Anarchistická federace

Spolupráce – aktivita – solidarita

Nový leták ČSAF nabízející inspiraci anarchistům a anarchistkám, kteří by rádi byli nějakým způsobem aktivní.

Československá anarchistická federace (ČSAF) sdružuje místní skupiny a jednotlivce, kteří se hlásí k anarchistickým myšlenkám. Jsme svobodomyslný kolektiv fungující na anarchistických zásadách, kterými se rozumí federalismus, samospráva a aktivita zdola. Nemáme žádné vůdce, všechna rozhodnutí jsou přijímána všemi členy, případné funkce jsou volitelné a kdykoli odvolatelné zdola. ČSAF usiluje o vytvoření svobodné a samosprávné společnosti založené na územní a výrobní samosprávě, federalismu, rovnosti, solidaritě a sociální spravedlnosti. Společnosti, kterou budeme spravovat my samotní – obyčejní lidé – pracující, studenti a důchodci. ČSAF se věnuje propagaci anarchistických myšlenek a materiálů, různorodým akcím, aktivitám a kampaním, které považuje za důležité. Sdílíš podobné myšlenky a myslíš si, že vzájemnou spoluprací můžeme snadněji dosáhnout změny, snadněji a účinněji bránit svá práva a prosazovat své potřeby? Pak by právě ČSAF mohla být odpovědí na tuto otázku.

Považuješ se za anarchistu/ku nebo ti jsou tyto myšlenky a aktivity sympatické? Máš zájem a chuť něco aktivně dělat? Nechceš už jen nečinně sedět a přihlížet věcem, které se kolem tebe odehrávají a se kterými nesouhlasíš? Uvědomuješ si, že se stav věcí sám od sebe k lepšímu nezmění? Nejlepším řešením je aktivně se zapojit. Pokud chceš, aby se realizovaly myšlenky svobodné, samosprávné, sociálně spravedlivé a zdola lidmi řízené společnosti, musíš těmto myšlenkám aktivně pomoci. Nemá cenu spoléhat se, že to udělá někdo jiný. Kdo jiný by měl prosazovat naše požadavky a potřeby v místě našeho bydliště, ve škole nebo na pracovišti, než my sami společně s ostatními. Je nejvyšší čas se začít bránit a sdružovat se s lidmi s podobnými názory. Aby byl člověk aktivní, nemusí být ani přímo členem/kou nějaké organizace. Přesto budeme rádi, když nám napíšeš na e-mailový kontakt csaf@csaf.cz, zapojíš se nebo budeš alespoň spolupracovat na dílčích aktivitách.

Pro inspiraci přinášíme několik tipů, do jakých aktivit se můžeš zapojit nebo s čím můžeš pomoci. Přirozeně je vítána každá vlastní iniciativa a nápady. Každý/á z nás má jiné záliby, přednosti a předpoklady a je jen na nás samotných, jakým způsobem je uplatníme.

* Rozdávat letáky ČSAF, vylepovat samolepky, plakáty či nástěnné noviny A3, rozšiřovat anarchistické materiály ve svém okolí, mezi kamarády, kolegy a spolužáky.

* Pomoci s pořádáním promítání filmů, přednášek, výstav, divadelních představení či koncertů nebo podobné akce sám pořádat. Například pokud máš k dispozici vhodné prostory a techniku, rozjet filmová promítání - filmy rádi dodáme.

* Pomoci s distribucí časopisů, brožur, nášivek či triček mezi známými a na akcích; ve spolupráci s ČSAF si vytvořit vlastní distro - rádi materiály dodáme - a jezdit s ním na akce ve tvém okolí.

* Aktivně se účastnit a zapojovat do akcí pořádaných ČSAF, pomoci s organizací a propagací těchto akcí. Napiš nám, že chceš pravidelně dostávat informace o konaných akcích a dostávat propagační materiály na tyto akce, rádi je budeme zasílat na tvou adresu nebo e-mail.

