Anarchistická federace

Za samosprávy bez politiků!

Blíží se čas senátních a komunálních voleb v ČR. K této příležitosti proto zveřejňujeme text letáku místní skupiny ČSAF- střed, který má informovat o anarchistické alternativě k "politizování" obcí a měst...

Neztrácejte svůj čas a nevkládejte své naděje u komunálních (a senátních) voleb, které pomůžou jen dalším politikům a kariéristům ke korytům a luxusu. Bojkot voleb není projevem naší nezodpovědnosti, je vyjádřením našich myšlenek, že k řízení společnosti a našich obcí nepotřebujeme žádné politiky. Politici potřebují nás- naše hlasy a peníze. My, většina společnosti, se bez politiků hravě obejdeme. Jsme to my - obyčejní lidé- jenž pracujeme na politiky, zatímco oni si společně se zaměstnavateli bezstarostně žijí z naší práce!

Bojkotujeme volby, z toho důvodu, že nechceme předávat moc rozhodovat o naší obci, ale i celé společnosti do rukou několika politiků, když to dokážeme sami a mnohem lépe. Každý den se snažíme prosazovat jiný model fungování společnosti- sociálně spravedlivé, samosprávné a federalistické. Založené a řízené prostřednictvím místních samospráv, které budou spravovány všemi obyvateli daných obcí na principech přímé demokracie. To v praxi znamená, že se obyvatelé dané obce scházejí na společných shromážděních, kde sami a přímo předkládají své návrhy, přijímají rozhodnutí a zlepšení týkající se obce. Pro politické strany zde není místo! V případě potřeby si volí zdola úkolované delegáty, kteří plní pouze svůj úkol na základě rozhodnutí přijatého shromážděním (nikoli svá vlastní), v opačném případě jsou kdykoli odvolatelní. Takto řízené obce se sdružují do demokratických federací, aby řešily společné záležitosti a spolupráci mezi sebou. Nejen obce, ale i naše zaměstnání a další stránky života společnosti budou řízeny přímo lidmi. Podobně jak se to již vyzkoušelo v minulosti například ve Španělsku 1936- 1939. V současnosti mohou jít, příkladem samosprávně spravované podniky v Argentině či samosprávné zapatistické komunity v Mexiku.

Je nutné si uvědomit, že věci se sami od sebe nezmění, musíme jim pomoci. Přestaňme se spoléhat na různé politiky a předáky. Je nejvyšší čas prosazovat své potřeby a práva sami. Začněme se sdružovat se svými sousedy v obci, s kolegy v práci či spolužáky ve škole. Vytvořme společně masové hnutí pracujících, nezaměstnaných, studentů a důchodců, které bude schopné účinně hájit naše zájmy a v budoucnu uskutečnit sociálně spravedlivou a zdola lidmi řízenou společnost.

Leták ke stažení zveřejníme během několika málo dní.

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Předvánoční bezpeněžní zóna

7. 12. 2019, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. Přineste je nebo se jen přijďte podívat, jak bezpeněžní zóna funguje. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: The Florida Project

11. 12. 2019, Praha

Promítání v D-zóně …(více)

Critical Readings: The Murray Bookchin Reader (4)

12. 12. 2019, Praha

Čtení v D-zóně. …(více)