného listu A-kontra a překvapivě poměrně rychle zmizely také nové i starší výtisky anarchistické revue Existence. Nechybělo ani velké množství letáků zvoucích na prvomájové akční dny, letáky skupiny Anarchokomunistická alternativa či Kolektivně proti kapitálu .

demo

Spontánní anarchistický blok šel vedle bloku iniciativy ProAlt a jeho čelo tvořil transparent „Miřme na správné cíle!“, který byl současně pozvánkou na již zmíněnou demonstraci v rámci prvomájových akčních dnů. Na ty zvaly také samolepky, které někteří účastníci bloku po trase pochodu vylepovali. K vidění bylo i několik anarchistických vlajek.

demo

Anarchisté a anarchistky zapojení do bloku se prezentovali za podpory několika megafonů skandováním hesel „Kapitalismus: špína a hnus“, „Politické strany, nepočítejte s námi!“, „Vláda proti lidem, lidé proti vládě“, „Časově neomezenou generální stávku“, „Proti státu, kapitálu. Za svobodu, samosprávu“, „Neutahuj opasek, zatni pěst!“, „Kapitalismus nejde reformovat“ či „Naše řešení: revoluce“.

demo

Myšlenky anarchismu zdaleka nejsou dnes obecně známé ani rozšířené a na demonstraci se to ukázalo ve chvílích, kdy se někteří účastníci z řad odborářů či nespokojených občanů ocitli v blízkosti antiautoritářského bloku. Tito účastníci se zdáli být některými anarchistickými hesly překvapeni. Zjevně se domnívají (což jim nikdo nemůže mít za zlé), že zastupitelská demokracie je jediný možný spravedlivý společenský systém, projevovali však zájem o antiautoritářské tiskoviny a v konkrétních případech vyjadřovali a-bloku své sympatie. Naše účast na demonstraci tedy kromě jiného přispěla k šíření anarchistických idejí mezi lidmi, kteří chápou nutnost změny současného systému, ale možné alternativy zatím aktivně nehledali.

demo

Reakce vládních činitelů byla předvídatelná. Dobře to dokumentuje debata pořádaná Českým rozhlasem, která proběhla krátce po demonstraci a jíž se účastnil ministr financí Kalousek (viz VIDEO). Ten v reakci na stotisícový hněv obyčejných lidí v ulicích Prahy samolibě prohlásil, že kdyby to bylo jen na něm, reformy a škrty by byly mnohem tvrdší. Lidé ať si klidně demonstrují, na to mají ostatně právo. S odbory bude vláda klidně diskutovat, i když nebude jejich připomínky brát vůbec v potaz. A své místo opustit nehodlá, dokud má jistotu parlamentní většiny.

demo

Z těchto reakcí jasně vyplývá, že odborářská demonstrace jednou za čas, ať je sebevětší, s vládou nehne a není důvod se takového hlasu bát, jelikož vládu ve skutečnosti nijak neohrožuje. To je skutečnost, na kterou poukazujeme již dlouhodobě. Doufejme, že ji vezme za svou co nejvíce lidí, překročí hranici své pasivity a začnou přemýšlet nad účinnějšími formami protestu a odporu. Odporu, který bude citelný a mocenské elity ho již nebudou moci ignorovat. Odporu, který zároveň otevře dveře hledání a realizaci alternativ zdola.

demo

Na závěr zmiňme skutečnost, že demonstrace se účastnil také Roman Smetana, který sympatizuje s antiautoritářskými myšlenkami (viz rozhovor ZDE), což neváhá projevit také v praxi. Vysloužil si za to dokonce pobyt ve vězení. A právě tento den si symbolicky zvolil, aby se vzdal coby celostátně hledaná osoba policii. Někteří z demonstrantů, aniž by věděli o jeho přítomnosti, využili akce k připomenutí jeho kauzy a vyjádření solidarity.

demo

demo

demo

demo

demo

demo

Píšou jinde

Podporujeme