* Spolupracovat na tvorbě a aktualizaci webových stránek, přispívat do periodik ČSAF, psát články, eseje, recenze, krátké zprávy nebo překládat ty zahraniční, podílet se na grafickém zpracování apod. Uvítáme také pomoc s korekturami článků a textů.

* Propagovat web ČSAF v tvém okolí a pomoci tak alternativním a anarchistickým myšlenkám dostat se do povědomí co nejširšího okruhu lidí.

* Z jazyků, které ovládáš, překládat články, brožurky či knížky a/nebo komunikovat se zahraničními anarchisty a anarchistkami. Titulkovat filmy a podílet se na multimediálních projektech. Přeložené články, krátké zprávy i delší teoretické texty mohou být okamžitě uveřejněny na webu, zatímco knížky a brožurky mohou být časem vydány v papírové podobě v rámci nakladatelství ČSAF.

* Pokud máš možnost zdarma či levně kopírovat nebo tisknout letáky, samolepky, brožury apod., rozhodně to bude velkým přínosem.

* Ovládáš grafiku nebo maluješ? Pak můžeš pomoci s vytvářením samolepek, plakátů, brožur, knížek, komixů, kalendářů či obalů na DVD...

* Pomoci s provozem a propagací internetového rádia Anarchy.

* Pomoci pronásledovaným anarchistům a antifašistům v podobě peněžních sbírek, letákových kampaní, piketů, posíláním dopisů. Součástí ČSAF je i tzv. Anarchistický černý kříž, který má na starost pomoc a pronásledovaným kamarádům a kamarádkám doma i v zahraničí.

* Podílet se na aktuálních kampaních a akcích věnujících se regionálním problémům, popularizaci anarchismu, organizování se na pracovišti a odborářským aktivitám, feminismu, antifašismu, ekologii a ochraně přírody, právům zvířat, vegetariánství, turismu a mnohému dalšímu, na co budeš mít zrovna chuť a co považuješ za důležité.

* Aktivně se účastnit protestů a mobilizací u nás i v zahraničí. Kdo na žádné takové akci ještě nebyl, může mít jisté obavy - tzn. lepší je jet s širším kolektivem známých.

Způsobů, jak se zapojit je mnoho. Vždy je však potřeba řídit se vlastním rozumem a citem, zachovávat si kritický přístup a vědět, že jiný svět je možný.


Leták ke stažení: ZDE
Verze pro tisk 19.4.2009 ČSAF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Naši nepřátelé v modrém // Our Enemies in Blue

17. 9. 2019, Praha

Přednášet bude Kristian Williams, anarchista a autor knih Our Enemies in Blue a Fire The Cops!. Dozvíme se o historii policie ve Spojených státech, o jejích počátcích jako otrokářských hlídkách až do dnešní éry její militarizace a policejní činnosti v sousedstvích. Zvláštní pozornost bude věnována roli policie při represích vůči sociálním hnutím. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

FoodNotBombs Vegan Fest

21. 9. 2019, Praha

Festival veganského jídla s doprovodným programem na plácku venku před cross][club v Holešovicích. Vstup zdarma. …(více)

Benefice pro Kliniku - Adacta, Rozpor a další

27. 9. 2019, Brno

Festival na podporu squatu Klinika v rytmu hardcore punku, crustu, antifašistického black metalu a grindcore …(více)

Benefiční matinée : Rhytms of Resistance

28. 9. 2019, Brno

Odpoledne na podporu brněnského "sambabandu". Hudba, jídlo, bubnovací workshop …(více)

Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

1. 10. 2019, Brno

U příležitosti českého vydání své knihy Anarchie funguje přijede do ČR její autor a promluví o příkladech anarchických společností v minulosti i současnosti. …(více)

Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

4. 10. 2019, Tábor

U příležitosti českého vydání své knihy Anarchie funguje přijede do ČR její autor a promluví o příkladech anarchických společností v minulosti i současnosti. …(více)

Support your squat

5. 10. 2019, Praha

Benefiční koncert pro Kliniku …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)